#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Získané žádosti 2020

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jarkovice - Jírovice I.etapa

Poskytovatel dotace: IROP - 10. výzva MAS Posázaví - IROP - Bezpečná cesta nejen do školy 

Celkový rozpočet projektu:   6 150 362 Kč

Požadovaná výše dotace:  1 999 999 Kč

Spoluúčast města: 4 150 363 Kč

Název projektu: Dokumentace pro Územní rozhodnutí_Revitalizace náhonu k bývalému mlýnu

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ NIP

Celkový rozpočet projektu: 350 900 Kč

Získaná dotace: 175 000 Kč

Spoluúčast města: 175 900

Název projektu: Projetková dokumentace na vodovod Bystřice - připojení Mokré Lhoty 

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ NIP

Celkový rozpočet projektu: 989 780 Kč

Získaná dotace: 470 000 Kč

Spoluúčast města: 519 780 Kč

Název projektu: Soustava tůní v okolí Bystřice

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, operační program životního prostředí 2014-2020
Celkový rozpočet projektu: 841 611,83 Kč
Získaná dotace: 824 332,83
Spouluúčast města: 17 279,00 Kč

Název projektu: Vybavení jednotky SDH Bystřice osobními ochrannými prostředky 

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj - Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
Celkový rozpočet projektu:  186 352,00 Kč
Získaná dotace: 150 000,00
Spouluúčast města: 36 352,00 Kč

Název projektu: 13. ročník divadelního představení Ludvíka Němce 

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj - Fond kultury a obnovy památek 
Celkový rozpočet projektu:  153 000,00 Kč
Získaná dotace: 90 000,00
Spouluúčast města: 63 000,00 Kč

Název projektu: Elektromobil a dobíjecí stanice pro město Bystřice

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí - Státní fond Žívotního prostředí
Celkový rozpočet projektu:  1 034 550
Získaná dotace: 413 820
Spouluúčast města: 620 730 Kč

Název projektu: Rozšíření školních dílen ZŠ Bystřice

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj 
Celkový rozpočet projektu:  1 864 776,18 Kč
Získaná dotace: 1 771 537,36
Spouluúčast města: 93 238,82 Kč