Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Časté dotazy

Níže najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Veškeré informace najdete s sekci Odpady.

Kolik a dokdy zaplatit?

Do konce dubna 2024 obdržíte do poštovní schránky registrované nemovitosti informace o platbě, včetně unikátního čísla ID. Číslo ID je velmi důležité, protože představuje variabilní symbol, podle kterého se platba spáruje s čipem na vaší popelnici. Splatnost poplatku je březen následujícího roku, tedy březen 2025.

Pokud byste měli jakoukoliv změnu údajů (např. vámi požadovanou četnost svozu), je třeba ji do 15 dnů ohlásit přes tzv. Žádost o změnu, který najdete v sekci Formuláře.

 

Je cena nepřiměřená?

Např. porovnejme ceny s Benešovem. Čtyřčlenná domácnost v Benešově (dva dospělí a dvě děti) od nového roku zaplatí 4 x 1080 = 4320 Kč. v Bystřici si čtyřčlenná domácnost nejčastěji objednává čtrnáctidenní svoz nádoby (110 litrů), který nově vyjde na 26 x 110 x 1 = 2860 Kč. A co senioři? Když jako senior žijete sám v domácnosti, tak v Bystřici zaplatíte za svoz 80 litrové nádoby jednou měsíčně 960 Kč, zatímco v Benešově 1080 Kč.

 

Kdo je plátcem místního poplatku?

Podle OZV i zákona – konkrétně § 10n odst. 1 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích plátcem poplatku je:
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech

Pokud je u nemovitosti více majitelů – musí se mezi sebou dohodnout, který z nich splní svoji ohlašovací povinnost za danou nemovitost a stane se tak vůči správci poplatku plátcem místního poplatku, protože všichni mají dle § 10p zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích povinnost plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Příklad z praxe: Manželé mají nemovitost ve spolecčném jmění manželů, tj každý z nich vlastní ideální polovinu nemovitosti. Dohodnou se, že manžel splní ohlašovací povinnost dle OZV. Manžel tak vyplní část "A" formuláře a stane se pro správce poplatku plátcem místního poplatku.

 

Jakou frekvenci svozu si nově mohu vybrat?

U nádob o objemu 80, 110, 120, a 240 litrů může zvolit 1× týdně, 1× za 14 dní, 1× měsíčně. U největších nádob o objemu 1.100 listů je možné zvolit pravidelný svoz 1× týdně nebo 1× za 14 dní. Svoz bude od 1. 4. 2023 pravidelný ve Vámi vybrané frekvenci. Služby Bystřice s.r.o. zveřejní na začátku roku 2023 kalendář svozů, abyste předem věděli, v jaký den budou jezdit právě k vám. Svoz probíhá podle plánovaného Kalendáře svozu odpadů.

 

Poplatek se váže na osobu nebo na nemovitost?

Na nemovitost. Registrace se vyplňuje pro každou nemovitost zvlášť! Ano, u více nemovitostí je potřeba podat více formulářů. V případě vícero nádob (popelnic) u jedné nemovitosti postačí vyplnit jeden formulář.

 

Jedinou možností, jak splnit svoji povinnost ohlášení, je formou „papírového“ formuláře?

Samozřejmě, že ne! Pohodlně svoji ohlašovací povinnost můžete splnit po přihlášení do Portálu občana města Bystřice. Zde díky přihlášení pomocí vaší elektronické identity nebo bankovní identity je vyplnění formuláře mnohem jednodušší! Navíc se vámi vyplněný formulář nemusí ani tisknout ani podepisovat, protože to že jste ho vyplnili právě vy potvrzujete svým přihlášením do Portálu občana města Bystřice pomocí elektronické identity.

 

Co když ale nechci používat portál občana, ale chci si formulář vyplnit v klidu domova na počítači? 

Formuláře jsou volně ke stažení ve formátu vyplnitelného dokumentu typu PDF. Takto vyplněný formulář můžete následně buď vytisknout, opatřit podpisem a dopravit do podatelny MěÚ Bystřice nebo ho můžete opatřit elektronickým podpisem a odeslat emailem do podatelny MěÚ Bystřice nebo ho můžete odeslat ze své datové schránky do datové schránky Města Bystřice (p8xbe7a).

 

Co dělat, pokud budu v průběhu roku chtít změnit velikost nádoby nebo frekvenci svozu?

Ano toto je samozřejmě možné. Dle OZV v případě jakékoliv změny má plátce povinnost informovat správce místního poplatku o této změně. K tomu slouží Změnový formulář registrace „Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ který je opět dostupný ke stažení na internetových stránkách města Bystřice, fyzicky v podatelně Městského úřadu Bystřice nebo na Portálu občana města Bystřice.

 

Co když prodám nemovitost a odstěhuji se do jiného města?

Postup je stejný jako v případě se změnou velikosti nádoby a frekvence svozu výše s tím, že je potřeba dodat ještě vyplněný formulář „Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ (formuláře najdete zde), abychom vám mohli vrátit případný přeplatek místního poplatku zpět na účet.

 

Potřebuji si pořídit novou nádobu (popelnici)?

Záleží, jestli Vaše nádoba splňoje aktuální normy a požadavky na velikost (80 / 110 / 120 / 240 / 1100 litrů). Více informací najdete na stránce Požadavky na nádoby.

 

Jak poznám, zda mi technické služby již umístily čip na nádobu (popelnici)?

Poznáte to podle vylepené samolepky s unikátním kódem RFID čipu (viz foto). Na první fotografii vidíte oranžový čip. Na druhé fotografii je nálepka s číslem čipu.

Čip na nádobě Číslo čipu na nádobě

 

Kdo a kdy mi označí popelnici čipem?

Nádoby, které byly přistavovány ke svozu byly postupně opatřeny čipem. Pokud nemáte na své nádobě čip, pak do registračního formuláře (do části č. 9) napíšte dle návodu "NOVÁ NÁDOBA". Na základě registračního formuláře Služby Bystřice s.r.o., které zajišťují svoz komunálního odpadu ve městě Bystřici, čip na nádobu doplní.

Ukázka - bod č. 9 v registračním formuláři

 

Když budu mít 12 svozů ročně, mohu třeba jeden měsíc využít dva svozy, další měsíc žádný a tak podobně do 12 svozů celkem?

Svoz je pravidelný ve Vámi vybrané frekvenci (1× týdně, 1× za 14 dní, 1× měsíčně). Služby Bystřice s.r.o. zveřejní na začátku roku 2023 kalendář svozů, tj. kdy a kde budou svážet nádoby s týdenním svozem, kdy a kde se čtrnáctidenním svozem a kdy a kde s měsíčním svozem. V těchto termínech je pak potřeba přistavit nádobu na veřejně přístupné místo tak,  jak je to popsáno v Obecně závazných vyhláškách.

 

Jak postupovat v případě, že v nemovitosti není nikdo přihlášen k trvalému pobytu? Trvalé bydliště máme jinde.

Není důležité, jestli někdo je nebo není trvale hlášen k pobytu v nemovitosti, ale to, jestli v ní někdo bydlí. Vazba na trvalé bydliště je v tomto případě naprosto nepodstatná – místní poplatek se neplatí podle trvalého bydliště, ale za nemovitost. Pokud se jedná o neobydlenou nemovitost, pak v ní nikdo neprodukuje odpad a u nemovitosti není svozová nádoba – v takovém případě se zaškrtne toto pole a platí se minimální základ poplatku dle OZV. V takovém případě se od nemovitosti nebude svážet svozová nádoba.

faq

faq 2

Počítá se s tím, že bytové domy si budou moci kontejnery uzamykat? Řeší tento problém někdo? Chceme mít jistotu, že platíme jen za odpad, který vyprodukovali obyvatelé příslušného bytového domu, ale zároveň nechceme komplikovat svoz.

Svozová nádoba je majetkem majitele nemovitosti. Jaký systém majitel zvolí, aby někdo jiný nezneužíval jeho svozovou nádobu, je čistě na majiteli svozové nádoby. Po celé republice je naprosto běžný způsob uzamčení svozové nádoby v období mezi svozem tak, aby ji mohli používat pouze oprávnění majitelé. Pozor! Důležité je nezapomenout, že v den svozu musí být nádoba umístěna na veřejně přístupné místo a odemčena.

 

Co mají lidé dělat s většími nádobami na odpad? Proč město lidem nepřidá peníze na pořízení nových nádob? Důchodci a samoživitelé s malými dětmi už mají teď dost starostí s cenami energií, potravin atd.

Město se nemůže chovat diskriminačně a z veřejných prostředků podporovat plošně jen vybrané skupiny obyvatel města. Svozová nádoba je majetkem majitele nemovitosti a plátcem místního poplatku je dle §10n odst. 1 zákona o místních poplatcích buď společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nemovité věci. Pokud je vlastník nemovité věci v tíživé sociální situaci (například zmiňovaný samoživitel s malými dětmi nebo důchodce), pak má stát nespočet nástrojů podpory o kterou si takový vlastník nemovité věci může požádat.

 

Kde má být motivace ke třídění odpadu, když se mi odpad do popelnice vejde? Proč nemohu odvoz odpadu využívat nepravidelně dle potřeby (např. v zimě každý týden a v létě jednou za měsíc?

Ano i tento systém zastupitelé města zvažovali, ale jeho zavedení v současné době nebylo možné. Cílem města je do budoucna zavést systém PAYT (Pay As You Throw neboli Zaplať, kolik vyhodíš) až to bude technicky možné v návaznosti na zákonem dané podmínky. Město by rádo do budoucna zavedlo systém PAYT s vážením skutečně sváženého množství odpadu, ale bohužel stávající systémy pro dodatečnou montáž na svozová vozidla nemají požadovanou přesnost vážení – viz. jednání zastupitelstva, kde se tento problém řešil. Aktuálně má město podánu žádost o dotaci na nákup svozového vozidla, které již bude schopné vážit odpad v požadované přesnosti. Pokud město získá dotaci, tak po uskutečnění výběrového řízení na dodavatele vozidla bude cca rok trvat výroba takového vozidla a nástavby – potom začne testovací provoz a teprve potom se můžeme bavit o změně systému svozu a likvidace komunálního odpadu na systém standardu PAYT.

 

Jak bude svoz a poplatky řešen u rekreačních objektů?

Zákon jasně hovoří o tom, že poplatkovou povinnost má společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nemovité věci. Rekreační objekt je nemovitá věc a jejímu vlastníkovi tak vzniká povinnost přihlásit se a zaplatit místní poplatek. Jediné, v čem se může lišit situace u rekreačního objektu je to, pokud v takové nemovitosti nikdo nebydlí. Pokud je tomu tak, pak se na majitele takové nemovitosti vztahuje povinnost úhrady minimálního dílčího základu poplatku, tj. 60L měsíčně (viz obecně závazná vyhláška).

Pozor! Nejedná se o trvalé bydliště! Zákon hovoří o bydlišti, tzn,. pokud někdo v takové nemovitosti bydlí, musí nahlásit jak velkou nádobu a jak často chce svážet. Pokud v nemovitosti nikdo nebydlí, nahlásí tuto skutečnost pomocí formuláře (v bodě č. 6 v Registračním formuláře zaškrtne variantu "Rekreační objekt") a zaplatí minimální dílčí základ poplatku dle zákona.
 

Jak to budou řešit lidé v bytovkách? Některá rodina naplní celý kontejner svým odpadem, někde žije třeba jen jeden důchodce, který vyhodí za týden jeden košík odpadu. To budou všichni platit stejný paušál?

V bytových domech řeší množství, tj. i velikost svozových nádob a jejich četnost svozu majitel bytového domu. Ten také řeší způsob, jak rozpočítat náklady na jednotlivé bytové jednotky nebo obyvatele bytového domu.

 

Proč město raději každému nepořídí více nádob na různé druhy odpadu a ten průběžně nevyváží?

Ano, i o tomto systému do budoucna uvažujeme, pokud bude mít ekonomicky smysl a přinese výsledek v podobě lepších výsledků v oblasti vytřídění komunálních odpadů. Jak jistě víte během roku 2022 probíhal rozbor směsného komunálního odpadu svezeného z oblasti bytových domů (sídliště) i rodinných domů. Z těchto rozborů vyšel výsledek, že se město má zaměřit na vytřídění složek odpadů typu bioodpady a popel. Proto město, resp. městem vlastněná organizace Služby Bystřice s.r.o., v roce 2022 podala žádost o dotaci nejen na nové svozové vozidlo, ale i na nádoby na oddělený svoz bioodpadu. Pokud budeme úspěšní v získání dotace, nabídneme občanům nádoby na svoz bioodpadu a začneme v období od jara do podzimu svážet odděleně bioodpad. Od podzimu do jara bychom pak na tento svoz navázali odděleným svozem popela. Pokud se nám to podaří, tak by mělo být výsledkem snížení objemu směsného komunálního odpadu až o 60 %. Zároveň bychom na to navázali diskuzi s občany ohledně svozu dalších vytříděných složek „od prahu domu“, tj. systém „door to door“ jako je plast, papír a podobně. Problémem u takového systému je ale velké množství svozových nádob u každé nemovitosti, a proto je potřeba takovou změnu důkladně prodiskutovat jak s občany, tak i na úrovni zastupitelstva.

 

Kdy budou nádoby vyváženy?

Na stránkách městem vlastněné společnosti Služby Bystřice s.r.o. i na webu města (www.mestobystrice.cz) bude zveřejněn kalendář svozů, ve kterém bude přesně napsáno, kdy se které nádoby a kde svážejí. Povinností vlastníka nemovitosti, a tudíž i vlastníka svozové nádoby je přistavit ji v době svozu na veřejně přístupné místo a druhý den ji opět z tohoto místa odklidit (viz příslušná obecně závazná vyhláška).

 

Co když lidé místo třídění budou vytvářet černé skládky, aby ušetřili? Jak to bude město řešit?

Otázku tzv. černých skládek řeší zákon 541/2020 Sb o odpadech v platném znění. Každý občan ČR má povinnost znát zákony ČR, a tudíž ví, i že za jejich neplnění mu hrozí odpovídající sankce.

 

 

 

Nenašli jste odpověď na dotaz, který Vás zajímá?

Napište nám na emailovou adresu podatelna@mestobystrice.cz.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty