#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Ceník služeb

Na úhradu nákladů skutečně vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny zaplatí registrovaný čtenář poplatek za běžný rok:  

  • dospělý čtenář 60 Kč
  • děti do 15 let zdarma
  • důchodci, studující a sezónní návštěvníci 40 Kč  
  • jednorázová výpůjčka 10 Kč

Poplatek z prodlení za 31 den 10 Kč (bez písemného upozornění)

Knihovna vymáhá opožděné vracení knih upomínkami:

  1. upomínka za  62 dny  (písemná) 20 Kč
  2. upomínka za  93 dny  (písemná) 40 Kč
  3. upomínka za 123 dny (písemná) 60 KčPo písemných upomínkách následuje vymáhání právní cestou. Účtují se poplatky podle tarifů právní poradny + 50 Kč za administrativu spojenou s přípravou vymáhání.

Finanční  náhrada  za ztracený, zničený nebo trvale poškozený dokument se stanoví takto:

  • Cena dokumentu na trhu v době ztráty + manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací škody a další  knihovnické zpracování náhradního výtisku cena knihy + 50 Kč
  • Za poškození čárového kódu v dokumentu 20 Kč
  • Zjišťování  neohlášených změn identifikačních údajů (adresa, OP, jméno) úřední cena + 50 Kč


Knihovna poskytuje  čtenářům bezplatný a veřejný přístup k INTERNETU
Přístup k  INTERNETU  je časově omezen (30 min.)