Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Aktuality

Zobrazeno 1251-1300 ze 1326
Hlas Bystřice - duben 2019

Dubnové číslo Hlasu Bystřice

Datum: 5. 4. 2019

Tištěná verze dubnového čísla Hlasu Bystřice sice vyjde až v pondělí 8. 4., ale webová barevná verze je k dispozici již dnes:

Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3 1

Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3

Datum: 28. 3. 2019

Po obdržení rozhodnutí o uzavírce silnice I/3 vydané Krajským úřadem Středočeského kraje – Odborem dopravy dne 14. 3. 2019 požádalo město Bystřice, jako účastník řízení o řešení vzniklé situace, která z výroku usnesení vydaného rozhodnutí vzešla.
Jedná se především o obslužnost autobusových zastávek „Bystřice, Přeložka“, „Bystřice, Knihovka“, „Bystřice, Radošovice, rozc.“ a „Bystřice, Tožice“, které by po celou dobu uzavírky, tedy v období od 20. 3. do 7. 6. 2019, neměly být dle zmíněného rozhodnutí obsluhovány, a to v obou směrech.

Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3 1

Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3

Datum: 22. 3. 2019

Vzhledem k obrovskému množství stížností a podnětů občanů města Bystřice v souvislosti s opravou povrchu komunikace I/3 se v následujících řádcích vyjádřil starosta města Bystřice.

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny 1

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny

Datum: 22. 3. 2019

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny. Jejich řidiči nerespektují zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t a vjíždějí tam, kde je to zakázáno.

popelnice

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Datum: 21. 3. 2019

Upozorňujeme občany, že místní poplatek za svoz komunálních odpadů na rok 2019
je možno zaplatit v pokladně Městského úřadu Bystřice od pondělí 21. ledna 2019,
nebo převodem na účet č. 19 — 0320036379/0800, variabilní symbol rodné číslo plátce.

Výše poplatku na rok 2019:

• osoba trvale hlášená: 500 Kč
• rekreační objekt: 500 Kč
(Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2019.)

Oprava komunikace I/3 u Bystřice výrazně omezí dopravu 1

Oprava komunikace I/3 u Bystřice výrazně omezí dopravu

Datum: 20. 3. 2019

Bystřice – Ředitelství silnic a dálnic bude od středy 20. března do soboty 22. června provádět prostřednictvím dodavatelské společnosti EUROVIA celkovou rekonstrukci komunikace první třídy I/3 a jejího odvodnění v úseku Bystřice – Tožice. Po dobu uzavírky budou automobily do 3,5 tuny a 3,5 metru výšky jezdit po objízdné trase přes obce Tomice - Ouběnice - Jinošice - Líštěnec - Líšno. Tato objízdná trasa bude po dobu realizace objízdné trasy vedena jako hlavní silnice, pozor si tak budou muset dát řidiči na několika křižovatkách, kde bude provoz organizován odlišně od púvodního stavu.

Farmářské trhy

Farmářské trhy

Datum: 15. 3. 2019

Od dubna bude v Bystřici možnost nakoupit si zemědělské, potravinářské a rukodělné zboží na Farmářských trzích. Přijďte pro výrobky z regionální produkce (řezníci a uzenáři, zelináři, pekaři, květináři, rybáři, řemeslné výrobky a další).

nákladní automobily

Upozornění na zvýšený provoz

Datum: 15. 3. 2019

Ve dnech 20. 3. 2019 - 22. 3. 2019 dojde ke zvýšení pohybu velkých nákladních vozů v ulici K Nesvačilům, konkrétně v úseku od mostu k vjezdu do prostor bývalého JZD.

Ilustrační fotografie vyplňování formuláře

Používejte, prosím, nové formuláře

Datum: 12. 3. 2019

Město Bystřice poskytuje spolkům či jednotlivcům dotace na sport a volný čas, dále finančně pomáhá osadním výborům při akcích pro občany a poskytuje také příspěvky občanům na vybudování domovní čistírny odpadních vod.

Městská policie Bystřice

Městská policie má nové telefonní číslo

Datum: 12. 3. 2019

Informujeme, že nyní můžete strážníky Městské policie kontaktovat na novém, snadněji zapamatovatelném mobilním čísle +420 602 206 156.

Mobilní telefon s tímto telefonním číslem bude mít vždy aktuálně sloužící strážník u sebe.

ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE 1

ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE

Datum: 11. 3. 2019

Zastupitelé města Bystřice rozhodli o vstupu Města Bystřice do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM). NSZM je založena na spolupráci více než 130 měst, obcí, městských částí, mikroregionů a MAS, kteří sdílí zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje.

Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS 1

Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS

Datum: 8. 3. 2019

V pátek 8. března proběhlo jednání mezi zástupci Města Bystřice - starostou Michalem Hodíkem, místostarostou Mgr. Danielem Štěpánkem a VHS Benešov – ředitelkou Ing. Marcelou Zachovou k přípravě pilotního projektu Zajištění dálkových odečtů ve městě Bystřice za využití technologie Smartmetering skupiny Suez Group S.A.S u vytypovaných 45 odběrných míst v Bystřici.

Důležité upozornění v souvislosti s opravou komunikace I/3 3

Důležité upozornění v souvislosti s opravou komunikace I/3

Datum: 7. 3. 2019

v termínu od 20. března do 22. června 2019 bude z rozhodnutí Odboru výstavby a územního plánování - oddělení silniční správní úřad MÚ Benešov provedena úprava vodorovného a svislého dopravního značení na čtyřech místech v trase plánované objížďky

Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních 1

Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních

Datum: 7. 3. 2019

Rok 2018 byl již osmým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Díky pokračující obnově vozidel je už 71 % autobusů v celém systému bezbariérově přístupných a oproti roku 2017 se podařilo i přes končící desetileté smlouvy průměrný věk vozového parku mírně snížit. Provoz městských linek v Praze zajišťovalo v roce 2018 celkem 9 dopravců, příměstských linek 18 dopravců. Celkem je v systému PID zapojeno 19 autobusových dopravců.

Nové zastávky a integrovaná doprava v Bystřici 1

Nové zastávky a integrovaná doprava v Bystřici

Datum: 6. 3. 2019

Bystřice – Ve středu 6. března se uskutečnilo jednání mezi starostou Bystřice Michalem Hodíkem, místostarostou Mgr. Danielem Štěpánkem a zástupcem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS o plánech na rozšíření integrované dopravy do Bystřice a jejích místních částí. Součástí jednání byly i náměty týkající se výstavby nových autobusových zastávek, čímž by došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti pro několik bystřických místních částí.

thumb

Oprava komunikace I/3 v úseku Bystřice - Tožice

Datum: 5. 3. 2019

Město Bystřice upozorňuje na plánovanou opravu povrchu a odvodnění komunikace I/3 v úseku Bystřice – Tožice v termínu od 20. března do 22. června 2019.

Malé pracovní setkání vedení DZV NOVA a.s. se starosty a místostarosty města Bystřice, města Benešov, obce Soběhrdy, obce Petroupim a obce Olbramovice

Malé pracovní setkání vedení DZV NOVA a.s. se starosty a místostarosty města Bystřice, města Benešov, obce Soběhrdy, obce Petroupim a obce Olbramovice

Datum: 1. 3. 2019

V prostorách Pivovaru Ferdinand v Benešově proběhlo malé pracovní setkání vedení DZV NOVA a.s. se starosty a místostarosty města Bystřice, města Benešov, obce Soběhrdy, obce Petroupim a obce Olbramovice

Poděkování od Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 1

Poděkování od Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Datum: 22. 2. 2019

Do podatelny Městského úřadu Bystřice dorazilo poděkování, které patří nejen úřadu, ale každému občanovi města.

Koordinační dohoda "Bystřice - bezpečné město"

Koordinační dohoda "Bystřice - bezpečné město"

Datum: 20. 2. 2019

Dnes podepsali zástupci města Bystřice a Policie ČR Koordinační dohodu o spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Bystřice

 Návštěva KOPIS HZS Středočeského kraje 1

Návštěva KOPIS HZS Středočeského kraje

Datum: 18. 2. 2019

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bystřice a SDH Bystřice navštívili společně se starostou města Bystřice panem Michalem Hodíkem Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně.

Město Bystřice má nového projektového manažera 1

Město Bystřice má nového projektového manažera

Datum: 14. 2. 2019

Město tak naplňuje další ze svých dlouhodobých záměrů stanovených ve Strategickém plánu města Bystřice na léta 2014 - 2020, resp. v Akčním plánu - Priorita B1 - Provoz a technické zabezpečení města - Efektivní řízení městského úřadu a organizací zřízených a založených městem.

Výroční členská schůze ZO ČSV z.,s. 1

Výroční členská schůze ZO ČSV z.s.

Datum: 14. 2. 2019

V sobotu 9.2.2019 proběhla za přítomnosti starosty města Bystřice Výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů Bystřice.

Na Posázaví o.p.s. proběhlo jednání o komplexních pozemkových úpravách se zástupci SPÚ 1

Na Posázaví o.p.s. proběhlo jednání o komplexních pozemkových úpravách se zástupci SPÚ

Datum: 13. 2. 2019

V úterý 12.2.2019 se zástupci vedení našeho města zúčastnili jednání na Posázaví o.p.s. o komplexních pozemkových úpravách se zástupci Státního pozemkového fondu.

Projekt Bystřice – bezpečné město

Datum: 8. 2. 2019

Město Bystřice pracuje na podpisu koordinační smlouvy s Policií ČR v rámci projektu Bystřice – bezpečné město.

Hlas Bystřice

Hlas Bystřice - leden 2019

Datum: 3. 1. 2019

Lednové číslo Hlasu Bystřice si můžete v plnobarevné verzi stáhnout už dnes.

betlem

Navštivte vánoční výstavu v ZŠ Bystřice

Datum: 12. 12. 2018

Tradiční vánoční výstava byla zahájena v pondělí 10. prosince v 15 hodin. Výstava potrvá až do 21. prosince. Přijďte ji navštívit!

Rozsvěcení vánočního stromu v Bystřici

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Bystřici

Datum: 3. 12. 2018

V sobotu 1. prosince jsme na bystřickém Ješutově náměstí slavnostně rozsvítili vánoční strom.

Vánoční strom

Vánoční strom je připraven

Datum: 29. 11. 2018

Přijďte se v sobotu 1. prosince zúčastnit slavnostního rozsvícení bystřického vánočního stromu!

Zapojte se do rozvoje města a osad! 1

Zapojte se do rozvoje města a osad!

Datum: 15. 11. 2018

Pokud máte chuť udělat něco pro svoji osadu a město, máte možnost kandidovat do těchto nově vznikajících osadních výborů v jednotlivých osadách.

komunikace Semovice

Oprava komunikací v Semovicích a Jarkovicích

Datum: 13. 11. 2018

Dnes proběhla plánovaná oprava komunikací v Semovicích a Jarkovicích.

PhDr. Michal Pehr

Přednáška ke stému výročí založení naší republiky

Datum: 12. 11. 2018

která se měla konat 12. 11. 2018,
je odložena z důvodu nemoci
přednášejícího
PhDr. Michala Pehra.

Děkujeme za pochopení!

Hlas Bystřice - titulní strana

Listopadový Hlas Bystřice

Datum: 2. 11. 2018

Listopadové číslo Hlasu Bystřice tentokrát nevyjde první pátek v měsíci, ale o týden později, tedy 9. 11. 2018.

jednání zastupitelstva

Město Bystřice má nové vedení

Datum: 1. 11. 2018

V úterý 30. října 2018 od 18 hodin proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Bystřice, které zvlolilo nové vedení města:

PROJEKT "Analýza rizik ohrožení Splavského rybníka galvanickými kaly"

Datum: 8. 10. 2018

Předkládáme ke zveřejnění projekt: "Analýza rizik ohrožení Splavského rybníka galvanickými kaly" včetně stručného popisu.

ZŠ Bystřice

Zahájení nového školního roku

Datum: 3. 9. 2018

Prázdniny jsou za námi, školní rok 2018/2019 byl slavnostně zahájen i v Základní škole Bystřice.

Most v ulici K Líšnu byl otevřen pro pěší

Datum: 23. 8. 2018

Zároveň byla ve čtvrtek 23. srpna demontována provizorní pontonová lávka. Pro motoristy bude most zprovozněn koncem příštího týdne.

Práce na silnici Drachov - Zahořany

Datum: 22. 8. 2018

Práce na pokládce nového asfaltového potahu na komunikaci z Drachkova do Zahořan,
která probíhá ve dnech 20. - 23. srpna, je v plném proudu.

autobusová čekárna Bystřice

Autobusové čekárny na přeložce

Datum: 16. 8. 2018

Dnes 16. 8. 2018 byly na přeložku umístěny nové autobusové čekárny. Autobusové čekárny mají originální design, který má zabránit černému výlepu plakátů.

Tožice-Božkovice asfalt

Komunikace Tožice-Božkovice opět průjezdná

Datum: 16. 8. 2018

Asfaltový potah na komunikaci Tožice-Božkovice je položen v termínu. Od čtvrtka končí plánovaná uzavírka komunikace.

V úmorném suchu je třeba zalévat stromky a květiny i na náměstí

V úmorném suchu je třeba zalévat stromky a květiny i na náměstí

Datum: 1. 8. 2018

V dnešních úmorných vedrech to bez zalévání mladých stromků a květin na náměstí nejde.

Silnice z Tožice do Božkovic bude mít nový povrch

Silnice z Tožice do Božkovic bude mít nový povrch

Datum: 1. 8. 2018

Terénní úpravy dávají tušit, že silnice se rozšíří a vzniknou na ní místa, kde se auta pohodlně vyhnou.

Letní prázdniny jsou vhodné pro investice do školy 1

Letní prázdniny jsou vhodné pro investice do školy

Datum: 27. 7. 2018

Město Bystřice provádí během letních prázdnin rekonstrukci elektrorozvodů na druhém stupni základní školy.

Vodovod Líšno

Datum: 27. 7. 2018

Veřejné projednání III. etapy projektu Vodovod Bystřice – část připojení Líšna proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu v Bystřici ve středu 25. července 2018. Přítomní občané byli seznámeni s celkovou projektovou dokumentací, s plánovanými termíny realizace a podmínkami zpracování projektové dokumentace jednotlivých vodovodních přípojek. Město Bystřice zároveň vyzvalo občany Líšna a majitele jednotlivých nemovitostí, aby vyplnili dotazníky pro zjištění zájmu o zpracování celkového projektu na vodovodní přípojky.

uzavírka komunikace Tožice

Uzavírka komunikace

Datum: 27. 7. 2018

V pátek 27. 7. a v pondělí 30. 7. bude z důvodu přípravy rekonstrukce komunikace Božkovice - Tožice tato komunikace v době od 7. 30 do 15. 30 uzavřena.

Nabídka zaměstnání

Datum: 19. 6. 2018

Celní úřad pro Středořeský kraj
nabízí novým příslušníkům – celníkům náborový příspěvek
100 000 Kč
místo výkonu služby: Benešov
Podrobnosti najdete v přiloženém letáku.

komunikace Radosovice-Tozice

Nová komunikace Radošovice-Tožice

Datum: 29. 3. 2018

Město Bystřice dokončuje zpevnění komunikace Radošovice-Tožice. Koncem loňského roku byl zpevněn svah a v těchto dnech dochází k pokládce asfaltu.

OZNÁMENÍ - Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť 1

OZNÁMENÍ - Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť

Datum: 7. 2. 2018

V souvislosti s novelou zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dochází ke změně povinnosti chovatele včel v nahlašování umístění stanovišť včelstev.

Výsledky II. kola volby prezidenta republiky za město Bystřice 1

Výsledky II. kola volby prezidenta republiky za město Bystřice

Datum: 27. 1. 2018

Výsledky II. kola volby prezidenta republiky za jednotlivé volební okrsky města Bystřice včetně celkového výsledku za město Bystřice.

Nový autobusový spoj 1

Nový autobusový spoj

Datum: 9. 1. 2018

Od 1. ledna lze mezi Drachkovem a Benešovem využívat nového autobusového spoje.

Oprava Syllabovy ulice 1

Oprava Syllabovy ulice

Datum: 30. 11. 2017

V těchto dnech probíhá oprava Syllabovy ulice, která byla poškozena autobusovou dopravou při plánované objížďce.

Zobrazeno 1251-1300 ze 1326

Volný čas

logo MA21

Projekty hrazené z EU

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:719
TÝDEN:3566
CELKEM:1497118

Protipovodňová opatření

Záchranný infobox

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty