Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Témata

Alzheimerova choroba a demence

Smyslem činnosti organizace Dementia I.O.V., z.ú. je působení v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání a poradenství. Podporuje neformální pečující i instituce, které poskytují péči lidem trpícím Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Organizuje odborné diskuze, vzdělávací akce i konzultační a osvětové aktivity.

Bezpečnost na internetu

Pohyb na internetu přináší celou řadu výhod a příležitostí. Je například skvělé, že se můžete spojit se svou vzdálenou rodinou nebo s přáteli z mládí, kteří žijí v zahraničí. Snadno na něm vyhledáte informace, a máte tak neustálý přehled, co se děje.

Energetika

Energošmejdi zneužívají nejen obavy z rostoucích cen energií, ale také toho, že řada z jejich zákazníků přešla pod dodavatele poslední instance, což pro zprostředkovatele znamenalo příležitost vybrat jim dodavatele nového.

Katalog sociálních služeb

Katalog sociálních a návazných služeb by vám měl být prospěšný při řešení nepříznivých životních situací, ať už se týkají vás, klientů sociálních služeb či dalších občanů. Ať je vám všem tento katalog ku pomoci!

Násilí a bezpečnost

Domácím násilím se rozumí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí k němuž dochází v rodině nebo domácnosti, anebo mezi bývalými či stávajícími manželi či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel společnou domácnost s obětí.

Obce blíže lidem

Záměrem projektu je řešení problémů sociálně vyloučených osob nebo osob vyloučením ohrožených ve venkovském regionu. Projekt se zaměřuje na vytvoření jednotného systému sociální práce v celém území tak, aby byla pomoc sociálně vyloučeným dostupná všem potřebným stejným způsobem.

Ochrana ovzduší

Na znečišťování ovzduší se podílí jak antropogenní (způsobované činností člověka), tak přírodní zdroje. Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje pak patří především lokální topeniště (zejména spalování pevných paliv), dále pak silniční doprava, průmysl a energetika a zemědělství.

Rodina

Každý se může dostat do tíživé sociální situace. Správné informace ve správnou chvíli vám mohou pomoci novou situaci zdárně vyřešit.

Senioři

Je tomu jako dnes, kdy byl člověk mladý a plný elánu a najednou přišlo stáří, které má tuze podob. Velké množství seniorů se potýká s agresí a násilím, které je na nich páchané. Násilí má mnoho forem a původců. Můžeme ho odhalit na první pohled a někdy skrytě čeká až si ho všimneme.

Třídění odpadů

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Zelená domácnost

Každý z nás se může chovat šetrně k životnímu prostředí. Můžeme přizpůsobovat své chování a návyky, ale také spořit energii a šetřit náklady na provoz domácnosti.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty