#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

na základě jednání Komise pro krizové řízení byl zpracován interaktivní elektronický formulář pro nahlášení osob k dobrovolnické činnosti. Členové komise doporučili zpracovat seznam osob, které by byly ochotny spolupracovat při případném zhoršení situace na našem území v důsledku šíření se koronaviru a přijímaných vládních opatření osobám, které potřebují pomoci.

Jedná se zejména o zajištění nákupu potravin a drobné drogerie, vyzvednutí receptů u lékařek a dovoz vyzvednutých léků, dovoz teplého oběda v jednorázovém obalu ze školní jídelny do bydliště osob v nouzi.

Dobrovolníky jsme schopni vybavit prozatím látkovými rouškami, jednorázovými rukavicemi a popř. desinfekčním mýdlem.

Vaše osobní údaje budou shromážděny na dobu nezbytně nutnou v návaznosti na šíření nemoci a trvání mimořádných opatření. Po skončení budou smazány a skartovány.

Jednotlivé požadavky jsou shromaďovány a centralizovány na Městském úřadu v Bystřici u tajemnice paní Mgr. Bc. Martiny Trochové, která tuto činnost koordinuje.

Děkujeme velmi všem za ochotu pomoci druhým. Pevně doufáme, že ji nebudeme muset využít.