Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Územní plán

 

Žádost o změnu územního plánu

 Informace k pořizování změny č. 4 ÚP Bystřice

V současné době probíhá pořízení změny č. 3 ÚP Bystřice, která obsahuje výhradně standardizaci v souladu s požadavky právních předpisů, nejsou do ní tedy zařazeny žádné žádosti o změnu. Zastupitelstvo na svém zasedání dne 13. 12. 2023 schválilo pořízení změny č. 4. Pokud má veřejnost, oprávněný investor nebo jiný subjekt v území nyní požadavek na změnu ÚP, je nutné podat žádost podle §46, zák. 183/2006 Sb. nejpozději do 30. 4. 2024, jinak nebude možné tuto žádost akceptovat na prověření ve změně č.4. Žádosti o změnu ÚP podané po 1. 5. 2024 budou automaticky přiřazeny ke změně č. 5, která ale nebude zahájena před dokončením změn č.3 a 4.

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje, tedy na podatelně MěÚ Bystřice, a obsahuje:

  • a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
  • b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
  • c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
  • d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
  • e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f). zák. 183/2006 Sb.

 Informace k pořizování změny č. 3 ÚP Bystřice

Pořizování změny č.3 (standardizace bez faktických změn) probíhá, dokumentace změny je na kontrole u pořizovatele - ÚÚP MěÚ Benešov. Po kontrole bude vypsané veřejné projednání, oznámeno bude veřejnou vyhláškou.

 Úplné znění po změně č. 1 a č. 2

Interaktivní aplikaci s možností zobrazování a vyhledávání parcel nad územně plánovací dokumentací lze nalézt na tomto odkazu: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/#.
 

Textová část:

Grafická část:

 

 


 

Schválená změna č. 1
 

 


 

Schválená změna č. 2

 

 


 

Schválený územní plán ( z roku 2019)

 

Výkresy SEVER obsahují sídla Mlýny, Tvoršovice, Nesvačily, Bystřice, Líšno, Mokrá Lhota a další. Výkresy STŘED obsahují sídla Bystřice, Petrovice, Drachkov, Opřetice, Radošovice a Tožice. Výkresy JIH obsahují sídla Ouběnice, Jiřín, Plchov, Kobylí a další.
 

 


 

Další odkazy/dokumenty

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty