Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2012

Název projektu: Obnova památníku obětem světových válek v Bystřici

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo obrany
 • Žádáno: 125 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 157 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší výměnu dvou pamětních desek obětem světových válek na budově bývalé knihovny a obnova dvou základních kamenů (Blaník a Tábor), které tvoří nedílnou součást pamětního místa.
 • Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2013.

Název projektu: Bystřice - rekonstrukce ÚV

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí
 • Žádáno: 7 291 558 Kč
 • Předpokládané náklady: 7 992 938 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší rekonstrukci stávající úpravny vody s novou technologií pro navrhovaný průtok 8l/s.
 • Stav zpracování: Dotace přidělena v roce 2013. Pravděpodobná realizace projektu 2014/2015.

Název projektu: Strategické plánování a řízení v Bystřici u Benešova

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Žádáno: 2 390 876,33 Kč
 • Předpokládané náklady: 2 812 795,50 Kč
 • Stručný obsah projektu: Zvýšit efektivnost a transparentnost řízení ve městě Bystřice a to racionalizací administrativních procedur při současné minimalizaci byrokratických prvků. Nástrojem k dosažení cíle bude zavedení strategického plánování a řízení ve městě Bystřice podle všeobecně uznávané koncepce "dělat správné věci správně", tedy plánování a řízení podle principů Good Governance. Druhým hlavním cílem je zefektivnit činnost městského úřadu, zejména ve vazbě na finanční hospodaření, tedy rozpočtový proces a přiblížit správu města koncepci New Public Management a Good Governance.
 • Stav zpracování: Žádost schválená 2013. Projekt realizován v letech 2013-2014.

Název projektu: Intenzifikace ČOV Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
 • Žádáno: 8 327 259 Kč
 • Předpokládané náklady: 10 539 367 Kč
 • Stručný obsah projektu: Intenzifikace mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 4950 EO. Na ČOV bude možno odstranit navíc 1,10t/rok CHSKCr.
 • Stav zpracování: Dotace přidělena v roce 2013.

Název projektu: Pomocný analytický přehled

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí
 • Žádáno: 70 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 70 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt řeší částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (pomocný analytický přehled)
 • Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.

Název projektu: Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Bystřice - Stará budova

 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
 • Žádáno: 1 249 200 Kč
 • Předpokládané náklady: 8 310 457 Kč
 • Stručný obsah projektu: Vzhledem k úspoře energie a ke zvyšujícím se požadavkům na tepelnou ochranu budov dojde k zateplení fasády celého objektu včetně podlahy v půdním prostoru a k výměně některých stávajících oken a dveří za nové. Jedná se o dodatečné zateplení všech obvodových vnějších stěn kontaktním zateplovacím systémem a zateplení podlahy v půdním prostoru. V objektu budou vyměněna některá stávající okna a venkovní dveře. Nová okna a dveře budou plastová v provedení imitaci dřeva.
 • Stav zpracování: Žádost schválená 2012. Projekt nerealizován.

Název projektu: Přechod ze systému LANius na Clavius

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
 • Žádáno: 36 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 51 480 Kč
 • Stručný obsah projektu: Přechod knihovnického systému ze systému LANius na Clavius.
 • Stav zpracování: Dotace přidělena a projekt realizován v roce 2012.

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice – 1. etapa

 • Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
 • Žádáno: 4 537 000,- Kč
 • Předpokládané náklady: 13 952 000,- Kč
 • Stručný obsah projektu: Výstavba I. etapy nového bezbariérového chodníku podél silnice II/114 v délce 691 m. V rámci projektu je navržen také záliv autobusové zastávky na silnici II/114. Na chodníku a zastávkách jsou navrženy signální a varovné pásy pro osoby se sníženou schopností orientace. Součástí chodníku je opěrná stěna, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
 • Stav zpracování: Žádost byla v roce 2012 zamítnuta.

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice – 1. etapa

 • Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
 • Žádáno: 4 537 000,- Kč
 • Předpokládané náklady: 13 952 000,- Kč
 • Stručný obsah projektu: Výstavba I. etapy nového bezbariérového chodníku podél silnice II/114 v délce 691 m. V rámci projektu je navržen také záliv autobusové zastávky na silnici II/114. Na chodníku a zastávkách jsou navrženy signální a varovné pásy pro osoby se sníženou schopností orientace. Součástí chodníku je opěrná stěna, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
 • Stav zpracování: Žádost byla v dubnu 2013 zamítnuta.

Bystřická o.p.s.

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti provozu na letišti Benešov prostřednictvím sociálního podnikání

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Žádáno: 3 952 688 Kč
 • Předpokládané náklady: 4 940 860 Kč
 • Stručný obsah projektu: Zavést moderní technologii údržby současné travnaté letištní plochy prostřednictvím instalace plastových zatravňovacích panelů. Vznik nových aktivit, které budou kromě plnění obecně prospěšných cílů prostředkem k zajištění udržitelného zaměstnání.
 • Stav zpracování: Žádost vyřazena 8. 1. 2014.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty