Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2021

Logo EU OPZ
Název projektu: Efektivní a moderní úřad Bystřice 

 • Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016828
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti
 • Předmětem projektu je zajistit dlouhodobý, koordinovaný a efektivní rozvoj města Bystřice zvýšením efektivity komunikace města směrem k veřejnosti a nastavením systému inovačního managementu. Projekt vychází z potřeby zajištění otevřené a jednotné komunikace města, z rostoucích potřeb udržitelné kvality života obyvatel, tak i z potřeb inovací ve veřejné správě. Projekt má přímý dopad na všechny zaměstnance úřadu a celou veřejnost města.
 • Projekt je realizován v období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.
 • Cílem projektu je optimalizovat a přispět ke zlepšení úrovně komunikace v rovině "municipalita - občan" a prostřednictvím pořízení úřední desky a zavedení systému inovačního managemetu výrazně snížit administrativní zátěž v rámci běžně vyřizovaných agend úřadu. Doplňkové vzdělávací aktivity přispějí ke zvýšení kvalifikace pracovníků úřadu. Globálním cílem projektu je tak dosáhnout toho, aby město Bystřice, jak v samostatné, tak v přenesené působnosti bylo lépe připraveno na již probíhající a chystané inovace ve veřejné správě, vyplývající ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR.
 • Výsledkem/výstupem projektu je zlepšení kvality života na území města Bystřice. V důsledku zavádění inovačního managementu dojde ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců úřadu, zlepšení pracovního prostředí, procesů a postupů na úřadě a zlepšení pracovního klimatu úřadu. Díky zavedení lepších informačních nástrojů dojde ke zvýšení počtu sledujících na sociálních sítích, webových stránkách a webu Zbystři a zapojení většího počtu veřejnosti do participace. Veřejnost, místní části, instituce, firmy apod. budou efektivněji informování za pomoci otevřené a jednotné komunikace. V době mimořádných událostí (pandemie, přírodní katastrofy aj.) bude úřad lépe fungovat. Zaměstnanci budou proškoleni v komunikačních aktivitách a se spoluprací s externími dodavateli a odbornými poradci dostanou nenahraditelné zkušenosti pro zajišťování informačních kampaní a souvisejících aktivit.
 • Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

Logo EU

 


 

Název projektu: Výsadba krajinné zeleně Bystřice u Benešova

 • Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012445
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
 • Celkové náklady: 895 297,76 Kč
 • Výše dotace: 716 238,20 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je založení a revitalizace alejí v k. ú. Ouběnice u Votic, Božkovice, Drachkov, Nesvačily u Bystřice, Mokrá Lhota a Jírovice. Kromě vlastní výsadby dojde k uvolnění stávajících perspektivních dřevin a k jejich ošetření. Případná torza nebudou kácena, ale budou ponechána na dožití. Projekt je zaměřen na obnovu alejí v okolí Bystřice. Část z nich v současné době existuje, ale pomalu se rozpadá stářím, část bude nově vysazena na místě původních cest. Navržená opatření jsou třeba realizovat z následujících důvodů:
  a) ošetření stromů: Aleje jsou biotopem řady druhů organismů, především v dutinách starých stromů se často nachází řada ohrožených druhů. Vzhledem ke stáří stromů v alejích jsou ve většině ohroženy rozpadem (rozlomením) vlivem houbových patogenů. Stabilizace těchto stromů řezem umožní jejich delší zachování na stanovišti, než dorostou jejich nástupci, a přispěje k zajištění zachování biotopů.
  b) výsadba: Výsadba v rámci stávajících alejí a tvorba nových alejí přispěje ke vzniku nových hnízdních příležitostí pro hmyz, ptáky, drobné savce a další organismy vázané na tyto druhy biotopu.
 • Stav zpracování: žádost schválena

Povinná publicita - výsadba zeleně

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty