Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

PROMOTER

logo

 

2. setkání klíčových aktérů 

prezentacace PROMOTER pro setkání SG Typ: PPTX dokument, Velikost: 4.26 MB

setkání stakeholder group

 

Newsletter 

 

1. setkání klíčových aktérů 

Dne 31. srpna 2023 se v Bystřici uskutečnilo významné setkání klíčových aktérů. Co bylo cílem? Prozkoumat stávající možnosti, které mají obce k dispozici v oblasti komunální energetiky a udržitelné dopravy. Přestože je Bystřice malým městem, projevuje velký zájem o inovace a je aktivním členem různých iniciativ, včetně Paktu starostů a primátorů a Národní sítě zdravých měst.
Akce se zúčastnili odborníci ze zájmových skupin, místní podnikatelé a zástupci sousedních obcí, které spojují podobné problémy a společné odhodlání je řešit.

Během akce jsme představili závěrečné zprávy shrnující ukazatele založené na hnacích silách a překážkách (Model připravenosti a Model hodnocení současného stavu), jak je vnímá město a jeho partneři. Inovační centrum DEX ve spolupráci se zástupci města předvedlo výsledky a poskytlo ucelený přehled o současném stavu a potenciálu růstu.
Následně se pozornost obrátila k diskusi o konkrétních výzvách, kterým se město chystá v blízké budoucnosti čelit. Ty zahrnovaly inovativní přístupy k výrobě energie, řešení dopravy řízené komunitou a integraci nejmodernějších technologií, které podpoří úsilí o udržitelnost.

V závěrečné části jsme se krátce věnovali analýze SWOT, která rozebírá silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v kontextu snahy Bystřice o udržitelná energetická a dopravní řešení. Tato analýza poskytla strategický rámec, zmapovala terén a zdůraznila oblasti potenciálního růstu a rozvoje.

Akce posloužila jako živé fórum pro společné řešení problémů. Podpořila dynamickou výměnu myšlenek a podpořila ducha jednoty mezi účastníky, kteří se zavázali k podpoře udržitelného života. Když nad Bystřicí zapadalo slunce, bylo zřejmé, že tato akce znamenala významný milník na cestě k zelenější a udržitelnější budoucnosti města a okolních obcí. S tímto nově nabytým impulsem je Bystřice připravena stát se zářným příkladem udržitelných inovací v regionu.

setkání stakeholder group

 

Kick-off meeting 

Město Bystřice se zúčastnilo prvního setkání partnerů mezinárodního projektu PROMOTER v italském Livornu. Setkání zaměřené na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v místní komunitní energetice se uskutečnilo od 24. do 27. června 2023.

Úvodního dvoudenního zasedání, které pořádal organizátor projektu PROMOTER Provincie Livorno, se vedle zástupců z České republiky, města Bystřice a společnosti DEX Innovation Centre, zúčastnili partneři z Itálie, Finska, Lotyšska, Belgie, Španělska, Portugalska, Maďarska, Rumunska a České republiky.

První den akce byl věnován prezentacím jednotlivých partnerů, kteří představili své projekty v kontextu místa, kde jej chtějí realizovat. Druhý den se konal workshop na téma "Budování zelenější Evropy na základě místních strategií: komunity obnovitelné energie, jejich úloha a funkce". Se svými přednáškami se zaměřením na obnovitelné zdroje energií a udržitelný rozvoj vystoupili odborníci nejenom z akademického prostředí, ale i ze soukromé podnikatelské sféry. Ke každé přednášce proběhla diskuze, kde se promítly různé pohledy odborníků i veřejnosti.

„Na tomto zahajovacím setkání jsme představily ostatním účastníkům projektu PROMOTER nejenom město Bystřici jako takové, ale především naše cíle a očekávání od projektu samotného. Důležité bylo i seznámení s ostatními partnery, z nichž někteří řeší podobné problémy jako my. Můžeme si tak navzájem předávat zkušenosti a poznatky,“ shrnula účast Bystřice na setkání Kateřina Adamová, manažer projektu PROMOTER, a dodává „Zapojení do tohoto mezinárodního projektu je pro nás velkou výzvou, ale přínos a zkušenosti tím získané jsou nedocenitelné. Navíc zde reprezentujeme jak Bystřici, tak i Českou republiku, a to je pro nás nejenom čest, ale především velký závazek.“ 

Projekt PROMOTER se zaměřuje na udržitelnou mobilitu prostřednictvím center pro spotřebitele zelené energie a je financován z programu INTERREG EUROPE. Účastníci tohoto projektu realizují své individuální projekty a cíle na regionální úrovni a navzájem společně sdílí dobrou praxi a zkušenosti. Město Bystřice si v tomto projektu vytyčilo za cíl zpracování minimálně dvou strategických dokumentů zaměřených na energetiku, které následně pomohou v realizaci projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie a udržitelný rozvoj.

Hlavním cílem setkání partnerů projektu PROMOTER bylo představení jednotlivých zástupců s jejich projekty a navázání kontaktů. Další setkání budou následovat a partneři se budou v jejich pořádání střídat. Dlouhodobá spolupráce partnerů tak vytvoří větší prostor pro sdílení dobré praxe a čerpání inspirace. 

Pokud vás zajímá, jak jsme představili Bystřici v Livornu, podívejte se na prezentaci.  

prezentace města Bystřice 

   22

 

O čem je projekt PROMOTER 

Projekt PROMOTER se snaží zlepšit výkonnost 9 politických organizací na podporu instalace energetických uzlů pro spotřebitele a podpořit jejich rozšíření na území měst, přičemž část jejich produkce bude sloužit požadavkům na ekologickou mobilitu. Konečným cílem je umožnit nebo zvýšit výrobu zelené energie podporující udržitelnou městskou mobilitu pro bezuhlíkové hospodářství, a přispět tak k cílům EU v oblasti klimatické neutrality a obnovy energie.  


Partneři sdílejí výzvu urychlit energetickou transformaci prostřednictvím politických plánů, které dokážou být politicky účinné a zároveň ekonomicky atraktivní. Společenství pro obnovitelné zdroje energie, která umožňují kolektivní sdružování zdrojů energie, se jeví jako silná příležitost k řešení této výzvy. Partneři budou realizovat své vlastní iniciativy a zároveň si zachovají určitou míru blízkosti nezbytnou pro sdílení příslušných zkušeností a získaných odborných znalostí, které budou společně analyzovány. Bude vyčleněno minimálně 18 zdokumentovaných osvědčených postupů, které budou přizpůsobeny specifickým potřebám každého partnera a vhodně začleněny do platformy pro učení se o politice programu Interreg Europe. Výsledkem učení se ze zkušeností bude nakonec 9 regionálních opatření pro změnu politiky.

  • Nové postupy v oblasti řízení a sdílení energie z obnovitelných zdrojů
  • Nové postupy v oblasti ekologické mobility, intermodality a inovativních informací.
  • Efektivní systém pro monitorování opatření v oblasti změny politiky a posouzení jejich skutečného vlivu na strategie regionálního rozvoje.
  • Zvýšené kompetence a dovednosti partnerských zaměstnanců a klíčových zúčastněných stran.

Projekt upřednostňuje přístup zdola nahoru při formulování opatření na změnu politiky, přičemž klíčové zúčastněné strany jsou zapojeny do všech projektových činností. Očekává se, že jejich příspěvek k realizaci plánovaných akcí bude působit jako silná multiplikační páka pro sdílení přínosů a územní soudržnost místních komunit. Skupiny zúčastněných stran vytvořené v rámci projektu budou představovat stálé fórum, které zajistí trvalý dopad na téma projektu a následné plánované/realizované akce.

 

map

 

Kde se dozvíte o projektu ještě více? 

http://www.interregeurope.eu/promoter

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552482106584

https://www.instagram.com/promoterinterreg/

https://www.linkedin.com/in/promoter-interreg-europe-166740298/

 

dokumenty

Status-quo assessment report 

Short paper 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty