#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Dnem 1. října 2019 byla aktualizována Politika územního rozvoje ČR závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.

Úplné znění Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 je dostupné na na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Uplne-zneni-Politiky-uzemniho-rozvoje-Ceske-republ

Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje ČR, schválena na základě usnesení vlády ze dne 2. září 2019 č. 629, a s ní související dokumenty je dostupná na:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Aktualizace-c-2-Politiky-uzemniho-rozvoje-Ceske-r

- Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR, schválena na základě usnesení vlády ze dne 2. září 2019 č. 630, a s ní související dokumenty je dostupná na:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Aktualizace-c-3-Politiky-uzemniho-rozvoje-Ceske-r

Do výše uvedených dokumentů je možné nahlížet na Ministerstvu pro místní rozvoj, Letenská 3, 118 00 Praha 1, v kanceláři č. 404 po předchozí telefonické dohodě s Ing. Filipem Novosádem na tel.: 224 862 279.