Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2014

2/2014

"Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice, I. etapa

Lhůta pro podání nabídek do 26.03.2014 do 14:00 hodin

11.03.2014

Příloha č. 4, č. 5 a č. 6 viz: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525


3/2014

"Oprava komunikace par. č. 301/4 v k.ú. Kobylí"

Lhůta pro podání nabídek do 16.05.2014 do 12: hodin

Zveřejněno dne 28.04.2014


4/2014

"Oprava komunikace par. č. 990/2 Nesvačily"

Lhůta pro podání nabídky do 16.05.2014 do 12:00 hodin

Zveřejněno dne 30.04.2014


Výzva č. 5/2014

"Oprava komunikace par. č. 1199/9 Bystřice"

Lhůta pro podání nabídek do 28.05.2014 do 12:00 hodin

Zveřejněno dne 14.05.2014


Výzva č. 6/2014

"Oprava komunikace par. č. 1514/5 Bystřice"

Lhůta pro podání nabídky do 28.05.2014 do 12:00 hodin

Zveřejněno dne 14.05.2014


"Intenzifikace ČOV Bystřice"

Zveřejněno dne 13.06.2014

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 17.06.2014 do 10:00 hodin

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 10.06.2014 do 10:00 hodin

Zveřejněno dne 02.06.2014

Lhůta pro podání nabídky do 05.06.2014 do 10:00 hodin

Zveřejněno dne 13.05.2014

Soupis prací včetně výkazu výměr


1/2014

"Bystřice - rekonstrukce úpravny vody"

30.06.2014

09.05.2014

31.01.2014

28.01.2014 - Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 06.02.2014 do 10:00 hodin

22.01.2014

08.01.2014

Výzva 1/2014

"Bystřice - rekonstrukce úpravny vody"

Pokyny pro zpracování nabídky

Lhůta pro podání nabídek do 30.01.2014 do 10:00 hodin


Výzva č. 8/2014

"Územní studie koncepce dopravy města Bystřice"

-Lhůta pro dodání cenové nabídky do 30.07.2014 do 11:00 hodin


Výzva č. 7/2014

"Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Bystřice - Stará budova"

Smlouvu o dílo naleznete na výše uvedené adrese profilu zadavatele

Lhůta pro podání nabídek do 11.08.2014 do 14:00 hodin

Zveřejněno dne 25.07.2014

Příloha č. 1 - Sumarizační list - na výše uvedené adrese profilu zasavatele

Příloha č. 6 - PD - na výše uvedené adrese profilu zadavatele


Výzva č. 10/2014

"Výstavba spolkového domu Drachkov"

Lhůta pro podání nabídek do 15. října 2014 do 13:00 hodin

-------------------------------------------------------------------

Výzva 9/2014

"Navýšení kapacity a rozšíření sběrného dvora Bystřice u Benešova"

Lhůta pro podání nabídky do 19.09.2014 do 14:00 hodin


 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty