#
#
#
#
#
#

Obsah

Podané žádosti 2020

Název projektu: Vybavení jednotky SDH Bystřice osobními ochrannými prostředky

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky

Předpokládané náklady: 186 352 Kč

Požadovaná výše dotace: 150 000 Kč

Stručný obsah projektu: JSDH Bystřice je aktivní jednotkou. V letošním roce 2020 chce město Bystřice zajistit alespoň částečnou obměnu ochranných pracovních prostředků (zásahové helmy, zásahové boty, opasky), které jsou ve většině případů za hranicí své životnosti.

Stav zpracování: podána žádost o dotaci

 

Název projektu: 13. ročník Divadelního festivalu Ludvíka Němce

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury

Předpokládané náklady: 153 000 Kč

Požadovaná výše dotace: 90 000 Kč

Stručný obsah projektu: v termínu od 1.5.2020 do 30.6.2020 se v rámci Divadelního festivalu Ludvíka Němce odehraje na divadelních prknech v Bystřici šest představení pro dospělé, jedno představení pro děti a beseda s osobností. V letošním roce uplyne 100 let od narození a 25 let od úmrtí bystřického kantora a divadelníka Ludvíka Němce. Finanční protředky budou využity na honoráře souborům, besedu s osobností, upomínkové předměty, propagaci aj.

Stav zpracování: podána žádost o dotaci

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jarkovice - Jírovice I.etapa

Poskytovatel dotace: IROP - 10. výzva MAS Posázaví - IROP - Bezpečná cesta nejen do školy 

Předpokládané náklady:   6 633 673 Kč

Požadovaná výše dotace:  1 999 999 Kč

Stručný obsah projektuProjekt řeší výstavbu nového chodníku podél silnice druhé třídy v obci Jírovice. Předmětem projektu je dle projektové dokumentace stavba I. etapy - část III. v délce 237,23 m včetně dešťových vpustí a přípojek k odvodu vod z povrchu chodníku do kanalizace a 7 ks veřejného osvětlení. Chodník bude přímo navazovat na stávající osvětlený přechod pro chodce a autobusovou zastávku a část chodníku - vše vybudované v předchozích dvou částech I. etapy.

Stav zpracování: podána žádost o dotaci

Název projektu: Sportovní areál při ZŠ Bystřice

Poskytovatel dotace: MMR Podpora rozvoje regionů 2019+

Předpokládané náklady:   17 400 000 Kč

Požadovaná výše dotace:  5 000 000 Kč

Stručný obsah projektuNavrhované sportoviště bude užíváno jako celek převážně pro sportovní činnost žáků ZŠ a MŠ, dále pro místní spolky a kluby. Nově vybudované objekty v rámci projektu: -atletický ovál včetně víceúčelového hřiště -hřiště pro Beachvoleyball - hřiště pro vrch koulí -hřiště pro družinu ZŠ -hřiště pro jízdní hry -plocha pro sdružené hry -sklad sportovního nářadí -zahradní
kuželky -hřiště pro pétanque -parkoviště a zpevněné plochy -cyklogaráže -chodník -sadové úpravy -zahradní architektura - kabelové rozvody a venkovní osvětlení areálu

Stav zpracování: podána žádost o dotaci