Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Informace pro volební strany

Obecné informace

První den voleb – v pátek 23. 9. 2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 24. 9. 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.

Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí hlasovat pouze jednou.

Hlasování na území města Bystřice proběhne ve volebních okrscích.

 

Registrace kandidálních listin

Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb tj. do 19. 7. 2022 do 16:00

Vzory kandidátních listin, prohlášení apod. naleznete níže. Potřebný počet podpisů podporující kandidaturu naleznete níže.

Volební strany mají možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich pořadí 60 dnů přede dnem voleb tj. do 25. 7. 2022 do 16:00.

Případné závady kandidátních listin je nutné odstranit nejpozději 53 dnů přede dnem voleb tj. do 1. 8. 2022.

 

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

Losování probíhalo dne 8. 8. 2022 ve dvou osudích. Do prvního osudí byly vhozeny 4 lístky s názvy volebních stran a do druhého osudí lístky s pořadovými čísly. Po vylosování volební strany do příslušného zastupitelstva města bylo vylosováno také pořadí, které bude volební straně přiřazeno na hlasovacím lístku.

Vylosované pořadí:

 1. Občanská demokratická strana (Politická strana)
 2. Bystřicko „JINAK“ (Sdružení nezávislých kandidátů a politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
 3. Hnutí ANO a nezávislí kandidáti (Sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů)
 4. Sdružení nezávislých kandidátů (Sdružení nezávislých kandidátů)

Více informací:
Úřední záznam z losování volebních stran na hlasovacím lístku

 

Mimořádné volební číslo Hlasu Bystřice

Volební číslo bude vydáno mimo běžnou řadu Hlasu Bystřice a vyjde dne 9. září 2022, tedy dva týdny před volbami. Více informací naleznete v dokumentu Pravidla pro mimořádné volební číslo Hlasu Bystřice.

 

ePETICE

V souvislosti s nástrojem ePetice upozorňujeme na to, že tento nástroj neslouží pro petice na podporu kandidatury podle volebních zákonů, ani jako petiční nástroj pro podporu založení politické strany či politického hnutí. Pokud by např. volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů prováděla sběr podpisů na podporu kandidatury prostřednictvím nástroje ePetice, registrační úřady nemohou tyto podpisy akceptovat.

Odbor voleb informaci o nepřihlížení ke shora uvedeným podpisům skrze nástroj ePetice zveřejnil na svém mikrowebu právě v těch textech, které se věnují sběru podpisů, např. Chci být kandidátem - Volby (mvcr.cz).

 

Delegace do okrskových volebních komisí

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 24. 8. 2022 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. V případě zájmu se obraťte na kontaktní osoby, které najdete na stránce Volby. Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.


Delegace musí proběhnout nejpozději 24. 8. 2022 do 16:00 hod. 
Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání.

 

Seznam / delegace

Seznam dle § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí musí obsahovat:

 • jméno a příjmení delegovaného
 • datum narození delegovaného
 • adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného/příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany, jejichž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce byla zaregistrována
 • podpis zmocněnce


Dalšími doporučenými údaji jsou:

 • telefonní číslo delegovaného
 • doručovací adresa delegovaného
 • email delegovaného
 • údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen


Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

Kdo se může stát členem OVK

Státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

 

Informace o delegování členů na webu MVČR

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/delegovani-clenu-do-okrskovych-volebnich-komisi.aspx

 


 

Další obecné informace


Ke stažení

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty