#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Město Bystřice podalo dvě žádosti o dotace do Operačního programu životní prostředí

Typ: ostatní
Město Bystřice podalo dvě žádosti o dotace do Operačního programu životní prostředí 1Město Bystřice využívá dalšího dotačního zdroje k financování soustavy tůní a výsadby krajinné zeleně - álejí.

V minulém týdnu byly podány 2 nové žádosti o podporu do Operačního programu životní prostředí ve spolupráci s ČSOP Vlašim. Jedná se o projekty:

Soustava tůní v okolí Bystřice

Předpokládané náklady: 841 611 Kč, podpora ve výši 824 332,83 Kč

Projekt vybuduvání řeší soustavy tůní v okolí Města Bystřice. Jedná se o 4 lokality, kdy bude celkem vybudováno  18 tůní. Projekt je zaměřen na tvorbu mokřadního biotopu, zvýšení bidiverzity a zadržení vody v krajině.V rámci projektu vznikne celkem 18 tůní, které budou po vytvoření obsazeny obojživelníky. Vzniknou tak místa pro jejich rozmnožování a zároveň dojde díky přerušení lokálních odvodnění k zadržení vody v krajině.

Výsadba krajinné zeleně Bystřice u Benešova

Předpokládané náklady: 1 685 420 Kč,  podpora ve výši 85 % - 1 428 357,31 Kč

Obnova sedmi alejí na orné půdě v okolí Bystřice u Benešova. Kromě vlastní výsadby dojde k uvolnění stávajících perspektivních dřevin a k jejich ošetření. Případná torza nebudou kácena, ale budou ponechána na dožití. Projekt je zaměřen na obnovu 7 alejí v okolí Bystřice. Část z nich v současné době existuje, ale pomalu se rozpadá stářím, část bude nově vysazena na místě původních cest. Navržená opatření jsou třeba realizovat z následujících důvodů:
a) ošetření stromů: Aleje jsou biotopem řady druhů organismů a především v dutinách starých stromů se často nachází řada ohrožených druhů. Vzhledem ke stáří stromů v alejích jsou ve většině ohroženy rozpadem (rozlomením) vlivem houbových patogenů. Stabilizace těchto stromů řezem umožní jejich delší zachování na stanovišti, než dorostou jejich nástupci, a přispěje k zajištění zachování biotopů.
b) výsadba: Výsadba v rámci stávajících alejí a tvorba nových alejí přispěje ke vzniku nových hnízdních příležitostí pro hmyz, ptáky, drobné savce a další organismy vázané na tyto druhy biotopu


Vytvořeno: 6. 11. 2019
Poslední aktualizace: 6. 11. 2019 13:12
Autor: Mgr. Martina Trochová