#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Žádost o úhradu nákladů na akci pořádanou osadním výborem podávají osadní výbory vždy k 30.9. 

Každý osadní výbor může požádat o částku ve výši maximálně 5.000,- Kč. Částka může být rozložena do více akcí. 

Každá akce musí být prezentována jako Akce města Bystřice pořádaná osadním výborem .....

Žádost musí být odůvodněna a řádně doložena účetními doklady.

 

Pozn.

U textových polí typu box lze pole roztáhnout uchycením za pravý dolní roh a přizpůsobit rozsahu textu.

Žádost o úhradu nákladů na akci pořádanou osadním výborem

calendar
calendar
(2 MB max.)
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období