#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Rozšíření dílen ZŠ Bystřice

Typ: ostatní
Rozšíření dílen ZŠ Bystřice 1Město Bystřice dnes podalo žádost o dotaci do IROP

Město Bystřice dnes podalo novou žádost o podporu v rámci IROP do výzvy vyhlášené MAS Posázaví o.p.s. č. 6 pod názvem projektu "Rozšíření školních dílen ZŠ Bystřice", číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012091.

Předmětem projektu je rozšíření učebny školních dílen v souladu s klíčovými kompetencemi - technické a řemeslné obory, přírodní vědy. Projekt zahrnuje rekonstrukci a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a pořízení vybavení školních dílen - interiérové vybavení nábytkem a vybavení prostředky a pomůckami do výuky.

Projekt řeší zvýšení kapacity odborné učebny pracovní díly a modernizace jejího vybavení v Základní škole Bystřice. Svým dopadem směřuje ke zvýšení kvality vzdělávání v oblasti technický a řemeslných oborů a v oblasti přírodních věd. Tyto aktivity mají vazbu na vzdělávací oblast a obor Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět. Tato vzdělávací oblast, resp. obory jsou řešeny ve Školním vzdělávacím programu základní školy. Projekt řeší provázanost technického, řemeslného a přírodovědného vzdělávání. Přírodovědné obory jsou považovány za nedílnou součást a podmínku realizace technického vzdělávání. Zvýšení technické gramotnosti (jejíž součástí jsou i řemesla) tedy schopnosti lidského jedince rozumět technickým procesům a schopnost je používat, posoudit a stanovit správné technologie a přístupy jsou elementární znalostí a porozumění základním technickým vztahům.  Na úrovni základního vzdělávání je technická gramotnost rozvíjená základním technickým vzděláváním velmi důležitá, protože:
-    umožňuje žákům poznat účel a význam techniky, technických činností
-    přispívá k podněcování a rozvíjení psychického potenciálu a manuálních dovedností žáků
-    vybaví žáky systémem základních technických vědomostí a dovedností
-    přibližuje žákům technické profese a pomáhá jim při rozhodování o jejich vstupu do společenské praxe

Vybrané projekty budou podpořeny 95% dotace. Rozpočet projektu je 1.864.776,- Kč.

Projekt je naplánován k realizaci od září 2019. 


Vytvořeno: 15. 7. 2019
Poslední aktualizace: 15. 7. 2019 22:07
Autor: Mgr. Martina Trochová