Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Ceny

Sazba poplatku pro rok 2023

 

I zde nové zákonodárství zásadně mění situaci. Zákon umožňuje stanovit pouze jedinou sazbu za litrobjemu nádoby na směsný odpad bez ohledu na to, jak velká je tato nádoba i bez ohledu na to, že náklad na odvoz směsného odpadu z větších sběrných nádob je relativně nižší.

 

Jak z této situace?

Nejrychlejším a nejekonomičtějším nástrojem je snižování množství směsného odpadu lepším tříděním a prostřednictvím optimální volby velikosti sběrné nádoby a frekvence vývozu pro danou domácnost. Z ověřené praxe i z údajů odborných stran vyplývá, že při dobrém třídění je zcela postačující objem 20 litrů na osobu týdně sběrné nádoby. Jinými slovy v domácnosti např. o 2 členech stačí 80 litrová nádoba (popelnice) s vývozem jednou za 2 týdny, pro čtyřčlennou domácnost postačí 80 litrová popelnice jednou týdně vyvážená. Tříčlenná domácnost je dostatečně obsloužena 120 litrovou popelnicí s vývozem 1 x 14 dní. Vhodnou volbou optimálně velké sběrné nádoby a frekvence vývozu tak lze snížit dosud užívaný objem nádob, více třídit a snížit si tak výši poplatku.

 

Jaký tedy bude poplatek?


Zastupitelstvo schválilo sazbu poplatku ve výši 0,80 Kč/ litr sběrné nádoby, Je stanoven minimální objem nádoby na 60 l/osoba/měsíc. Poplatek na jednu osobu při 20 litrech sběrné nádoby týdně (tj. 80 litrů měsíčně) vychází na 768 Kč/rok. Pro srovnání výše poplatku za letošní rok činí 850 Kč na poplatníka. V celostátním měřítku je tato výše poplatku zcela srovnatelná s obcemi, které mají podobný koncept jako my, tj. náklady na likvidaci odpadů, pokud možno nedotují a pokrývají je výběrem poplatků a příjmem od EKOKOM za systém třídění odpadů. Zároveň věříme, že tato sazba poplatku umožní pokrýt náklady systému v příštím roce (po započtení příjmu od EKOKOM), i když svozová firma avizuje zvýšení cen za odvoz směsného odpadu na rok 2023 o cca 30 %.

Pokud bychom neprovedli změnu v systému místního poplatku z místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, tak bychom v příštím roce dle starého systému platili za každého trvale žijícího obyvatele a majitele nemovité věci poplatek ve výši cca 1100 Kč, ale pokud budeme důsledně třídit, tak díky novému systému zaplatíme za jednu osobu v domácnosti produkující týdně průměrně 20L směsného komunálního odpadu ročně jen 768 Kč!

 

Výpočet poplatku za odpady při předpokládaném objemu jedné sběrné nádoby ve výši 20 L směsného odpadu na osobu týdně:

Velikost nádoby Frekvence vývozu Počet svozů Počet litrů/rok

Předpokládaný
počet
poplatníků

Výše poplatku  za rok

Výše
poplatku
za měsíc

80 L 1 x měsíčně 12 960 1 768 Kč 64 Kč
80 L 1 x 14 dnů 26 2 080 2 1.664 Kč 139 Kč
80 L 1 x týdně 52 4 160 4 3.328 Kč 277 Kč
110 L 1 x měsíčně 12 1 320 1-2 1.056 Kč 88 Kč
110 L 1 x 14 dnů 26 2 860 3 2.288 Kč 191 Kč
110 L 1 x týdně 52 5 720 6 4.567 Kč 381 Kč
120 L 1 x měsíčně 12 1 440 1-2 1.152 Kč 96 Kč
120 L 1 x 14 dnů 26 3 120 3 2.496 Kč 208 Kč
120 L 1 x týdně 52 6 240 6-7 4.992 Kč 416 Kč
240 L 1 x měsíčně 12 2 880 3 2.304 Kč 192 Kč
240 L 1 x 14 dnů 26 6 240 6 4.992 Kč 416 Kč
240 L 1 x týdně 52 12 480 12 9.984 Kč 832 Kč
1 100 L 1 x 14 dnů 26 28 600 28 22.880 Kč 1906 Kč
1 100 L 1 x týdně 52 57 200

60

45.760 Kč

3813 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady