Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2015

Název projektu: Chceme poznávat svět

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Předpokládané náklady: 403 898,00 Kč
 • Stručný obsah projektu: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí pro učitele ZŠ.
 • Stav zpracování: Žádost byla schválená.

Název projektu: Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 10 335 948,26 Kč
 • Stručný obsah projektu: Rekonstrukce zdravotního střediska. Výměna výplní otvorů, následné zateplení obvodového pláště spolu se zateplením střechy.
 • Stav zpracování: Dne 16. 4. 2015 byla žádost akceptována. Dne 11.6.2015 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Akce je realizovaná.

Název projektu: Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 1 822 645 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší úpravu dětského hřiště, které je součástí mateřské školy. Dětské hřiště bude upraveno jako "hřiště v přírodním stylu". Cílem projektu je přeměna stávajících venkovních prostor školy tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání dětí.
 • Stav zpracování: Žádost se posuzuje. Dne 14. 4. 2015 byla žádost akceptována. Dne 9.6. 2015 zaslán registrační list. Akce je realizovaná.

Název projektu: Stavební úpravy základní školy Bystřice - kuchyně

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 5 577 426 Kč
 • Stručný obsah projektu: V rámci realizace projektu dojde ke stavebním úpravám školní kuchyně a souvisejících prostor. Plánovaná je modernizace rozvodů vnitřních instalací vodovodu, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky.
 • Stav zpracování: Žádost byla dne 2. 10. 2015 schválená. Dne 27. 1. 2016 byl na Město Bystřice zaslán návrh smlouvy.

Název projektu: Dovybavení jednotky JSDH Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 222 970 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je nákup nových prostředků pro hasiče v Bystřici.Cílem je udržet akceschopnost jednotky a zvýšit její bezpečnost při zásahu. Jedná se o nákup pomůcek pro výcvik malých hasičů a opravu záhasového auta.
 • Stav zpracování: Žádost byla zamítnutá.

Název projektu: Dovybavení knihovny chybějící výpočetní technikou

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 128 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Městská knihovna má v současné době dosluhující vybavení výpočetní techniky. V letošním roce by bylo zapotřebí zakoupit minimálně 2 ks PC, 1 notebook a zařízení pro projekci.
 • Stav zpracování: Žádost nebyla schválená zastupitelstvem kraje.

Název projektu: Projekt Česká knihovna

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
 • Předpokládané náklady: 6 296 Kč
 • Stručný obsah projektu: Městská knihovna požádala o nákup 31 svazků knih v rámci projektu Česká knihovna 2015.
 • Stav zpracování: Žádost byla schválená a projekt realizován.

Název projektu: Protipovodňová opatření města Bystřice

 • Poskytovatel dotace: SFŽP
 • Předpokládané náklady: 4 239 856,-Kč
 • Stručný obsah projektu: Preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.
 • Stav zpracování: Žádost byla schválená. Realizace projektu 2017.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty