Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2023

Název projektu: 2023 – aktivita 2 – Změna ÚP Bystřice

registrační číslo: 

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Předpokládané náklady:  260 000Kč
 • Požadovaná výše dotace: 234 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Zpracování změny územního plánu pro obec Bystřice v jednotném standardu
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci

 

Název projektu: Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Bystřice

registrační číslo: JSDH-V1-2024-00126

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra
 • Předpokládané náklady: 10 500 000 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 4 000 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby záchranných a likvidačních prací při dopravních nehodách a pro potřeby požární ochrany obce.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci

 

Název projektu: Výměna zdroje tepla ZŠ Dr. E. Beneše

registrační číslo: CZ.05.01.02/01/22_011/0002008

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 14 186 645 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 14 065 645 Kč
 • Stručný obsah projektu: vystrojení strojovny ve staré budově ZŠ. Instalace jednoho tepelného čerpadla země-voda o výkonu 38 kW a dvou tepelných čerpadel vzduchvoda o výkonu 110 kW včetně vystrojení strojovny v pavilonu stravování. Vyregulování otopné soustavy. Zavedení prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně implementace nástrojů energetického managementu. Tato energeticky úsporných opatření budou mít vliv zejména na snížení spotřeby energie a snížení energetické náročnosti objektu.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci

 

Název projektu: Sportovní areál při ZŠ Bystřice u Benešova

registrační číslo: REV23-00119

 • Poskytovatel dotace: Národní sportovní agentura
 • Předpokládané náklady: 25 940 158 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 10 895 948 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt je novostavbou sportovního areálu. Bude proveden nový atletický ovál s víceúčelovým hřištěm, sektorem pro skok do dálky, sektorem pro skok do výšky a odhodovým kruhem pro vrh koulí uvnitř oválu. Dále je navržen beach-volejbal, hřiště pro družinu, petanque, hřiště pro veřejnost, sklad nářadí, zahradní kuželky, dopraní hřiště, parkoviště, cyklo-garáže a zpevněné plochy. V neposlední řadě dojde k řešení osvětlení atletického oválu, hřiště na beach-volejbal a nový vsak. Součástí návrhu je i kácení některých stávajících stromů.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci

 

Název projektu: Vybudování kulturního a kreativního centra v Líšně

registrační číslo: 331000018

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
 • Předpokládané náklady:
 • Požadovaná výše dotace:
 • Stručný obsah projektu:
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci

 

Název projektu: Vodovod Bystřice - připojení Mokré Lhoty

registrační číslo: CZ.05.01.04/04/23_044/0002604

 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
 • Předpokládané náklady: 29 385 591 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 19 310 892 Kč
 • Stručný obsah projektu: Mokrá Lhota je část města Bystřice ležící v okrese Benešov. Zásobování pitnou vodou je v Mokré Lhotě zajišťováno individuálně domovními studnami, které dlouhodobě vykazují nedostatečnou kvantitu a kvalitu vody. Projekt navazuje na stavbu "Vodovod Bystřice". Vodovod pro Mokrou Lhotu bude napojen v místní části Líšno a dojde tak k rozšíření území zásobovaného pitnou vodou z vodojemu "Na Rozvozech". Navrhované technické řešení plánované akce zahrnuje přiváděcí řad a dále rozváděcí řady.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci

 

Název projektu: Pořízení systému RFID UHF pro městskou knihovnu v Bystřici

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
 • Předpokládané náklady: 217 195 Kč
 • Požadovaná výše dotace: 151 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: V rámci tohoto projektu bude pořízen systém RFID UHF, který obnáší nákup čtečky tagů k výpůjčnímu pultu, bezpečnostní brány Flexiray, softwaru pro převod RFID tagů na čárové kódy, softwaru pro ochranufondu a také pořízení RFID tagů.
 • Stav zpracování žádosti: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty