Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Přihlašování a úhrady poplatku za svoz odpadu do 31. 3. 2023. » více informací

2021

Logo EU OPZ
Název projektu: Efektivní a moderní úřad Bystřice 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016828

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Předmětem projektu je zajistit dlouhodobý, koordinovaný a efektivní rozvoj města Bystřice zvýšením efektivity komunikace města směrem k veřejnosti a nastavením systému inovačního managementu. Projekt vychází z potřeby zajištění otevřené a jednotné komunikace města, z rostoucích potřeb udržitelné kvality života obyvatel, tak i z potřeb inovací ve veřejné správě. Projekt má přímý dopad na všechny zaměstnance úřadu a celou veřejnost města.

Projekt je realizován v období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.

Cílem projektu je optimalizovat a přispět ke zlepšení úrovně komunikace v rovině "municipalita - občan" a prostřednictvím pořízení úřední desky a zavedení systému inovačního managemetu výrazně snížit administrativní zátěž v rámci běžně vyřizovaných agend úřadu. Doplňkové vzdělávací aktivity přispějí ke zvýšení kvalifikace pracovníků úřadu. Globálním cílem projektu je tak dosáhnout toho, aby město Bystřice, jak v samostatné, tak v přenesené působnosti bylo lépe připraveno na již probíhající a chystané inovace ve veřejné správě, vyplývající ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR.

Výsledkem/výstupem projektu je zlepšení kvality života na území města Bystřice. V důsledku zavádění inovačního managementu dojde ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců úřadu, zlepšení pracovního prostředí, procesů a postupů na úřadě a zlepšení pracovního klimatu úřadu. Díky zavedení lepších informačních nástrojů dojde ke zvýšení počtu sledujících na sociálních sítích, webových stránkách a webu Zbystři a zapojení většího počtu veřejnosti do participace. Veřejnost, místní části, instituce, firmy apod. budou efektivněji informování za pomoci otevřené a jednotné komunikace. V době mimořádných událostí (pandemie, přírodní katastrofy aj.) bude úřad lépe fungovat. Zaměstnanci budou proškoleni v komunikačních aktivitách a se spoluprací s externími dodavateli a odbornými poradci dostanou nenahraditelné zkušenosti pro zajišťování informačních kampaní a souvisejících aktivit.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

Logo EU

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady