Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Interaktivní formuláře

Projekty, požadavky a žádosti do rozpočtu města Bystřice

  • Od 21.8.2019 je zaveden jednotný systém podávání karet projektů, požadavků a žádostí na finanční příspěvky do rozpočtu města Bystřice. Požadavky a žádosti na následující rok je možné podávat elektronicky vždy do 30.9.
  • Nově je třeba rozlišit projekty, které budou zařazeny do zásobníku projektů, jež následně projdou procesem vyhodnocení projektového řízení, a požadavky na běžné opravy a údružbu majetku města Bystřice.
  • Podání formuláře Karta projektů do zásobníku je vždy k 30.9.. Pro jednotlivé osady je třeba projednat jednotlivé projekty osadním výborem. Tyto projekty musí být osadním výborem schváleny a zapsány v zápise z jednání OV.
  • Požadavky na opravu/údržbu majetku města Bystřice jsou přijímány průběžně. Pro jednotlivé osady je třeba projednat jednotlivé požadavky osadním výborem. Tyto požadavky musí být osadním výborem schváleny a zapsány v zápise z jednání OV.
  • Žádost o dotaci z rozpočtu města BystřiceŽádost o poskytnutí daru z rozpočtu města Bystřice je možné podat rovněž v termínu do 30.9. Podrobné informace se připravují. Tyto formuláře musí být doručeny do 5 pracovních dnů na podatelnu Města Bystřice v originále a fyzicky podepsány (pokud nejsou odeslány prostřednictvím datové schránky nebo podepsány elektronicky). Podrobnosti a podmínky najdete mesto/dotace/poskytujeme/.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty