Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2016

  • Výzva 1/2016

"MŠ Bystřice - výměna topných těles"

Zveřejněno dne 02.05.2016

Lhůta pro podání nabídek: 30.05.2016 do 11:00 hodin

-Výzva a Čestné prohlášení

-Stavební rozpočet, Výkaz výměr, Krycí list rozpočtu

Výzva 1/2016 - ZRUŠENA dne 18.05.2016


  • Výzva 2/2016

"Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Bystřice u Benešova - vodovodu pro veřejnou potřebu"

Zveřejněno dne 03.05.2016

Lhůta pro podání nabídek do 03.-06.2016 do 10:00 hodin

Závěrečná zpráva zadavatele

Oznámení o uzavření smlouvy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Ostatní dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525


  • Výzva 3/2016

"Nesvačily oprava komunikace"

Zveřejněno dne 17.05.2016

Lhůta pro podání nabídek do 30.05.2016 do 11:00 hodin

Smlouva o dílo

Výzva včetně Čestného prohlášení......

Rozpočet


  • Výzva 04/2016

"MŠ Bystřice - výměna topných těles"

Zveřejněno dne 08.06.2016

Lhůta pro podání nabídek do 30.06.2016 do 11:00 hodin

Smlouva o dílo

Protokol z vyhodnocení cenových nabídek

Výzva

Čestné prohlášení uchazeče

Položkový rozpočet


  • Výzva 05/2016

"Obnova kapličky Božkovice, kapličky Jinošice, kapličky Líšno a kapličky Mokrá Lhota"

Zveřejněno dne 08.07.2016

Lhůta pro podání cenových nabídek do 27.07.2016 do 14:00 hodin

Smlouva o dílo

Zápis o výběru dodavatele

Výzva

Popis prací k ocenění


  • Výzva 06/2016

"Obnova Božích muk Líšno"

Zveřejněno dne 08.07.2016

Lhůta pro podání cenových nabídek do 27.07.2016 do 14:00 hodin

Smlouva o dílo

Zápis o výběru dodavatele

Výzva

Popis prací k ocenění


  • Výzva 07/2016

"Protipovodňová opatření města Bystřice"

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zde

Smlouva o dílo zde

.Příloha - Rozpočet projektu

Písemná zpráva zadavatele

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zde

Zveřejněno dne 27.09.2016

Lhůta pro podání nabídek do 17.10.2016 do 15:00 hodin

Výzva zde

Zadávací dokumentace zde

Prohlášení - základní kvalifikační předpoklady

Obchodní podmínky

Projektová dokumentace

Krycí list

Položkový rozpočet

Stanovisko CEZ

Stanovisko HZS

Stanovisko Povodí Vltavy


  • Výzva 08/2016

"Rybník Zájezdek - rekonstrukce hráze a objektů"

Smlouva o dílo zde

Písemná zpráva zadavatele zde

Zveřejněno dne 30.09.2016

Lhůta pro podání nabídek do 17.10.2016 do 13:00 hodin

Výzva zde

Sumarizační list

Seznam subdodavatelů

Čestné prohlášení

Návrh Smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

-Rozhodnutí - Zájezdek

-Nabytí PM - Zájezdek


  • Výzva 09/2016

"Rekonstrukce městské kotelny - Bystřice"

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo - Sumarizační list + stavební část

Smlouva o dílo - Strojní a technologická část, vzduchotechnika, elektroinstalace

Smlouva o dílo - Časový harmonogram

Písemná zpráva zadavatele

Zveřejněno dne 03.10.2016

Lhůta pro podání nabídek do 23.11.2016 do 13:00 hodin

Zadávací dokumentace

Sumarizační list

Seznam subdodavatelů

Čestné prohlášení

Návrh Smlouvy o dílo

Odůvodnění veřejné zakázky

Výkaz výměr a Projektová dokumentace jsou zveřejněny

na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525

Dodatečné informace I


 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty