#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Získané žádosti 2020

Název projektu: Vybavení jednotky SDH Bystřice osobními ochrannými prostředky 

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj - Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
Celkový rozpočet projektu:  186 352,00 Kč
Získaná dotace: 150 000,00
Spouluúčast města: 36 352,00 Kč

Název projektu: 13. ročník divadelního představení Ludvíka Němce 

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj - Fond kultury a obnovy památek 
Celkový rozpočet projektu:  153 000,00 Kč
Získaná dotace: 90 000,00
Spouluúčast města: 63 000,00 Kč

Název projektu: Elektromobil a dobíjecí stanice pro město Bystřice

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí - Státní fond Žívotního prostředí
Celkový rozpočet projektu:  1 034 550
Získaná dotace: 413 820
Spouluúčast města: 620 730 Kč

Název projektu: Rozšíření školních dílen ZŠ Bystřice

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj 
Celkový rozpočet projektu:  1 864 776,18 Kč
Získaná dotace: 1 771 537,36
Spouluúčast města: 93 238,82 Kč