Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2023

Název projektu: Bystřice u Benešova_Modernitace VO_2022-2023

registrační číslo: 2182000069

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Předpokládané náklady: 6 828 997,99 Kč
 • Požadovaná výše dotace:  2 445 269 Kč
 • Stručný obsah projektu: Účelem investiční dotace je rekontrukce soustavy veřejného osvětlení ve městě Bystřice a obci Mokrá Lhota za účelem dosažení úspory elektrické energie. Po výměně 306 ks a doplnění 25 ks svítidel je očekávána úspora elektrické energie 81 MWh/rok
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

Název projektu: Neinvestiční dotace pro JSDH Bystřice

registrační číslo: JSDH-DOT-V2-2023-02160

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra
 • Předpokládané náklady: 150 681 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 150 681 Kč
 • Stručný obsah projektu: Účelem neinvestiční dotace je kompenzace výdajů za uskutečněné zásahy JSDH Bystřice mimo územní obvod zřizovatele za sledované období, kompenzace zničeného materiálu při zásahu mimo územní obvod zřizovatele a nákup vybavení ke zvýšení akceschopnosti jednotky.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

Název projektu: Homogenizace komunikaci III/1113 a III/1114 v místní časti Líšno

registrační číslo: FKD/KDI/052473/2023

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 4 101 104 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 3 931 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Jedná se o homogenizaci vozovky pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeskéhokraje číslo III/1113 a III/1114 v úseku od III/1113 od křižovatky komunikace II/111 na návsi, III/1114 od křižovatky komunikace II/111 u kontejnerů na tříděny odpad do poslední přípojka vodovodního řadu na teto komunikace v souvislosti s výstavbou nových vodovodních řadů pro obec Líšno
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

Název projektu: Zlepšení akceschopnosti JSDH Bystřice

registrační číslo: HAS/SDHAK/049540/2023

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 133 410 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 100 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Jednotka SDH Bystřice je aktivní jednotkou, je zařazena v JPO III/2, má předurčenost k zásahům při dopravních nehodách a má průměrně okolo 4 desítek zásahů ročně. V roce 2023 chce Město Bystřice pokračovat s pravidelnou obměnu osobních ochranných prostředků a vybavení pro zásah. Potřebnost nákupu těchto prostředků vzešla z požadavků JSDH a byla konzultována s velitelem jednotky. V rámci této akce bude pořízeno vybavení pro zásah při automobilových nehodách (rozbíječ skla), osobní ochranné prostředky (zásahové komplety, přilby, obuv, maska) a také přenosná svítilna, která je nezbytná při zásazích ve snížené viditelnosti. Město Bystřice před samotným nákupem vybavení prověří ceny trhu a porovná kvalitu požadovaného vybavení, aby zakoupené zboží odpovídalo požadavkům stanovených předpisy a technickými normami.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

Název projektu: Zavedení energetického managementu ve městě Bystřici

registrační číslo: 1220800007

 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 1 612 460 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 1 181 968 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je vytvoření Akčního plánu pro klima a energii (SECAP), pracovního místa energetického manažera a organizace jednoho dne pro klima a energii. Zavedení energetického managementu je prvním krokem k systematizaci práce na energetických úsporách ve městě Bystřici. Projekt by měl zajistit obsazení pracovního místa energetického manažera, který bude v součinnosti s externí specializovanou firmou vytvářet SECAP a navrhovat opatření pro úsporu energie v městských budovách. Také je třeba šířit osvětu v řešené problematice, proto bude uspořádám v roce 2024 Den pro klima a energii. Zavedení energetického managementu povede k naplnění cílů Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, ke kterým se město Bystřice zavázalo přistoupením do této iniciativy.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

Název projektu: Zavedení energetického managementu ve městě Bystřici

registrační číslo: 3282000099

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Předpokládané náklady: 605 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 500 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: V současnosti není v rámci majetku města Bystřice energetický management řešen ani není dosud zřízena pozice energetika města. S pomocí dotace na zavedení energetického managementu bychom rádi tuto situaci napravili, vytvořili jednotnou energetickou evidenci a nově nastavili pravidla pro hospodaření energií v oblasti správy majetku města Bystřice včetně jeho místních částí a na vybraných objektech v majetku města zavedli podrobnější systém managementu včetně vzdáleného monitoringu spotřeby.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

Název projektu: Zpracování Místní energetické koncepce města Bystřice

registrační číslo: 3283000216

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Předpokládané náklady: 450 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 400 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Pro budoucí plánování aktivit bude důležité mít zpracovaný konkrétní návrh opatření, která by měla být zrealizovaná pro nakládání s energiemi s optimalizací spotřeby. Energetická koncepce bude sloužit vedení města při sestavování akčního plánu na jednotlivé roky. Součást projektu bude grafická úprava koncepce včetně tisku.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty