#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Podané žádosti 2014

Název projektu: Rybník Zájezdek - rekonstrukce hráze a objektů

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
Předpokládané náklady:
4 909 526,53 Kč
Stručný obsah projektu: Rekonstrukce hráze, odstranění prokořeněné vrstvy svahu, vyrovnání nivelity a dosypání hráze. Zbourání stávajícího objektu, výstavba nového nehrazeného přelivu a bočních stěn. Montáž lávky přes přelivovou hranu.
Stav zpracování: Žádost byla schválená a projekt v roce 2017 realizován.

Název projektu: Rybník Zájezdek - rekonstrukce hráze a objektů

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Předpokládané náklady: 6 543 402 Kč
Stručný obsah projektu: Rekonstrukce hráze, odstranění prokořeněné vrstvy svahu, vyrovnání nivelity a dosypání hráze. Zbourání stávajícího objektu, výstavba nového nehrazeného přelivu a bočních stěn. Montáž lávky přes přelivovou hranu.
Stav zpracování: Žádost se posuzuje.

Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v osadě Mlýny

Poskytovatel dotace: Ministerstvo dopravy
Žádáno: 2 879 431,87 Kč
Předpokládané náklady: 3 387 566,90 Kč
Stručný obsah projektu: Komplexní oprava tří mostů přes Janovický potok a rekonstrukce komunikací po povodni z roku 2013.
Stav zpracování: Žádost byla dne 4. srpna 2014 zamítnuta.

Název projektu: Obnova stabilizačních prvků v zemědělské krajině - Alejí u Bystřice

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
Žádáno: 120 336 Kč
Předpokládané náklady: 150 421 Kč
Stručný obsah projektu: Předmětem projektu je výsadba zeleně podél cest. Švestková alej podél cesty z Opřetic do Bystřice, třešňová alej podél cesty z Petrovic do Radošovic a dubová alej z Vyzradilky směrem na Jinošice.
Stav zpracování: Žádost byla v květnu 2014 schválená.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti - zdravotní středisko, lékárna a byty

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí - SFŽP
Žádáno: 2 474 969 Kč
Předpokládané náklady: 8 274 491 Kč
Stručný obsah projektu: Zateplení stávajícího obvodového pláště, posledního stropu a výměna oken a vstupních dveří.
Stav zpracování: Žádost nebyla akceptována.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti - letiště Nesvačily

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí - SFŽP
Žádáno: 434 158 Kč
Předpokládané náklady: 1 616 096 Kč
Stručný obsah projektu: Zateplení stávajícího obvodového pláště, posledního stropu a výměna oken a vstupních dveří.
Stav zpracování: Žádost byla dne 27. 5. 2014 neakceptována.