#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Podané žádosti 2017

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, 3. etapa

Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Předpokládané náklady: 3 742 000 Kč
Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zabezpečení přístupnosti do stávající obytné zástavby a zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy výstavbou chybějícího chodníku. Komunikace pro pěší je řešena v šířkovém uspořádání dvoupruhového chodníku s šířkou 2 m.
Stav zpracování: Projekt je realizován.

Název projektu: Špýchar Drachkov - dokončení opravy zbývající 1/3 střechy, oprava komína, výměna oken a dveří

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond
Předpokládané náklady: 1 526 101 Kč
Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zajistit dokončení výměny střešní krytiny, vyměnit výplň otvorů a opravit komín.
Stav zpracování: Projekt je realizován.

Název projektu: Oprava hřbitovní zdi na Tožici

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond
Předpokládané náklady: 558 118 Kč
Stručný obsah projektu: Cílem projektu je odizolovat a opravit kamennou podezdívku a očistit a natřít stávající kovové oplocení.
Stav zpracování: Projekt je realizován.

Název projektu: Oprava výklenkové kapličky Svaté Trojice v Líšně

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond
Předpokládané náklady: 126 438 Kč
Stručný obsah projektu: V rámci plánované rekonstrukce bude proveden restaurátoský průzkum omítek a nátěrů, na jehož základě bude navržen způsob obnovy nátěrů, tak aby se co nejvíce přiblížily původnímu tvaru a barevnosti. Kaplička bude dále odvodněna drenáží, bude očištěna střecha, obnoven dřevěný rám a zrekonstruovaná mříž, včetně ocelového křížku na hřebeni kapličky.
Stav zpracování: Projekt je realizován.