Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2021

 

Název projektu: Oprava kapličky ve městě Bystřici, místní část Drachkov 

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství 
 • Předpokládané náklady: 421 720Kč 
 • Požadovaná výše dotace: 200 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: V rámci projektu proběhne celková rekonstrukce kapličky v Drachkově. Bude provedena výměna střešní krytiny, rekonstrukce fasády, instalace hydroizolačních prvků, výměna dlažby v interiéru, restaurování vchodových dveří a sochy svatého Václava a ostatní souvidející práce. 
 • Stav zpracování: podána žádost o dotaci/žádost schválena

 


 

Název projektu: Výsadba krajinné zeleně Bystřice u Benešova

 • Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012445
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
 • Celkové náklady: 895 297,76 
 • Výše dotace: 716 238,20 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je založení a revitalizace alejí v k. ú. Ouběnice u Votic, Božkovice, Drachkov, Nesvačily u Bystřice, Mokrá Lhota a Jírovice. Kromě vlastní výsadby dojde k uvolnění stávajících perspektivních dřevin a k jejich ošetření. Případná torza nebudou kácena, ale budou ponechána na dožití. Projekt je zaměřen na obnovu alejí v okolí Bystřice. Část z nich v současné době existuje, ale pomalu se rozpadá stářím, část bude nově vysazena na místě původních cest. Navržená opatření jsou třeba realizovat z následujících důvodů:
  a) ošetření stromů: Aleje jsou biotopem řady druhů organismů, především v dutinách starých stromů se často nachází řada ohrožených druhů. Vzhledem ke stáří stromů v alejích jsou ve většině ohroženy rozpadem (rozlomením) vlivem houbových patogenů. Stabilizace těchto stromů řezem umožní jejich delší zachování na stanovišti, než dorostou jejich nástupci, a přispěje k zajištění zachování biotopů.
  b) výsadba: Výsadba v rámci stávajících alejí a tvorba nových alejí přispěje ke vzniku nových hnízdních příležitostí pro hmyz, ptáky, drobné savce a další organismy vázané na tyto druhy biotopu.
 • Stav zpracování: žádost schválena

Povinná publicita - výsadba zeleně

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty