#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Oznámení o zveřejnění konání veřejně přístupných akcí - Tožice

V osadě Tožice se konají dvě akce přístupné veřejnosti, a to taneční zábavy dne 29.06.2019 a 06.07.2019. celý text

ostatní | 14. 6. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková

INFORMACE o konání řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Bystřice

Informace o místě konání, době konání a navrženém programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Bystřice. celý text

ostatní | 10. 6. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková

NABÍDKA PRÁCE

Zveřejnění nabídky práce ve městě Bystřici. celý text

ostatní | 6. 6. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková
mapa

Upozornění na uzavírky komunikací

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy (dále jen správní orgán), jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), na základě žádosti spol. BES s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 17 Benešov, IČO: 437 92 553, zastoupené na základě plné moci spol. Quo s.r.o., se sídlem Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ 264 87 985, obdržené dne 9. 5. 2019
povoluje
podle ust. § 24 odst. 2 a 4 zákona o pozemních komunikacích: celý text

ostatní | 3. 6. 2019 | Autor: Pavel Němec
Městský úřad Bystřice

Proč je na budově Městského úřadu Bystřice vyvěšen černý prapor?

Je to reakce na tragickou smrt místostarosty obce Dražůvky, pana Rudolfa Štose. celý text

ostatní | 31. 5. 2019 | Autor: Pavel Němec
vývěska

Informace o výlukách autobusové dopravy

Od pondělí 3. června 2019 dojde výlukovým opatřením v souvislosti s výstavbou nového terminálu v Benešově. Dočasné autobusové nádraží bude zřízeno v ul. Táborská u bývalých kasáren. Linky PID budou odjíždět ze stání č. 3 (452, 453), 6 (438), 7 (454, 459) a 8 (455). Pro všechny linky, pouze ve směru z Benešova, bude zřízena dočasná zastávka „Benešov,Žel.st.“ naproti nádražní budově. celý text

ostatní | 30. 5. 2019 | Autor: Pavel Němec
Plakát

Dětský den

V sobotu 15. června od 14.00 hod. se bude v Bystřici konat Dětský den. celý text

ostatní | 30. 5. 2019 | Autor: Martina Smahová
vizualizace terminálu 1

Stavba autobusového terminálu v Benešově omezí dopravu

Výstavba velké dopravní stavby jakou je Terminálu Benešov, se významně dotkne organizace dopravy ve městě Benešov. Stavba se připravuje již od roku 2014 a zahrnuje prodloužení podchodu z nádraží ČD pod ulicí Nádražní, dále kompletní demolici a následnou přestavbu současného autobusového nádraží včetně výstavby budovy terminálu, zastřešení nástupišť a výstavbu sítí a jejich přeložek. celý text

ostatní | 30. 5. 2019 | Autor: Pavel Němec
eu

VÝSLEDKY VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2019 za město Bystřici

Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 24. a 25. května 2019.

Konečné výsledky za město Bystřici

Další informace k volbám naleznete v přílohách. celý text

ostatní | 27. 5. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková
Brigada

Brigáda

Město Bystřice poptává brigádníky na výpomoc při pořádání akcí pro veřejnost. celý text

ostatní | 23. 5. 2019 | Autor: Martina Smahová
Protipovodňový plán města Bystřice 1

Povodňový plán města Bystřice

Město Bystřice aktualizovalo svůj povodňový plán. celý text

ostatní | 22. 5. 2019 | Autor: Michal Hodík
platební terminály

Také město Bystřice vstoupilo do 21. století

Pokud potřebujete provést jakoukoliv platbu v pokladně Městského úřadu Bystřice, nemusíte s sebou nosit hotovost, ale platbu můžete prostřednictvím platebního terminálu realizovat kartou. Také městská policie už má tento terminál k dispozici, je tedy konec výmluvám: "Nemám s sebou hotovost." (Nejlepší však je chovat se tak, aby naši strážníci platební terminál vůbec nepotřebovali.) celý text

ostatní | 22. 5. 2019 | Autor: Pavel Němec

Obecní úřad Čerčany - Výběrové řízení na pracovní místo

Obecní úřad v Čerčanech nabízí pracovní místo vedoucího úředníka na dobu neurčitou – vedoucí provozního odboru. celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková
Nabídka kurzu celoživotního vzdělávání Oběhového hospodářství 1

Nabídka kurzu celoživotního vzdělávání Oběhového hospodářství

Město Bystřice v rámci projektu Zdravé město Bystřice a MA21 obdrželo další nabídku zajímavého kurzu v rámci celoživotního vzdělávání Oběhového hospodářství pořádaný VŠCHT Praha a INCIEN. Jedná se již o třetí ročník tohoto kurzu. celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Volná pozice terénního a komunitního sociálního pracovníka pro RUAH 1

Volná pozice terénního a komunitního sociálního pracovníka pro RUAH

RUAH - Domácí sociální a zdravotní péče v okrese Benešov v rámci svého projektu vytváří nové pracovní pozice pro oblast ORP Benešov, kdy jedno z pracovních míst je vytvářeno a určeno pro město Bystřice. celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová

Farmářské trhy

V sobotu 25. května se bude v Bystřici konat další farmářský trh! celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Martina Smahová
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Bystřice 1

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH Bystřice

Město Bystřice dnes podalo žádost o dotaci do výzvy vyhlášené generálním řediteltstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová
titulni-strana-thumb

Hlas Bystřice

Tištěná verze květnového čísla Hlasu Bystřice sice vyjde až na začátku příštího týdne, ale webová plnobarevná verze je k dispozici již dnes:
https://www.mestobystrice.cz/volny-cas/hlas-bystrice/ celý text

ostatní | 3. 5. 2019 | Autor: Pavel Němec
znak Městské policie Bystřice

Městská policie Bystřice má velitele

V rámci reorganizace a sestavování nové koncepce městské policie Bystřice byla vytvořena nová pracovní pozice velitele městské policie Bystřice. Rozhodnutím rady města byl do této pozice ustaven pan Adam Semela.

Kontakty:
e-mail: adam.semela@mestobystrice.cz
tel. služebna: 317 783 177
mobil: 720 942 912
telefon strážníka, který má právě službu: 602 206 156 celý text

ostatní | 30. 4. 2019 | Autor: Pavel Němec

Zákaz rozdělávání ohňů

V sobotu 20.4.2019 byla zveřejněna výstraha ČHMÚ na jev nebezpečí požárů, čímž automaticky vstoupilo v platnost nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26.1.2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Martina Smahová

Letní kino v Bystřici

ANKETA - Letní kino v Bystřici
Vážení občané, plánujeme pro vás nově zavést LETNÍ KINO! Dva z filmů, které dostanou největší počet hlasů, budou v létě promítány. Pojďme je tedy společně vybrat.

celý text

ostatní | 18. 4. 2019 | Autor: Martina Smahová
MAS Posázaví o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova 2

MAS Posázaví o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova

V rámci členství MAS Posázaví mohou oprávnění žadatelé města Bystřice od dnešního dne předkládat Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Posázaví, do výzvy MAS č.3 celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Duben

Farmářské trhy

V sobotu 20. dubna se bude v Bystřici konat první Farmářský trh! celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Martina Smahová
EU 2021 - 2027

Priority financování v ČR na roky 2021 - 2027

Jak bude vypadat nové programovací období na čerpání finančních prostředků z EU na roky 2021 - 2027?
celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová

Výzva grantového programu Pro Česko 2019

Město Bystřice jako člen MAS Posázaví o.p.s. obdrželo nabídku čerpat finanční podporu z grantového programu Pro Česko 2019. celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová
smartmetering

Výměna vodoměrů

Město Bystřice ve spolupráci s VHS Benešov zavádí pilotní projekt smart metering, tedy možnost dálkových odečtů a sledování vlastní spotřeby vody. Za tímto účelem dojde ve městě Bystřice v měsících duben a květen k průběžné výměně vybraných vodoměrů. celý text

ostatní | 9. 4. 2019 | Autor: Mgr. Daniel Štěpánek
Hlas Bystřice - duben 2019

Dubnové číslo Hlasu Bystřice

Tištěná verze dubnového čísla Hlasu Bystřice sice vyjde až v pondělí 8. 4., ale webová barevná verze je k dispozici již dnes:
celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Pavel Němec
Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3 1

Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3

Po obdržení rozhodnutí o uzavírce silnice I/3 vydané Krajským úřadem Středočeského kraje – Odborem dopravy dne 14. 3. 2019 požádalo město Bystřice, jako účastník řízení o řešení vzniklé situace, která z výroku usnesení vydaného rozhodnutí vzešla.
Jedná se především o obslužnost autobusových zastávek „Bystřice, Přeložka“, „Bystřice, Knihovka“, „Bystřice, Radošovice, rozc.“ a „Bystřice, Tožice“, které by po celou dobu uzavírky, tedy v období od 20. 3. do 7. 6. 2019, neměly být dle zmíněného rozhodnutí obsluhovány, a to v obou směrech.
celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3 1

Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3

Vzhledem k obrovskému množství stížností a podnětů občanů města Bystřice v souvislosti s opravou povrchu komunikace I/3 se v následujících řádcích vyjádřil starosta města Bystřice. celý text

ostatní | 22. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny 1

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny. Jejich řidiči nerespektují zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t a vjíždějí tam, kde je to zakázáno. celý text

ostatní | 22. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
popelnice

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, že místní poplatek za svoz komunálních odpadů na rok 2019
je možno zaplatit v pokladně Městského úřadu Bystřice od pondělí 21. ledna 2019,
nebo převodem na účet č. 19 — 0320036379/0800, variabilní symbol rodné číslo plátce.

Výše poplatku na rok 2019:

• osoba trvale hlášená: 500 Kč
• rekreační objekt: 500 Kč
(Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2019.) celý text

ostatní | 21. 3. 2019 | Autor: Pavel Němec
Oprava komunikace I/3 u Bystřice výrazně omezí dopravu 1

Oprava komunikace I/3 u Bystřice výrazně omezí dopravu

Bystřice – Ředitelství silnic a dálnic bude od středy 20. března do soboty 22. června provádět prostřednictvím dodavatelské společnosti EUROVIA celkovou rekonstrukci komunikace první třídy I/3 a jejího odvodnění v úseku Bystřice – Tožice. Po dobu uzavírky budou automobily do 3,5 tuny a 3,5 metru výšky jezdit po objízdné trase přes obce Tomice - Ouběnice - Jinošice - Líštěnec - Líšno. Tato objízdná trasa bude po dobu realizace objízdné trasy vedena jako hlavní silnice, pozor si tak budou muset dát řidiči na několika křižovatkách, kde bude provoz organizován odlišně od púvodního stavu. celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Farmářské trhy

Farmářské trhy

Od dubna bude v Bystřici možnost nakoupit si zemědělské, potravinářské a rukodělné zboží na Farmářských trzích. Přijďte pro výrobky z regionální produkce (řezníci a uzenáři, zelináři, pekaři, květináři, rybáři, řemeslné výrobky a další). celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Martina Smahová
nákladní automobily

Upozornění na zvýšený provoz

Ve dnech 20. 3. 2019 - 22. 3. 2019 dojde ke zvýšení pohybu velkých nákladních vozů v ulici K Nesvačilům, konkrétně v úseku od mostu k vjezdu do prostor bývalého JZD. celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Pavel Němec
Ilustrační fotografie vyplňování formuláře

Používejte, prosím, nové formuláře

Město Bystřice poskytuje spolkům či jednotlivcům dotace na sport a volný čas, dále finančně pomáhá osadním výborům při akcích pro občany a poskytuje také příspěvky občanům na vybudování domovní čistírny odpadních vod. celý text

ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Pavel Němec
Městská policie Bystřice

Městská policie má nové telefonní číslo

Informujeme, že nyní můžete strážníky Městské policie kontaktovat na novém, snadněji zapamatovatelném mobilním čísle +420 602 206 156.

Mobilní telefon s tímto telefonním číslem bude mít vždy aktuálně sloužící strážník u sebe. celý text

ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Vít Vrtiška
ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE 1

ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE

Zastupitelé města Bystřice rozhodli o vstupu Města Bystřice do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM). NSZM je založena na spolupráci více než 130 měst, obcí, městských částí, mikroregionů a MAS, kteří sdílí zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS 1

Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS

V pátek 8. března proběhlo jednání mezi zástupci Města Bystřice - starostou Michalem Hodíkem, místostarostou Mgr. Danielem Štěpánkem a VHS Benešov – ředitelkou Ing. Marcelou Zachovou k přípravě pilotního projektu Zajištění dálkových odečtů ve městě Bystřice za využití technologie Smartmetering skupiny Suez Group S.A.S u vytypovaných 45 odběrných míst v Bystřici. celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Důležité upozornění v souvislosti s opravou komunikace I/3 3

Důležité upozornění v souvislosti s opravou komunikace I/3

v termínu od 20. března do 22. června 2019 bude z rozhodnutí Odboru výstavby a územního plánování - oddělení silniční správní úřad MÚ Benešov provedena úprava vodorovného a svislého dopravního značení na čtyřech místech v trase plánované objížďky celý text

ostatní | 7. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních 1

Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních

Rok 2018 byl již osmým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Díky pokračující obnově vozidel je už 71 % autobusů v celém systému bezbariérově přístupných a oproti roku 2017 se podařilo i přes končící desetileté smlouvy průměrný věk vozového parku mírně snížit. Provoz městských linek v Praze zajišťovalo v roce 2018 celkem 9 dopravců, příměstských linek 18 dopravců. Celkem je v systému PID zapojeno 19 autobusových dopravců. celý text

ostatní | 7. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Nové zastávky a integrovaná doprava v Bystřici 1

Nové zastávky a integrovaná doprava v Bystřici

Bystřice – Ve středu 6. března se uskutečnilo jednání mezi starostou Bystřice Michalem Hodíkem, místostarostou Mgr. Danielem Štěpánkem a zástupcem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS o plánech na rozšíření integrované dopravy do Bystřice a jejích místních částí. Součástí jednání byly i náměty týkající se výstavby nových autobusových zastávek, čímž by došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti pro několik bystřických místních částí. celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
thumb

Oprava komunikace I/3 v úseku Bystřice - Tožice

Město Bystřice upozorňuje na plánovanou opravu povrchu a odvodnění komunikace I/3 v úseku Bystřice – Tožice v termínu od 20. března do 22. června 2019. celý text

ostatní | 5. 3. 2019 | Autor: Pavel Němec
#

Malé pracovní setkání vedení DZV NOVA a.s. se starosty a místostarosty města Bystřice, města Benešov, obce Soběhrdy, obce Petroupim a obce Olbramovice

V prostorách Pivovaru Ferdinand v Benešově proběhlo malé pracovní setkání vedení DZV NOVA a.s. se starosty a místostarosty města Bystřice, města Benešov, obce Soběhrdy, obce Petroupim a obce Olbramovice celý text

ostatní | 1. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Poděkování od Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 1

Poděkování od Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Do podatelny Městského úřadu Bystřice dorazilo poděkování, které patří nejen úřadu, ale každému občanovi města. celý text

ostatní | 22. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
#

Koordinační dohoda "Bystřice - bezpečné město"

Dnes podepsali zástupci města Bystřice a Policie ČR Koordinační dohodu o spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Bystřice celý text

ostatní | 20. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
 Návštěva KOPIS HZS Středočeského kraje 1

Návštěva KOPIS HZS Středočeského kraje

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bystřice a SDH Bystřice navštívili společně se starostou města Bystřice panem Michalem Hodíkem Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně. celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
Město Bystřice má nového projektového manažera 1

Město Bystřice má nového projektového manažera

Město tak naplňuje další ze svých dlouhodobých záměrů stanovených ve Strategickém plánu města Bystřice na léta 2014 - 2020, resp. v Akčním plánu - Priorita B1 - Provoz a technické zabezpečení města - Efektivní řízení městského úřadu a organizací zřízených a založených městem. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
Výroční členská schůze ZO ČSV z.,s. 1

Výroční členská schůze ZO ČSV z.s.

V sobotu 9.2.2019 proběhla za přítomnosti starosty města Bystřice Výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů Bystřice. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
Na Posázaví o.p.s. proběhlo jednání o komplexních pozemkových úpravách se zástupci SPÚ 1

Na Posázaví o.p.s. proběhlo jednání o komplexních pozemkových úpravách se zástupci SPÚ

V úterý 12.2.2019 se zástupci vedení našeho města zúčastnili jednání na Posázaví o.p.s. o komplexních pozemkových úpravách se zástupci Státního pozemkového fondu. celý text

ostatní | 13. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík

Projekt Bystřice – bezpečné město

Město Bystřice pracuje na podpisu koordinační smlouvy s Policií ČR v rámci projektu Bystřice – bezpečné město. celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Vít Vrtiška
první předchozí
ze 2
poslední