Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2011

Město Bystřice

Název projektu: Rekonstrukce budovy městského divadla v Bystřici

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
 • Žádáno: 3 243 618 Kč
 • Předpokládané náklady: 3 414 335 Kč
 • Stručný obsah projektu: Rekonstrukce divadelního sálu a jeho úprava tak, aby se v něm dalo hrát nejen loutkové divadlo, ale i činohra (obě funkce v rámci jedné scény). V rámci rekonstrukce bude provedena nezbytná úprava jeviště, osazení novou osvětlovací technikou a vzduchotechnikou. V celém hledišti budou vyměněna sedadla, dále dojde k vybudování šatny pro diváky a herce a úpravě toalet. Budova bude připojena na centrální zásobování teplem a v prvním patře budou vyměněna okna.
 • Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.

Název projektu: Dny loutkového divadla – 20. ročník

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond kultury a obnovy památek
 • Žádáno: 90 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 200 000 Kč
 • Stručný obsah projektu:
 • 20. ročník šestidenní divadelní přehlídky profesionálních i amatérských loutkohereckých souborů, která posílí tradici loutkového herectví v Bystřici, kde má toto umění více než padesátiletou tradici. Jedná se o jubilejní ročník festivalu loutkového divadla za účasti loutkohereckých souborů z celého Středočeského kraje. Během týdenní divadelní přehlídky pozvané soubory předvedou různé druhy loutkového divadla: marionety na dlouhých nitích, maňásky a javajky, živí herci s loutkami, pouliční divadlo. Divadelní představení jsou určena pro žáky MŠ, ZŠ, speciálních škol, autisty a klienty ze sociálních zařízení v širokém okolí, dále pro dospělé diváky včetně seniorů.
 • Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.

Název projektu: Opřetice - skládka galvanický kalů

 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
 • Žádáno: 898 956,- Kč
 • Předpokládané náklady: 998 840,- Kč
 • Stručný obsah projektu: Zpracování analýzy rizik kontaminovaného území bývalé skládky galvanických kalů v Opřeticích.
 • Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v letech 2012 a 2013.

Název projektu: Obnova památníku obětem světových válek v Bystřici

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo obrany
 • Žádáno: 125 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 157 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší výměnu dvou pamětních desek obětem světových válek na budově bývalé knihovny a obnova dvou základních kamenů (Blaník a Tábor), které tvoří nedílnou součást pamětního místa.
 • Stav zpracování: Dotace nepřidělena.

Název projektu: Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště u ZŠ

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond sportu, volného času a primární prevence
 • Žádáno: 100 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 232 063 Kč
 • Stručný obsah projektu:
 • Předmětem projektu je rekonstrukce povrchu víceúčelového veřejného sportoviště v Bystřici, které je v majetku města. Jedná se o rekonstrukci jedné z veřejně přístupných venkovních sportovních ploch ve městě, která slouží pro potřeby veřejnosti, SK Bystřice, spolků, základní školy a jako zázemí pro sportování občanů a návštěvníků města. Hlavní náplní projektu je rekonstrukce podkladní vrstvy a výměna povrchu hřiště (umělý víceúčelový povrch), který je na hraně své životnosti.
 • Stav zpracování: Žádost dne 6. 6. 2011 zamítnuta rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje.

Název projektu: Hasičská dýchací technika

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
 • Žádáno: 200 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 233 600 Kč
 • Stručný obsah projektu:
 • Cílem projektu je nákup nového, moderního, kvalitního bezpečného vybavení pro zásahovou jednotku SDH Bystřice - konkrétně se jedná o nákup nových 4 kusů dýchacích přístrojů a náhradních lahví s dýchacím médiem v množství rovněž 4 ks. Nákupem nového a moderního vybavení bude zajištěna lepší akceschopnost jednotky na likvidaci mimořádných událostí a zvýší se bezpečnost zasahujících hasičů.
 • Stav zpracování: Žádost dne 6. 6. 2011 zamítnuta rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje.

Název projektu: Regenerace veřejného prostranství části okolí ulice Družstevní

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond rozvoje obcí a měst
 • Žádáno: 3 990 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 6 447 669 Kč
 • Stručný obsah projektu:
 • Projekt řeší regeneraci veřejného prostoru v centrální části města Bystřici v okolí ulice Družstevní, která zahrnuje výstavbu odpočinkové zóny. Jedná se o plochu, která doplňuje jádro města a bude využívána primárně všemi obyvateli města a doplňkově návštěvníky z okolních obcí. Realizace projektu vhodně rozšíří kulturní a společenské centrum města o nové služby. Areál bude využíván pro odpočinek a sportovní vyžití široké veřejnosti, zejména rodinami s dětmi. Úpravy provedené v rámci realizace projektu budou spočívat zejména v revitalizaci zeleně, vybudování komunikací za účelem zpřístupnění zóny, výstavbě dětského hřiště, dětského cykloslalomu a zastřešení šachovnice s posezením, doplnění prostranství městským mobiliářem a plochami určenými pro parkování automobilů.
 • Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.

Název projektu: Obnova památníku obětem světových válek v Bystřici

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo obrany – program Válečné hroby
 • Žádáno: 125 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 157 581 Kč
 • Stručný obsah projektu:
 • Projekt řeší výměnu 2 pamětních desek obětem světových válek na budově bývalé knihovny a obnova dvou základních kamenů (Blaník a Tábor), které tvoří nedílnou součást pamětního místa.
 • Stav zpracování: Dotace zamítnuta.

Název projektu: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Žádáno: 100 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 100 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Výchova lesních porostů, prořezávky a předmýtní těžba.
 • Stav zpracování: Dotace nebyla v roce 2011 přidělena.

Ostatní žadatelé - organizační složky, spolky a sdružení

Žadatel: ZŠ a ŠJ Bystřice

 • Název projektu: EU Peníze školám
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Žádáno: 1 734 649 Kč
 • Předpokládané náklady: 1 734 649 Kč
 • Stručný obsah projektu:
 • Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurty pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
 • Stav zpracování: Dotace schválena, předpokládané datum ukončení projektu 28.2.2014.

Žadatel: SK Bystřice

 • Název projektu: Rekonstrukce střechy sportovních kabin
 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Fond sportu, volného času a primární prevence
 • Žádáno: 100 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 220 584 Kč
 • Stručný obsah projektu:
 • Zázemí pro sportovní činnost v Bystřici poskytuje sportovní areál SK Bystřice. Areál je částečně v majetku Města Bystřice a částečně v majetku žadatele. Oba subjekty při provozu a údržbě areálu velmi dobře spolupracují. Výsledkem této práce v letech 2008 - 2009 je první etapa revitalizace sportovního areálu. Na část těchto akcí byly čerpány dotační prostředky přidělované Středočeským krajem. Další etapou celkové rekonstrukce areálu je výměna střešní krytiny na budově kabin a spolkové místnosti, které jsou v majetku žadatele.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty