Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Matrika

Kontakty:

 

Bc. Petra Leitnerová

Úrední hodiny:

 • Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
 • Středa: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 8:00 - 11:30

 

Zápis o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením nesezdaných rodičů

(zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

Pokud rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se oba dva dostavit ještě před narozením nebo i po narození dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství.

Doporučujeme si předem sjednat termín schůzky. Domluvíme se, které doklady musíte předložit.

(Prohlášení nezletilých rodičů (nemají v době určení otcovství 18 let) je nutno vždy učinit před soudem. Je-li jeden z rodičů neslyšící, nebo němý, popřípadě neovládá český nebo slovenský jazyk, je při určení otcovství nutná přítomnost tlumočníka, jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu). Účast tlumočníka si zajišťují rodiče na své náklady.)

Co je třeba předložit:

V případě určení otcovství k nenarozenému dítěti:

 • platné občanské průkazy
 • rodné listy 
 • rozsudek o rozvodu manželství, s vyznačením nabytí právní moci, je-li budoucí matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
 • těhotenský průkaz
 • případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů, uváděných v zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

V případě určení otcovství k narozenému dítěti:

 • platné občanské průkazy
 • rodné listy rodičů a rodný list dítěte
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci, je-li matka dítěte rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá
 • případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správnosti údajů, uváděných v zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Správní poplatek:

Za provedení zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem se neplatí správní poplatek.

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty