#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Získané žádosti 2017

Název projektu: Protipovodňová opatření města Bysřice

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Žádáno: 4 161 668 Kč
Získáno: 2 913 167, 60 Kč
Schváleno: leden 2017

Název projektu: Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, 3. etapa

Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Žádáno: 3 742 000 Kč
Získáno: 2 764 000 Kč
Schváleno: 12. 7. 2017

Název projektu: Analýza rizik ohrožení Splavského rybníka galvanickými kaly

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Žádáno: 1 621 551,25 Kč
Získáno: 1 378 318,56 Kč
Schváleno: 3. 8. 2017

Název projektu: Kaplička Svaté Trojice

Poskytovatel dotace: Státní zemdělský a intervenční fond
Žádáno: 121 886 Kč
Získáno: 85 320 Kč
Schváleno: 10. 10. 2017

Název projektu: Rybník Zájezdek - rekonstrukce hráze a objektů

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Žádáno: 3 806 156 Kč
Získáno: 3 044 924,80 Kč
Schváleno: 3. 11. 2017

Název projektu: Špýchar Drachkov

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský a intervenční fond
Žádáno: 1 454 332 Kč
Získáno: 700 000 Kč
Schváleno: 22. 11. 2017

Název projektu: Oprava hřbitovní zdi Tožice

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský a intervenční fond
Žádáno: 558 118 Kč
Získáno: 390 682 Kč
Schváleno: 8. 12. 2017