Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Formuláře

Dokumenty ke stažení pro rok 2024 (k tisku):

Elektronické dokumenty pro rok 2024 (k elektronickému vyplnění, případně podepsání):

Situaci si nejlépe vysvětlíme na formuláři pro registraci "Prohlášení plátce místního poplatku z aodkládání komunálního odpadu z nemovité věci", který si pojďme společně projít:

Dle článku 4. OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci má plátce poplatku ohlašovací povinnost. Právě tuto ohlašovací povinnost si plátce splní vyplněním a odevzdáním formuláře pro registraci „Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“. První část „A“ tohoto formuláře je právě věnována identifikaci plátce místního poplatku.

 

Kdo je plátcem místního poplatku?

Podle OZV i zákona – konkrétně § 10n odst. 1 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích plátcem poplatku je:

a) společenství vlastníků jed- notek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech
proto v této části formuláře je potřeba vypsat vše o plátci, který si plní svoji ohlašovací povinnost.

Pokud je u nemovitosti více majitelů – musí se mezi sebou dohodnout, který z nich splní svoji ohlašovací povinnost za danou nemovitost a stane se tak vůči správci poplatku plátcem místního poplatku, protože všichni mají dle § 10p zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích povinnost plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Příklad z praxe: Manželé mají nemovitost ve společném jmění manželů, tj každý z nich vlastní ideálnípolovinu nemovitosti. Dohodnou se, že manžel splní ohlašovací povinnost dle OZV. Manžel tak vyplní část A formuláře a stane se pro správce poplatku plátcem místního poplatku.

 

ČÁST B - Údaje o nemovitosti

Zde je asi vše poměrně jasné – v této části formuláře musíte přesně specifikovat z a jakou nemovitost plátce plní ohlašovací povinnost, kde je stanoviště svozové nádoby a další důležité údaje uvedené v článku 4 odstavec 2 Obecně závazné vyhlášky města Bystřice o místním poplatku za odkládání a odpadu z nemovité věci.

POZOR! V případě, že plátce plní svoji ohlašovací povinnost za více nemovitostí je nezbytně nutné vyplnit formulář pro registraci „Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání ko- munálního odpadu z nemovité věci“ PRO KAŽDOU JEDNOTLIVOU NEMOVITOST ZVLÁŠŤ!

V bodu 8 části B formuláře pro registraci „Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ plátce uvede v souladu s článkem 4 odstavcem 2 a bodem d) OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci objednanou kapacitu soustřeďovacích prostředků (počet a velikost nádob užívaných pro ukládání směsného komunálního odpadu z nemovité věci a po- žadovanou frekvenci jejich svozů).

Pro lepší pochopení zvolíte velikost nádoby dle toho, jakou nádobou disponujete a k této nádobě zvolíte frekvenci svozu v příslušném řádku. Pokud máte u nemovitosti jednu svozovou nádobu, zapíšete do příslušného řádku číslovku 1, pokud máte více stejných svozových nádob, pro které požadujete stejnou frekvenci svozů, pak do příslušného řádku zapíšete číslovku odpovídající jejich počtu. Pokud máte více svozových nádob o různém objemu, pak si zvolíte pro jednotlivé nádoby četnost svozu zapsáním jejich počtu do příslušných řádků. Rozhodnutí, jak velikou svozovou nádobu budete využívat je čistě na vás (s omezením v rozsahu daném tabulkou), protože svozová nádoba je majetkem plátce / vlastníka nemovitosti. Stejně tak i četnost svozu je čistě na vás.

V předposlední části formuláře, tj. v bodu 9 pak uvedete konkrétní označení RFID čipu vaší nádoby, které máte vylepeno na své svozové nádobě. Při více svozových nádobách samozřejmě vypíšete všechny RFID označení vašich svozových nádob. Poslední, co vám zbývá v části splnění ohlašovací povinnosti dle OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je potřeba podepsat formulář registrace a doručit ho do podatelny Městského úřadu Bystřice. V případě, že plníte ohlašovací povinnost v zastoupení někoho jiného doplněnou o plnou moc od této osoby.

Asi vás logicky napadá, že jsme ve 21. století, a tak se chcete zeptat, jestli jedinou možností, jak splnit svoji povinnost ohlášení je formou „papírového“ formuláře. Samozřejmě, že ne! Pohodlně svoji ohlašovací povinnost můžete splnit po přihlášení do Portálu občana města Bystřice, který bude k dispozici v průběhu ledna 2023. Zde díky přihlášení pomocí vaší elektronické identity nebo bankovní identity je vyplnění formuláře mnohem jednodušší! Navíc se vámi vyplněný formulář nemusí ani tisknout ani podepisovat, protože to že jste ho vyplnili právě vy potvrzujete svým přihlášením do Portálu občana města Bystřice pomocí elektronické identity.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty