#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kartu projektu je možné podat na příslušném formuláři, vždy nejlépe po prostudování zásobníku projektů, zda projekt není již městem Bystřice zpracováván, nejpozději  k 30.9. daného kalendářního roku. Pro jednotlivé osady je třeba projednat jednotlivé projekty osadním výborem. Tyto projekty musí být osadním výborem schváleny a zapsány v zápise z jednání OV. 

Formulář je odeslán na podatelnu města Bystřice.

Následně bude předán projektovému manažerovi. Projektový manažer jednotlivé karty projektů posoudí z hlediska formálnosti, kontrolou se zásobníkem projektů, přiřadí návaznost na strategický plán a priority vedení města. Posoudí rovněž náročnosti na předprojektovou a projektovou přípravu, zpracování potřebných dokumentací a povolení pro realizaci, finance a příslušné dotační a grantové možnosti. Projektový manažer dále předá podklady Komisi pro zdravé město a MA21 k dalšímu vyhodnocení. Komise karty vyhodnotí a předá s příslušnými doporučeními a návrhem k zařazení do zásobníku projektů radě města.

 

Pozn.

U textových polí typu box lze pole roztáhnout uchycením za pravý dolní roh a přizpůsobit rozsahu textu.

Karta projektu do zásobníku projektů města Bystřice

calendar
(2 MB max.)
calendar
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna