Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Městská policie Bystřice

Městská policie Bystřice

Adresa:

Dr. E. Beneše 25 (1. patro - vchod dvorem)
257 51  Bystřice

Pracovní doba: 

Po     07:00 - 24:00
Út     07:00 - 24:00
St     07:00 - 24:00
Čt     07:00 - 24:00
     07:00 - 24:00
So     16:30 - 01:00

Mobil:    602 206 156
E-mail:  mestska-policie@mestobystrice.cz

Facebook: Městská policie Bystřice

Mimo pracovní dobu volejte linku PČR    158

Strážníci:

 • Adam Semela - velitel
 • Vít Vrtiška
 • Petr Salavec
 • Jiří Pomahač

Útulek: 

Odchycená zvířata jsou převážena do útulku: Naděje pro čtyři packy

Věcná příslušnost:

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů:

 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 4. podílí se ve stanoveném rozsahu na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 5. podílí se na ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
 6. podílí se na prevenci kriminality v obci
 7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 8. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Od listopadu 2021  MP Bystřice provádí měření úsekové a okamžité rychlosti v obci Jírovice na silnici č.114 na průtahu obcí v obou směrech. Měření je prováděno v rámci dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích automatickým technickým prostředkem používaným bez obsluhy.

Zveřejněno : 01.11.2021

 

Oprávnění strážníků:

dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, má strážník tyto oprávnění:

 1. požadovat vysvětlení, prokázání totožnosti
 2. vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů
 3. předvést osobu
 4. odebrat zbraň
 5. zakázat vstup na určená místa
 6. otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 7. odejmout věc
 8. vstoupit do živnostenských provozoven
 9. použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň
 10. pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
 11. měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
 12. vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou apod.
 13. zastavovat vozidla na pozemních komunikacích při regulaci silničního provozu anebo v případě podezření na konkrétní přestupek v dopravě.

Strážník Městské policie je v souladu s § 127 trestního zákoníku při výkonu své pracovní činnosti považován za úřední osobu.

Neuposlechnutí výzvy strážníka, nebo znevážení jeho postavení, je přestupkem dle § 5 odst. 1 písm. a/b, z.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty