Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Přihlašování a úhrady poplatku za svoz odpadu do 31. 3. 2023. » více informací

Vodovody


Kontaktní osoba

Ing. Alice Černá


VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO

Dne 17.6.2021 proběhlo veřejné projednání s občany Líšna na téma „VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO“.
 

Město Bystřice začalo v roce 2016 s posouzením vodovodní sítě

Již v roce 2016 začalo město Bystřice pracovat na posouzení stavu vodovodní sítě ve městě a od roku 2018 se intenzivně pracuje na projektových dokumentacích, jejichž součástí je vybudování vodojemu Na Rozvozech a přivedení vody do osady Líšno. V roce 2018 také proběhlo první dotazníkové šetření, kterým byl zjišťován zájem občanů o připojení na vodovod.

 

Nyní bude požádáno o stavební povolení a o dotaci

Nyní v roce 2021 je téma vodovodních přípojek opět aktuální, neboť je již vydáno územní rozhodnutí na vodovodní řady a veřejné části přípojek, bude požádáno o stavební povolení a bude se podávat žádost o dotaci. Jedním z posuzovaných kritérií dotačního titulu je právě i počet nově připojovaných nemovitostí a proto se nyní obracíme na Vás. Aby celý projekt došel zdárného konce, je téměř nutné, aby připojených nemovitostí bylo více než 90 %.

 

Kancelář Vodohospodářského rozvoje a výstavby a.s. zprostředkovává občanům dokumentaci pro vodovodní přípojky

Město Bystřice, ve spolupráci s projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., přichází s nabídkou zprostředkovat občanům dokumentaci pro stavbu vodovodní přípojky a zajistit potřebná povolení u orgánů státní správy (zejména povolení stavebního úřadu). Cena za projektové práce a vyřízení povolení činní 3.300 Kč bez DPH (3.993 Kč včetně DPH). Částka bude následně uhrazena při podpisu Smlouvy o spolupráci na realizaci projektu VODOVOD BYSTŘICE a projektu VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO, ve které se vlastník připojované nemovitosti, mimo jiné, zaváže k realizaci vodovodní přípojky v souběhu s výstavbou hlavního vodovodního řadu. V případě, že stavba proběhne v souběhu s realizací hlavního řadu, Město navíc uhradí náklady na výkopové práce provedené na veřejné části pozemku (před oplocením). Vodovodní přípojka musí být ukončena ve vodoměrné šachtě a musí být osazen vodoměr. Osazením vodoměru se nemovitost bere jako připojena na budovanou infrastrukturu, voda však odebírána být nemusí (nulový odběr).

V případě, že máte zájem o zajištění dokumentace, je nutné provést následující kroky:
 

A) Projevit zájem o připojení, pokud jste tak již neučinili v roce 2018, vyplněním Dotazníku.

B) V případě, že jste zájem již projevili, podepsat a do 31.8.2021 odnést do podatelny městského úřadu:

  • Plnou moc k inženýrským činnostem pro vydání územního rozhodnutí k vodovodní přípojce
  • Souhlas s vydáním územního rozhodnutí a se vstupem na pozemky.
     

Dalším krokem bude podpis Smlouvy o spolupráci (září/říjen 2021)

Toto proběhne v průběhu měsíce září, v předem stanovené termíny, které budou v dostatečném předstihu zveřejněny. Novým zájemcům bude v těchto termínech rovněž umožněn podpis Plné moci a Souhlasu se vstupem na pozemky.

 

Při dostatečném počtu smluv budou zahájeny projektové práce na přípojkách

Poté budou, na základě pokynu Města, zahájeny projektové práce na jednotlivých přípojkách. V případě, že nebude uzavřen dostatečný počet Smluv o spolupráci, má Město právo odstoupit od realizace projektu infrastruktury. Důvodem pro odstoupení od záměru by bylo rovněž neobdržení finanční podpory z dotačního titulu.

 

Dokumenty si můžete přijít fyzicky vyzvednout. V případě dotazů nás kontaktujte.

V průběhu července můžete dokumenty vyzvedávat a odevzdávat u paní Ing. Alice Černé, Vedoucí odboru investic, výstavby a správy majetku.

 

Předpokládaný termín realizace projektu VODOVOD BYSTŘICE a projektu VODOVODNÍ PŘÍPOJKY LÍŠNO je rok 2023-2024.

 


 

Rozbory vody:

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady