Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2016

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, 3. etapa

 • Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
 • Předpokládané náklady: 3 500 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zabezpečení přístupnosti do stávající obytné zástavby a zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy výstavbou chybějícího chodníku. Komunikace pro pěší je řešena v šířkovém uspořádání dvoupruhového chodníku s šířkou 2 m.
 • Stav zpracování: Žádosti o příspěvek nebylo vyhověno - 23.6.2016.

Název projektu: Dovybavení JSDH Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 101 352 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je nákup nových prostředků pro hasiče v Bystřici.Cílem je udržet akceschopnost jednotky a zvýšit její bezpečnost při zásahu.
 • Stav zpracování: Žádost byla Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25. 4. 2016 zamítnuta.

Název projektu: Informační centrum Letiště Benešov

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 129 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Vytvořit výchozí komunikační bod pro příchozí na letiště Nesvačily s možností poskytnout informace.
 • Stav zpracování: Projekt je realizován.

Název projektu: Výsadba izolační zeleně v Bystřici - Mokrá Lhota

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 50 808 Kč
 • Stručný obsah projektu: Výsadba ovocných stromů - vytvoření stromořadí ve volné krajině podél polní cesty a výsadba okrasných keřů u stání pro kontejnery na tříděný odpad v zastavěném území obce Mokrá Lhota.
 • Stav zpracování: Žádost byla Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25. 4. 2016 zamítnuta.

Název projektu: Technické vybavení Městské knihovny Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 128 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Zakoupení 2 ks stolních počítaců se širokoúhlými LCD monitory s možností přístupu na internet, 1 notebook pro zajištění výpůjček v obou odděleních a zařízení pro projekci.
 • Stav zpracování: Projekt je realizován.

Název projektu: Rekonstrukce čtyř kapliček na území města

 • Poskytovatel dotace: SZIF
 • Předpokládané náklady: 849 338 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je oprava kapliček v osadách Božkovice, Jinošice, Mokrá Lhota a Líšno.
 • Stav zpracování: Projekt je realizován.

Název projektu: Rekonstrukce Božích muk v Líšně

 • Poskytovatel dotace: SZIF
 • Předpokládané náklady: 131 003 Kč
 • Stručný obsah projektu: Cílem projektu je oprava Božích muk u silnice mezi osadami Líšno a Líštěnec.
 • Stav zpracování: Projekt je realizován.

Název projektu:  Analýza rizik ohrožení Splavského rybníka galvanickými kaly

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí - OP ŽP
 • Předpokládané náklady: 1 621 551,25 Kč
 • Stručný obsah projektu: Provedení průzkumných prací a následné zpracování analýzy rizik pro území, na němž se nachází Splavský rybník a jeho okolí. Lze předpokládat, že zde došlo ke znečištění povrchových vod, sedimentu i podzemních vod v důsledku vypouštění kalů z národního podniku JAWA. Rybník je lokalizován v centru města Bystřice, je veřejně přístupný a slouží i jako chovný.
 • Stav zpracování: Projekt se realizuje.

Název projektu: Letecký den

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Předpokládané náklady: 236 100 Kč
 • Stručný obsah projektu: Letecký den, který se uskuteční dne 28. 8. 2016. V tříhodinovém programu uvidí návštěvníci více než dvacet zajímavých létajících strojů.
 • Stav zpracování: Žádost byla zamítnuta Radou Středočeského kraje.

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty