Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

O systému

Co je v tuto chvíli důležité vědět o výši a splatnosti poplatku?

  • Dokdy a kolik uhradit? V březnu obdržíte do poštovní schránky registrované nemovitosti informace o platbě, včetně unikátního čísla ID. Číslo ID je velmi důležité, protože představuje variabilní symbol, podle kterého se platba spáruje s čipem na vaší popelnici. 
  • Registrační formulář nemusíte vyplňovat, pokud jste tak již učinili v minulosti a jste v systému ohlášeni.
  • V případě změny údajů (např. vámi požadované četnosti svozu), je třeba změnu do 15 dnů ohlásit přes tzv. Žádost o změnu
  • Sváženy jsou pouze nádoby, které splňující stanovené požadavky
  • Nádoby jsou vyváženy dle Kalendáře svozu
  • Od 1.1.2024 je možné ušetřit na svozu komunálního odpadu díky oddělenému svozu BIO odpadu. Informace i formulář najdete na webu technických služeb.

 

1) Ohlašovací povinnost

Ohlašovací (registrační) povinnost splníte JEDNORÁZOVĚ jednou z následujících variant:

a) vyplněním registračního formuláře (PDF) (vytisknete a vyplníte ručně, nebo vyplníte elekronicky a podepíšete ručně, nebo vyplníte elektronicky a podepíšete elektronickým podpisem)

b) vyplněním formuláře v Portálu občana, kterou rovnou ověří Vaši identitu a umožní Vám platbu kartou.

 

2) Poplatková povinnost

Poplatková povinnost je splněna uhrazením poplatku:

a) na účet města Bystřice č. 19-0320036379/0800 s tím, že v platebním příkazu uvedete v kolonce variabilní symbol číslo ID, které vám přijde do poštovní schránky během měsíce března. (POZOR! Zde je změna, protože dříve variabilní symbol tvořil rodné číslo plátce.)

b) platební bránou (v případě, že ohlašovací povinnost plníte přes Portál občana)

c) v hotovosti nebo kartou přímo na pokladně městského úřadu

 

 

Proč bylo nutné upravit systém svozu odpadů?

 

Vážení občané, obyvatelé města Bystřice, majitelé nemovitostí nebo členové společenství vlastníků bytových jednotek, jak již jistě víte, protože jsme vás na tuto skutečnost upozorňovali v průběhu celého letošního roku, dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový Zákon o odpadech č.541/2020 Sb.

Nový zákon vytváří silný normativní i ekonomický tlak na všechny aktéry na další posílení třídění odpadů a snižování objemu směsného odpadu. Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce obec původcem. Všem musí být jasné, že takhle to dále nejde.

 

Zákon o odpadech stanovuje i ekonomické nástroje k dosažení těchto cílů

Ty spočívají zejména v nastavení maximálních objemových limitů směsného komunálního odpadu obcí a měst, který je možno v následujících letech ukládat na skládkách za sníženou cenu 500 Kč/mt (POZOR! Tato částka je pouze zlomkem skutečných nákladů spojených s uložením komunálního odpadu na skládku – jedná se pouze o část poplatku státu!). Tyto limity se snižují z letošních 200 kg na trvale hlášeného obyvatele, každý další roko 10kg až na 120 kg na trvale hlášeného obyvatele v roce 2029. Zároveň se zvyšuje poplatek pro ukládání nadlimitního množství z letošních 900 Kč/mt na 1000 Kč/mt v roce 2023, 1250 Kč/mt v roce 2024 a 1500 Kč/mt v roce 2025. V roce 2030 má tento poplatek činit již 1850 Kč/mt.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bychom na nový zákonný rámec pro nakládání s odpady nijak nereagovali, budou náklady na likvidaci narůstat bez ohledu na vývoj vlastních nákladů odvozové firmy, u kterých lze bohužel pro příští rok vzhledem k inflačním tlakům čekat v tomto okamžiku pouze jediný směr – zvyšování.

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty