Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Vyžadování informací

  • Žádost o informace může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  • Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou kromě jiných územní samosprávné celky a jejich orgány. Orgány města Bystřice jsou v souladu s § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: zastupitelstvo města, rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

Kontakty pro doručování žádostí o informace

Poštovní adresa:
Městský úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

Žádost v listinné podobě nebo na datovém nosiči lze podat osobně v úředních hodinách v podatelně Městského úřadu Bystřice na výše uvedené adrese.
Úřední hodiny podatelny
Žádost v elektronické podobě lze zaslat na adresu elektronické podatelny úřadu.
E-podatelna přijímá elektronické dokumenty nepřetržitě.

Postup při podávání písemných žádostí

  1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
  2. Ze žádosti o informace musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Fyzická osoba uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
  4. Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  5. Je-li žádost o informace učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu.
  6. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 3 nebo podle odstavce 4 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 5, není žádostí ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty