Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Ceny

Sazba poplatku na rok 2024

Cena je dle počtu kusů u zvolené velikosti nádoby a dle četnosti svozu.
 

Kolik a dokdy zaplatit?
Do konce dubna 2024 obdržíte do poštovní, datové nebo e-mailové schránky informace o platbě (konkrétně k vaší nemovistosti), včetně vašeho unikátního variabilního symbolu. Pokud používáte Portál občana, nemusíte čekat na předpis platby – požadavek s částkou vidíte v systému a můžete ho rovnou vyřídit elektronickou platbou.
 

Bankovní spojení
Číslo účtu: 19-0320036379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Variabilní symbol: rodné číslo, pod kterým jste registrovaný/registrovaná
 

Jak spočítat cenu poplatku?

Základem dílčího poplatku pro nemovitou věc na směsný komunální odpad je objem nádoby a frekvence svozu. Minimální základ dílčího poplatku činí 60 litrů.

Sazba se navýšila z 0,80 Kč na 1 Kč za 1 litr sběrné nádoby. Např. při velikosti nádoby 80 litrů a frekvenci vývozu 1 x měsíčně zaplatíte poplatek 960 Kč (80 litrů x 12 vývozů za rok = 960 Kč).

Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku (2025).

 

Velikost nádoby Frekvence vývozu Počet svozů Počet litrů/rok

Předpokládaný
počet
poplatníků

Výše poplatku  za rok

Výše
poplatku
za měsíc

80 L 1 x měsíčně 12 960 1 960 Kč 80 Kč
80 L 1 x 14 dnů 26 2 080 2 2.080 Kč 173 Kč
80 L 1 x týdně 52 4 160 4 4.160 Kč 347 Kč
110 L 1 x měsíčně 12 1 320 1-2 1.320 Kč 110 Kč
110 L 1 x 14 dnů 26 2 860 3 2.860 Kč 238 Kč
110 L 1 x týdně 52 5 720 6 5.720 Kč 477 Kč
120 L 1 x měsíčně 12 1 440 1-2 1.440 Kč 120 Kč
120 L 1 x 14 dnů 26 3 120 3 3.120 Kč 260 Kč
120 L 1 x týdně 52 6 240 6-7 6.240 Kč 520 Kč
240 L 1 x měsíčně 12 2 880 3 2.880 Kč 240 Kč
240 L 1 x 14 dnů 26 6 240 6 6.240 Kč 520 Kč
240 L 1 x týdně 52 12 480 12 12.480 Kč 240 Kč
1 100 L 1 x 14 dnů 26 28 600 28 28.600 Kč 2.383 Kč
1 100 L 1 x týdně 52 57 200

60

57.200 Kč

4.767 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenechte se zastrašovat, že je výše poplatku nepřiměřená

Např. porovnejme ceny s Benešovem. Čtyřčlenná domácnost v Benešově (dva dospělí a dvě děti) od nového roku zaplatí 4 x 1080 = 4320 Kč. v Bystřici si čtyřčlenná domácnost nejčastěji objednává čtrnáctidenní svoz nádoby (110 litrů), který nově vyjde na 26 x 110 x 1 = 2860 Kč. A co senioři? Když jako senior žijete sám v domácnosti, tak v Bystřici zaplatíte za svoz 80 litrové nádoby jednou měsíčně 960 Kč, zatímco v Benešově 1080 Kč.

Posouzení ceny odpadové služby

Je nezbytné si uvědomit, že náklady na odpadové služby rostou v souladu s celkovým zdražováním životních potřeb. Zahrnutí služeb, jako jsou elektřina, voda, teplo a odvoz odpadů, je základem pro kvalitní život v moderní společnosti. Každodenní produkce odpadu je nevyhnutelnou součástí našeho života, a proto je důležité mít efektivní systém jeho odstranění.

Efektivita svozového systému

Jsme si vědomi významu efektivního odpadového hospodářství, a proto máme vlastní svoz odpadu. Tento krok nám umožňuje nejen pružně reagovat na aktuální potřeby ve sběru odpadů (např. výkyvy v objemu tříděných odpadů), ale také investovat získané prostředky zpět do města. Zisk z odpadového hospodářství se neodvádí do cizích rukou, ale používá se na nákup nových vozidel a zaměstnání místních obyvatel.

Celý systém je navržen tak, aby byl co nejvýhodnější pro občany a zahrnoval veškeré potřebné služby, jako je čistota ve městě, veřejné koše nebo sběrný dvůr. Efektivita se projevuje také ve schopnosti rychle reagovat na neočekávané situace, kdy se jiné svozové společnosti nemohou vrátit pro nesvezený odpad apod. Naše vlastní svozová společnost má kapacitu svoz dokončit i následující den.

Cena za odpadové služby tedy nezahrnuje pouze vývoz popelnice, ale celý komplexní systém, který slouží k udržení čistého a přívětivého Bystřicka.

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty