#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Získané žádosti 2014

Název projektu: Navýšení kapacity a rozšíření sběrného dvora Bystřice u Benešova

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Žádáno: 2 734 479 Kč
Získáno: 2 734 479 Kč
Schváleno: 26. 3. 2014

Název projektu: Obnova stabilizačních prvků v zemědělské krajině alejí u Bystřice

Poskytovatel dotace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Žádáno: 120 336 Kč
Získáno: 113 577 Kč
Schváleno: 19. 5. 2014