Aktuality

Dodávka pitné vody bude zajištěna cisternami

Z důvodu malého tlaku vody ve vodovodní síti budou přistaveny dvě cisterny. Jedna Pod Homolí a druhá v ulici Nová.

Tolerance ke svým spoluobčanům

Město Bystřice žádá všechny odběratele pitné vody, aby byli tolerantní se svými spoluobčany a nenapouštěli své bazény alespoň v době vysokého odběru. Díky nebývalému odběru vody v prvních dnech, kdy vysvitlo sluníčko, se někteří vaši spoluobčané nemohou ani vysprchovat, ani uvařit čaj. Bazény a zalévání zahrádek by nemělo probíhat z vodovodního řadu, který zajišťuje dodávku pitné vody.

Děkujeme za vstřícnost a toleranci.

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017

Celý článek zde

Povolení uzavírky - Nesvačily 17.06. a 18.06.2017

Úplná uzavírka místních komunikací v Nesvačilech - Oslava 130. výročí SDH Nesvačily

Krajská veterinární správa Středočeského kraje

Pravidla a postupy při výskytu ptačí chřipky:

   .Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem

   .Postup očisty po sběru volně žijících uhynulých ptáků

   .Seznam asanačních svozců

Cestování s dětmi

Blíží se dovolené a tak se hodí třeba základní informace o tom, jaké doklady děti potřebují pro cestu do zahraničí, připravená Ministerstvem vnitra ČR.

Článek Jak je to s cestovními doklady pro děti (PDF)

Veřejná výzva na místo úředníka ÚSC

Město Bystřice vyhlašuje veřejnou výzvu na místo referenta všeobecné správy vnitřních věcí (výkon matriční agendy, evidence obyvatel)

Lhůta pro podání přihlášek do 12.06.2017 do 17:00 hodin

Veřejná výzva na referenta všeobecné správy vnitřních věcí zde

Návrh nového ÚP města Bystřice

Výkresy:

-výkres střed

-výkres jih

-výkres sever

Zastavitelné plochy

Regulativy

Mateřská škola Bystřice - seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

Zveřejněno dne 16.05.2017

Seznam přijatých dětí zde

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2017
je možno uhradit v pokladně Městského úřadu Bystřice
od středy 18 ledna 2017.

 

Výše poplatku na rok 2017:
- osoba trvale hlášená na správním území města Bystřice 500 Kč
- rekreační objekt 500 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2017.

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.