#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané, 

připravili jsme pro Vás formulář na ohlášení kulturních, sportovních a společenských akcí, které ve svých osadách nebo spolcích připravujete. Vyplněním formuláře můžete pomoci svojí akci propagovat jak pomocí on-line nástrojů města, tak i v tištěné podobě v Hlasu Bystřice.

V případě, že chcete svojí akci zveřejnit v Hlasu Bystřice, berte v úvahu měsíční závěrku pro vydání nového čísla (volny-cas/hlas-bystrice/). 

Prosím přidávejte do formuláře Vámi připravené propagační materiály. K formuláři lze připojit vždy pouze jeden soubor, pokud byste chtěli zveřejnit více materiálů, prosím, zašlete je na e-mailovou adresu: veronika.hrebickova@mestobystrice.cz spolu s informací, které akce se materiály týkají. 

Je-li Město Bystřice spolupořadatelem akce, tedy finančně či jinak se podílí na přípravě nebo realizaci, pak neopomeňte povinnost uveřejnění této informace v propagačních materiálech. Dále je také nezbytné doručit na MěÚ Bystřice fotky z konané akce s krátkým příspěvkem ke zveřejnění. Prosím učiňte tak neprodleně po akci. Fotky (3 - 5 ks v minimální kvalitě 2 MB), příspěvek a případné dotazy prosím směrujte na e-mail: veronika.hrebickova@mestobystrice.cz.

Předem děkuji za spolupráci a přeji Vám vydařené akce,

Veronika Hřebíčková

MěÚ Bystřice

 

pozn.: Před vstupem do formuláře je nutné nejprve udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.