Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2015

Zveřejněno 09.03.2015

Veřejná zakázka č. 02/2015

"Rekonstrukce topného kanálu Bystřice 25751"

Lhůta pro podání nabídek do 25.03.2015 do 11:00 hodin

Stavební část:

.Výkresy:

.Výpis:

.Zprávy:

Vytápění:

.Výkresy:

.Výpis materiálu:

.Zpráva:


Výzva 2/2016

"Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Bystřice u Benešova - vodovodu pro veřejnou potřebu"

Zveřejněno dne 03.05.2016

Lhůta pro podání nabídek do 03.-06.2016 do 10:00 hodin

Ostatní dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525


Výzva č. 3/2015

"Rozšíření sítě VO v osadách Drachkov, Jírovice, Mokrá Lhota a Tožice"

Lhůta pro podání nabídek do 25.05.2015 do 10:00 hodin

Smlouva o dílo zde (VO - osada Jírovice a Mokrá Lhota)

Smlouva o dílo zde (VO - osada Drachko a Tožice)

Protokol o výběru dodavatele zakázky č. 03/2015

Doplnění výzvy číslo 03/2015 - zveřejněno dne 12. 5. 2015

Dodatečné informace č. 1 - zveřejněno dne 12. 5. 2015

Žádost o dodatečné informace č. 1 - zveřejněno dne 12. 5. 2015

Návrh smlouvy o dílo

Zveřejněno dne 11.05.2015

Čestné prohlášení - oprava zde

Krycí list - oprava zde

Zveřejněno dne 04.05.2015

Výzva a Čestné prohlášení zde

Krycí list zde

Drachkov:

PD-členění

PD-příloha

Výkres

PD-BOZP-plán

Rozpočet

Technická zpráva

Jírovice:

Seznam

PD-BOZP-plán

PD-členění

Rozpočet

Technická zpráva

Výkres

Mokrá Lhota:

PD-BOZP-plán

PD-členění

Rozpočet

Technická zpráva

Výkres

Tožice:

PD-BOZP-plán

PD-členění

Rozpočet

Technická zpráva

Výkres

energo


Výzva č. 4/2015

"ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE"

Lhůta pro podání nabídek do 31.07.2015 do 13:30 hodin

-Smlouva o dílo

-Protokol o hodnocení nabídek ze dne 31.08.2015 zveřejněno dne 03.09.2015

-Protokol o hodnocení nabídek ze dne 10.08.2015

-Protokol o otevírání obálek ze dne 31.07.2015

Dodatečné informace č. 1 zde - zveřejněno dne 20.07.2015

Zveřejněno dne 29.06.2015

-Výzva k podání nabídky

-Zadání územního plánu Bystřice


Výzva č. 5/2015

"Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS - realizace úspor energie v objektu"

Lhůta pro podání nabídek do 10.08.2015 do 11:00 hodin

Písemná zpráva zadavatele - zveřejněno dne 03.09.2015

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smlouva o dílo zde

Přílohy ke Smlouvě o dílo:

.Výkaz výměr a kalkulace

.Časový harmonogram prací

.Seznam subdodavatelů

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Protokol o otevírání obálek a jednání hodnotící komise

Zveřejněno dne 23.07.2015

-Výzva zadavatele

-Zadávací dokumentace

-Přílohy

.Sumarizační list naleznete na výše uvedené adrese profili zadavatele města

.Seznam subdodavatelů

.Čestné prohlášení

.Návrh smlouvy o dílo

.Výkaz výměr

.Projektová dokumentace

.Výkres č. 1

.Výkres č. 2

.Výkres č. 3

.Výkres č. 4

.Výkres č. 5

.Výkres č. 6

.Výkres č. 7

.Výkres č. 8 - 24

.Energetický audit

.Průvodní a souhrnná zpráva

.Technická zpráva - SP

Projektová dokumentace č. 31

Projektová dokumentace č. 32

Projektová dokumentace č. 33

Projektová dokumentace č. 34

Projektová dokumentace č. 35

Projektová dokumentace č. 36

Projektová dokumentace č. 37

Projektová dokumentace č. 38

Projektová dokumentace č. 39-54

Projektová dokumentace č. 55

Projektová dokumentace - situace

Doplňující informace č. 1


Výzva č. 6/2015

"Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Bystřice"

Lhůta pro podání nabídek do 21. 8. 2015 do 10:00 hodin.

Smlouva o dílo zde - zveřejněno 15.09.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - zveřejněno dne 03.09.2015

Zveřejněno dne 6. 8. 2015.

- Výzva zadavatele

- Zadávací dokumentace


Výzva 07/2015

"Financování projektu Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS"

Lhůta pro podávání nabídek do 30.09.2015 do 10:00 hodin

-Smlouva o úvěru - zveřejněno 14.10.2015

-Protokol z vyhodnocení cenových nabídek - zveřejněno 01.10.2015

Zveřejněno od 18.09.2015

-Výzva zadavatele

-Výkaz o plnění rozpočtu k 30.06.2015

-Rozvaha k 30.06.2015

-Výkaz zisku a ztráty k 30.06.2015

-Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2014

-Rozvaha k 31.12.2014

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014


Výzva -2015

"Sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů pro Město Bystřici"

Lhůta pro podání nabídek je do 01.12.2015 do 13:00 hodin

-Smlouva o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů pro město Bystřici

-Písemná zpráva zadavatele

-Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

-Výzva k podání nabídky

-Zadávací dokumentace

-Příloha č. 1 - Sumarizační list

-Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

-Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek

-Příloha č. 4 - Návrh smlouvy

-Příloha č. 5 - Kalkulace poskytnutých služeb


Výzva č. 8/2015

"Stavební úpravy základní školy Bystřice - kuchyně"

-Smlouva o dílo zde

- Přílohy:

-Krycí list rozpočtu

-Technická specifikace díla kalkulace ceny

-Časový harmonogram

-Seznam subdodavatelů

-Protokol o otevírání obálek a jednání hodnotící komise -zveřejněno 03.12.2015

-Dodatečné informace č. 1 - zveřejněno dne 20.11.2015

Změna lhůty pro podání nabídek: Termín do 02.12.2015 do 10:00 hodin

Zveřejněno dne 16.11.2015

Lhůta pro podání nabídek do 30.11.2015 do 10:00 hodin

Výzva

Krycí list nabídky

Návrh Smlouvy o dílo

Čestné prohlášení

Výkaz výměr:

-výkaz elektro

-výkaz

-výkaz

Projektová dokumentace:

-Technická zpráva

-PD1

-PD2

-PD3

-PD4

-PD5

-PDA-PZ

-PDB-STZ

-PD-C-Situace

-PD-vnější vlivy

-PD-vnější vlivy

-PD-zprava

-PD-D-TZ

-PD-pudorysy AO

-PD-řez A2

-Souhrnná technická zpráva

-PD-spárořez A3

-PD-TZBZ....

-PD-TZBZ....

-PD-UZ-TZ

-PD-VZT-....Příloha 1

-PD-VZT-... Příloha 2

PD-VZT-...Příloha tabulka

-PD-VZT-1NP...

-PD-VZT-DPS-řezy

-PD-oplastění..

-PD-VZT-DPS......

-PD-ZTI-TZ


 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty