Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2022

Název projektu: Vybavení spolkových domů v místních částech města Bystřice

registrační číslo: 22/006/19210/120/001/000697

 • Poskytovatel dotace: MAS Posázaví
 • Předpokládané náklady: 422 099 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 337 679 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je obnovit vybavení spolkových domů v místních částech města Bystřice (Bystřice, Jírovice, Mokrá Lhota, Nesvačily, Radošovice). Současné vybavení je již na hranici své životnosti a díky jeho výměně dojde ke zlepšení a zpříjemnění prostředí, ve kterém fungují nejen spolky, ale slouží i jako místo setkání místních občanů. V rámci projektu budou nakoupeny židle, stoly, kuchyňský kout, stan a dataprojektor s plátnem.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

EU spolky

 

Název projektu: Pořízení kuchyňských technologií do MŠ Bystřice

registrační číslo: 22/006/19210/120/001/000698

 • Poskytovatel dotace: MAS Posázaví
 • Předpokládané náklady: 692 723 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 554 178 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je pořízení nových nebo výměna stávajících kuchyňských technologií v kuchyni Mateřské školy Bystřice. Díky pořízení nového, moderního vybavení dojde k usnadnění a zkrácení času přípravy pokrmů a snížení spotřeby elektrické energie. V rámci projektu bude pořízeno následující vybavení: elektrická pánev a sporák, univerzální robot, konvektomat s kondenzační digestoří, váhy, chladnička a mrazící skříň.
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena

EU MŠ

 

Název projektu: Knihovna Bystřice – přechod ze systém Clavius na Tritius

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
 • Předpokládané náklady: 175 790 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 122 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Městská knihovna v Bystřici u Benešova aktuálně využívá knihovní systém Clavius, kterému končí technická podpora. To a snaha zlepšit možnosti využívání moderních technologií je důvodem, proč chceme přejít na knihovní systém Tritius. Přechod na systém Tritius umožní propojení a komunikaci s dalšími organizacemi a systémy, zlepší kvalitu služeb poskytovaných čtenářům a zjednoduší práci pracovníka knihovny. Vzhledem k velikosti knihovny se nezapojujeme do RAKS, chceme být kompatibilní s reg. knihovnou.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

Název projektu: Odborná příprava, zásahy a vybavení JSDH Bystřice

registrační číslo: JSDH-DOT-V2-2022-01169

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra
 • Předpokládané náklady: 74 863 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 74 863 Kč
 • Stručný obsah projektu: Účelem neinvestiční dotace je kompenzace výdajů za uskutečněné zásahy JSDH Bystřice mimo územní obvod zřizovatele za sledované období, kompenzace zničeného materiálu při zásahu mimo územní obvod zřizovatele a nákup vybavení ke zvýšení akceschopnosti jednotky.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

Název projektu: Vodovod Bystřice

registrační číslo: CZ.05.01.04/04/22_003/0000215

 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 111 848 105 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 65 069 908 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší zásobování pitnou vodou ve městě Bystřice - místní části Líšno. Navrhované technické řešení zahrnuje zřízení nové ATS ve stávající úpravně vody (vodojemu), nový zásobní řad do obce Bystřice, výstavbu nového vodojemu jižně od obce Líšno a odbočku s vodoměrnou šachtou a novými vodovodními řady pro obec Líšno. Vodojem je navržen jako zemní dvoukomorový o objemu 2 x 500m3. Celková délka nové vodovodní sítě včetně přivaděče je 11 983 m, délka přivaděče je 3 854 m, délka přípojek 1 782m.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

Název projektu: Rozšíření varovného a informačního systému města Bystřice u Benešova

registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014039

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 5 395 016 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 3 776 511 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší rozšíření varovného informačního systému a digitálního povodňového plánu pro město Bystřice u Benešova. Cílem projektu je rozšíření stávajícího systému pro varování obyvatel v případě nouze, zlepšení vzájemné komunikace s občany, zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany obyvatel a jejich majetku.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty