Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

2013

Název projektu: Navýšení kapacity a rozšíření sběrného dvora Bystřice u Benešova

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
 • Žádáno: 2 734 479 Kč
 • Předpokládané náklady:  3 038 310 Kč
 • Stručný obsah projektu: Projekt si klade za cíl rozšířit nedostatečnou kapacitu současného malého sběrného dvora na naovou lokalitu v její blízkosti v areálu Pod Barevnou. Jedná se o zřízení nové provozovny sběrnho dvora o větší kapacitě, dostatečné bezpečnostní zabezpečení a povrchová úprava - zpevnění plochy sběrného dvora. Projekt se podílí na plnění cílů POH ČR, POH Středočeského kraje a POH obce.
 • Stav zpracování: Žádost se zpracovává. Dne 18. 3. 2014 byla akceptována žádost.

Název projektu: Parkovací plocha u stadionu

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Žádáno: 1 992 590 Kč
 • Předpokládané náklady: 2 097 464 Kč
 • Stručný obsah projektu: Předmětem projektu je revitalizace zpevněné plochy vedené jako ostatní komunikace na řízené parkování v zeleni. Plocha se nachází u vstupu na víceúčelový sportovní stadion v Bystřici, který je hojně využíván všemi věkovými skupinami obyvatel i návštěvníků města Bystřice.
 • Stav zpracování: Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo dne 28. dubna 2014 o nepřidělení dotace.

Název projektu: Nákup zásahové výstroje pro SDH Bystřice

 • Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
 • Žádáno: 190 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 210 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Předmětem projektu je nákup nového, moderního, kvalitního bezpečného vybavení pro zásahovou jednotku SDH Bystřice - konkrétně se jedná o nákup nových 6 kusů kompletních zásahových obleků a 20 kusů zásahových párů obuvi.
 • Stav zpracování: Žádost byla dne 13.5. 2014 zamítnutá.

Název projektu: Pasportizace zeleně včetně inventarizace dřevin v obci Bystřice u Benešova

 • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
 • Žádáno: 531 832 Kč
 • Předpokládané náklady: 664 790 Kč
 • Stručný obsah projektu: Pasportizace zeleně včetně inventarizace dřevin ve správním území města Bystřice. Terénní průzkum, který určí přesnou výměru, lokalizaci, funkční využití a kvalitativní zhodnocení ploch veřejné zeleně. Zmapovány budou travnaté plochy, solitérní stromy i skupiny stromů či keřů, dále stromořadí, aleje, sady, keře a vodní plochy v zeleni. Výsledky budou zaneseny zároveň do softwaru GISel.
 • Stav zpracování: Dne 20.ledna 2014 byla žádost akceptována, 15. května 2014 byla žádost zamítnuta vzhledem k naplněnému výdajovému rámci a omezeným finančním prostředkům.

Název projektu: Ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Božkovice

 • Poskytovatel dotace: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Žádáno: 200 000 Kč
 • Stručný obsah projektu: Předmětem žádosti je ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Božkovice, jedná se o starší radiační zátěž ve vodním zdroji.
 • Stav zpracování: Žádost byla dne 9.7.2013 zamítnuta.

Název projektu: Vodní dílo Zájezdek

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Žádáno: 2 350 000 Kč
 • Předpokládané náklady: 2 413 162 Kč
 • Stručný obsah projektu: V důsledku silného přívalového deště ve dnech 1. a 2. 6. 2013 došlo k neregulovatelnému přítoku do vodní nádrže Zájezdek, který zapříčinil soustavný přeliv hráze a následnému protržení této hráze. Projekt počítá s opravou hráze vodní nádrže, vybudování bezpečnostního přelivu a vytvoření spodní vpusti.
 • Stav zpracování: Žádost se zpracovává.

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice – 1. etapa, 2. kolo (opětovné podání)

 • Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
 • Žádáno: 4 537 000,- Kč
 • Předpokládané náklady: 13 952 000,- Kč
 • Stručný obsah projektu: Výstavba I. etapy nového bezbariérového chodníku podél silnice II/114 v délce 691 m. V rámci projektu je navržen také záliv autobusové zastávky na silnici II/114. Na chodníku a zastávkách jsou navrženy signální a varovné pásy pro osoby se sníženou schopností orientace. Součástí chodníku je opěrná stěna, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
 • Stav zpracování: Žádost byla v červnu 2013 zamítnuta.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty