Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Správa pozemků

Kontakty

Úrední hodiny

 • Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
 • Středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 8:00 - 11:00

Vážení občané,

v současné době město Bystřice provádí evidenční kontrolu pozemků, které jsou v jeho vlastnictví.

Městu je zákonnou úpravou určena povinnost k řádné správě městského majetku, přičemž ale vedení města nemá zájem činit jakékoli závažné kroky (typicky podání žalob na vyklizení užívané části pozemku) v případech neoprávněného užívání nemovitosti bez předchozí komunikace a snahy k nalezení vzájemné dohody. Věříme, že i ze strany občanů, kterých se tato agenda týká, existuje zájem na uvedení vlastnických práv k nemovitostem do řádného stavu a případné neoprávněné užívání městského pozemku smluvně upravit tak, aby byla majetková práva k pozemkům narovnána.

Jak je postupováno při řešení těchto záležitostí?

Přeplocené pozemky se prvotně vyhledávají porovnáním leteckých snímků a katastrálních map. Následuje místní šetření, které se provádí za přítomnosti příslušného předsedy osadního výboru a zástupce vedení města. Zjištěné rozpory jsou individuálně řešeny odesláním „Výzvy k narovnání práv k věcem nemovitým“. V současné době se nabízí vzájemné majetkové vztahy řešit několika možnostmi:

 • část pozemku odkoupit
 • předběžnou část pozemku směnit
 • uzavřít nájemní či pachtovní smlouvu v závislosti na způsobu užívání pozemku
 • upustit od neoprávněného užívání, tedy uvést pozemek do původního stavu, přeplocení odstranit, atd.

Evidenční kontroly jsou rozplánované do dvou etap:

1. etapa – červenec 2020 až prosinec 2021
(k. ú. Božkovice, Drachkov, Jinošice, Kobylí, Ouběnice u Votic, Jírovice, Líšno, Nesvačily u Bystřice, Tvoršovice)

2. etapa – leden 2022 až červen 2022
(k. ú. Bystřice u Benešova)

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet na paní Ivu Dvořákovou prostřednictvím e-mailu: iva.dvorakova@mestobystrice.cz.

Postup v případě, že obdržíte Výzvu k narovnání práv k věcem nemovitým:

Budete-li chtít nastalou situaci řešit, je třeba učinit podání, kde uvedete, o které z výše uvedených možností řešení máte zájem. K tomu Vám může posloužit formulář „Žádost o prodej, pronájem nebo směnu městského pozemku“. Vyplněnou žádost je nutné podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Bystřice (osobně, prostřednictvím datové schránky, nebo Českou poštou).

Vzhledem k objemu agendy nyní Město Bystřice přistupuje k zavedení evidence obdržených podání, která budou následně řešena v druhé polovině roku 2022. K tomuto kroku se přistupuje z důvodu nutnosti nejprve občany obeslat a upozornit na vzniklý stav.

Obecný postup vyřízení žádosti o prodej či směnu pozemku:

Podanou žádost prověří referent správy pozemků, společně s osadním výborem, vedením města a odbory městského úřadu. Referent následně předá vaši žádost k projednání Radě a Zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města se schází zpravidla jednou za 3 měsíce.

Schválí-li Zastupitelstvo záměr, dojde k vyvěšení záměru na úřední desce po dobu 15 dní. Následovat by měl Váš druhý krok, a tím je přihlásit se v dané lhůtě k záměru. Přihlásí-li se k záměru více zájemců, rozhodne Zastupitelstvo města, se kterým ze zájemců bude dále jednáno.

V případě prodeje pozemků je cena pozemků stanovena dle souhrnného usnesení z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Bystřice konaného dne 20. prosince 2010, dle usnesení č. 22 – návrhy minimální ceny nemovitostí (pozemků) ve vlastnictví města pro případný prodej:

 • Bystřice – 500 Kč/m2;
 • Drachkov, Jarkovice, Jírovice, Líšno, Mokrá Lhota, Nesvačily, Ouběnice, Tvoršovice – 300 Kč/m2;
 • Božkovice, Hlivín, Hůrka, Jeleneč, Jiřín, Jinošice, Kobylí-Plchov, Líštěnec, Mlýny, Opřetice, Petrovice, Radošovice, Semovice, Strženec, Tožice, Vojslavice Zahořany – 200 Kč/m2,
 • nebo na základě vypracovaného znaleckého posudku pro určení ceny obvyklé za m2.

Po přihlášení a případném vybrání Zastupitelstvem, následuje jednání s geodetem za účelem přesného určení výměr a vyhotovení geometrického plánu, připravuje se návrh smlouvy a případně je podána žádost o dělení a scelování pozemků na stavební úřad. Po vyřešení těchto záležitostí je návrh smlouvy projednán Radou a následně opět Zastupitelstvem města. V případě schválení smlouvy Zastupitelstvem města Bystřice dochází k vyrovnání závazků vyplývajících ze smlouvy, k podpisu smlouvy a celý proces je ukončen vkladem do Katastru nemovitostí.

 

Ohlášení poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlaseni poplatnika k mistnimu poplatku za uzivani verejneho prostranstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 312,17 kB

Žádost o prodej, pronájem nebo směnu pozemku

Zadost o prodej, pronajem nebo smenu pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 216,79 kB

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty