Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Informace pro volební komise

1. Obecné informace
2. Zasedání okrskových volebních komisí
3. Jak se stát členem volební komise
4. Další obecné informace (zdroje, dokumenty)
 


 

1. Obecné informace

První den voleb – v pátek 23. 9. 2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 24. 9. 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.

 


 

2. Zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční ve středu dne 31.08.2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice. Občanský průkaz vezměte s sebou. Účast je nutná.

Více informací v dokumentu Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí

 

3. Školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování 

Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

Více informací v dokumentu Vyrozumění o povinném školení pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (225.95 kB)

 


 

4. Jak se stát členem volební komise 

 

Výzva pro pravidelné i nové zájemce o členství v okrskové volební komisi pro Volby do zastupitelstev obcí 2022:

  • Zájemci se mohou hlásit telefonicky na tel. 317 783 180, písemně na e-mailovou adresu tajemnik@mestobystrice.cz nebo osobně na Městském Úřadu Bystřice v kanceláři tajemnice, tj. dveře č. 5.
  • Platí jak pro pravidelné členy i pro nové zájemce.
  • Termín: Hlaste se nejlépe do 13. 8. 2022.
  • Výše odměn pro členy okrskových volebních komisí:

    Finanční odměnu pro členy okrskových volebních komisí ve volbách do zastupitelstev obcí upravuje Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

                        Předseda volební komise: 2 200 korun

                                Místopředseda volební komise: 2 100 korun

                                Zapisovatel: 2 100 korun

                                Člen komise: 1 800 korun

 

Kdo se může stát členem OVK

Státní občan České republiky nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva a který má trvalý pobyt v obci na území ČR (zpravidla občan EU), který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva příslušné obce.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

 


 

5. Další obecné informace (zdroje, dokumenty)

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty