Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Volby do zastupitelstev obcí 2022. Více info »

Poplatky

Odpady FO

právní předpis:

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

poplatník:

 • fyzická osoba přihlášená v obci
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně
 • právnická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více právnických osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

výše poplatku:

 • 850 Kč

splatnost:

 • 31.3. daného roku

způsob úhrady:

číslo účtu:

 • 19-0320036379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

1 poplatník = 1 platba

Variabilní symbol platby = rodné číslo poplatníka (před lomítkem),

Do zprávy pro příjemce uvést:

 • jméno a příjmení poplatníka, část obce/ulice + čp. (může být bez mezer JanNovákDružstevní111 nebo JanNovákNesvačily111)

Na rok 2022 je třeba si ještě známku na popelnici vyzvednout osobně na podatelně MÚ


 

Podnikatelé mají umožněn vstup do systému tříděného odpadu pro občany.

Postup:

 1. Stáhněte si vzor smlouvy, doplňte údaje a 2x vytiskne
 2. Podepíšte a dodejte / pošlete na podatelnu MěÚ
 3. Následně zpět obdržíte jednu kopii podepsanou ze strany města + fakturu na úhradu

V dalších letech již bude pouze chodit faktura na úhradu roční výše poplatku.

 

Dokumenty:

 

 

Psi

Poplatek zrušen

právní předpis:

Obecně závazná vyhláška města Bystřice č. 2_2020 - zrušení poplatku ze psů

Evidence psů - Městská policie Bystřice

 • přihlášení psa - pořízení psa = zařazení do evidence přihláškou
 • odhlášení psa - přestěhování nebo úhyn psa = vyřazení z evidence odhláškou

Tiskopis žádosti - vyzvednutí, odevzdání na podatelně MÚ

Hlášení změn u majitele (chovatele), adres apod. - volnou formou písemně a adresu Městského úřadu Bystřice.

Prosíme, uvádějte vždy telefonní kontakt na majitele psa z důvodu snadného a rychlého kontaktu při nalezení psa.


 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady