#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Výběrové řízení na místo strážníka Městské policie Bystřice


Termín pro podání přihlášky uchazeče do 10. května 2019 do 14:00 hodin.
celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková

Zákaz rozdělávání ohňů

V sobotu 20.4.2019 byla zveřejněna výstraha ČHMÚ na jev nebezpečí požárů, čímž automaticky vstoupilo v platnost nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26.1.2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Martina Smahová

ČEZ Distribuce a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.04.2019

ČEZ Distribuce a.s. si dovolují informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.04.2019 v době od 8,00 hod. do 16,00 hod.

30.04.2019 (08:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060629879
Bystřice - Bystřice
parc.č. 686/1

Bystřice - Hůrka
1285259 , 13 , 86/Ch 086U , 1 , 10 , 11 , 40/Ch 40U , 5 , E117 , E123 , E155 , E35 , E37 , E93

Bystřice - Jarkovice
1139/8 , 1285731 , 10 , 114 , 2 , 3 , 4 , 40 , 6 , 64 , 67 , E169 , E30 , E31 , E32 , E33 , E34 , E65 ,

Papírna
24 , 25 , 26 , 9
celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Hana Vrňáková

Letní kino v Bystřici

ANKETA - Letní kino v Bystřici
Vážení občané, plánujeme pro vás nově zavést LETNÍ KINO! Dva z filmů, které dostanou největší počet hlasů, budou v létě promítány. Pojďme je tedy společně vybrat.

celý text

ostatní | 18. 4. 2019 | Autor: Martina Smahová
MAS Posázaví o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova 2

MAS Posázaví o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova

V rámci členství MAS Posázaví mohou oprávnění žadatelé města Bystřice od dnešního dne předkládat Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Posázaví, do výzvy MAS č.3 celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Duben

Farmářské trhy

V sobotu 20. dubna se bude v Bystřici konat první Farmářský trh! celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Martina Smahová
EU 2021 - 2027

Priority financování v ČR na roky 2021 - 2027

Jak bude vypadat nové programovací období na čerpání finančních prostředků z EU na roky 2021 - 2027?
celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová

Výzva grantového programu Pro Česko 2019

Město Bystřice jako člen MAS Posázaví o.p.s. obdrželo nabídku čerpat finanční podporu z grantového programu Pro Česko 2019. celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová

INFORMACE pro spolky (bývalá občanská sdružení)

Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky. Občanský zákoník stanoví spolkům určité povinnosti viz níže "Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením "od Ministerstva vnitra ČR. celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková

Informace o konání řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Bystřice dne 24.04.2019

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice se bude konat dne 24.04.2019 od 17:00 hodin.
celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková
eu

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2019

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25. května 2019.
Další informace k volbám naleznete v přílohách. celý text

ostatní | 14. 4. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková
smartmetering

Výměna vodoměrů

Město Bystřice ve spolupráci s VHS Benešov zavádí pilotní projekt smart metering, tedy možnost dálkových odečtů a sledování vlastní spotřeby vody. Za tímto účelem dojde ve městě Bystřice v měsících duben a květen k průběžné výměně vybraných vodoměrů. celý text

ostatní | 9. 4. 2019 | Autor: Mgr. Daniel Štěpánek
autobus

Integrace autobusové dopravy Středočeského kraje

V pátek 5.4.2019 proběhlo v městě Bystřici jednání se zástupci vedení města, Středočeského kraje a Integrované dopravy Stčk p.o. celý text

ostatní | 9. 4. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Hlas Bystřice - duben 2019

Dubnové číslo Hlasu Bystřice

Tištěná verze dubnového čísla Hlasu Bystřice sice vyjde až v pondělí 8. 4., ale webová barevná verze je k dispozici již dnes:
celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Pavel Němec
vodoměr

OZNÁMENÍ - Odečty vodoměrů ve městě Bystřici

Odečty vodoměrů budou probíhat od úterý 9. dubna 2019. celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková
Evropská komise dnes vyhlásila výzvu na pořízení a instalaci bezplatné wi-fi 3

Evropská komise dnes vyhlásila výzvu na pořízení a instalaci bezplatné wi-fi

Město Bystřice dnes podalo žádost o poskytnutí dotace v rámci celoevropského iniciativy WIFI4EU na pořízení veřejné wi-fi formou hotspotů. celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3 1

Dopravní obslužnost při uzavírce silnice č. I/3

Po obdržení rozhodnutí o uzavírce silnice I/3 vydané Krajským úřadem Středočeského kraje – Odborem dopravy dne 14. 3. 2019 požádalo město Bystřice, jako účastník řízení o řešení vzniklé situace, která z výroku usnesení vydaného rozhodnutí vzešla.
Jedná se především o obslužnost autobusových zastávek „Bystřice, Přeložka“, „Bystřice, Knihovka“, „Bystřice, Radošovice, rozc.“ a „Bystřice, Tožice“, které by po celou dobu uzavírky, tedy v období od 20. 3. do 7. 6. 2019, neměly být dle zmíněného rozhodnutí obsluhovány, a to v obou směrech.
celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík

Přihlášení na jarní vítání občánků

Rodiče narozených dětí, kteří mají zájem zúčastnit se akce vítání občánků v jarním termínu, se mohou přihlašovat do 1.4.2019. Formulář k přihlášení si můžete vyzvednout na MěÚ Bystřice, kancelář č.3 či na podatelně, nebo si jej vyžádejte na mailové adrese petra.leitnerova@mestobystrice.cz celý text

ostatní | 26. 3. 2019 | Autor: Petra Leitnerová
Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3 1

Vyjádření starosty města k aktuálnímu dění v souvislosti s opravou komunikace I/3

Vzhledem k obrovskému množství stížností a podnětů občanů města Bystřice v souvislosti s opravou povrchu komunikace I/3 se v následujících řádcích vyjádřil starosta města Bystřice. celý text

ostatní | 22. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny 1

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny

Dopravu na objízdné trase ve směru od Tábora na Prahu komplikují kamióny. Jejich řidiči nerespektují zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t a vjíždějí tam, kde je to zakázáno. celý text

ostatní | 22. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
popelnice

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, že místní poplatek za svoz komunálních odpadů na rok 2019
je možno zaplatit v pokladně Městského úřadu Bystřice od pondělí 21. ledna 2019,
nebo převodem na účet č. 19 — 0320036379/0800, variabilní symbol rodné číslo plátce.

Výše poplatku na rok 2019:

• osoba trvale hlášená: 500 Kč
• rekreační objekt: 500 Kč
(Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2019.) celý text

ostatní | 21. 3. 2019 | Autor: Pavel Němec
Oprava komunikace I/3 u Bystřice výrazně omezí dopravu 1

Oprava komunikace I/3 u Bystřice výrazně omezí dopravu

Bystřice – Ředitelství silnic a dálnic bude od středy 20. března do soboty 22. června provádět prostřednictvím dodavatelské společnosti EUROVIA celkovou rekonstrukci komunikace první třídy I/3 a jejího odvodnění v úseku Bystřice – Tožice. Po dobu uzavírky budou automobily do 3,5 tuny a 3,5 metru výšky jezdit po objízdné trase přes obce Tomice - Ouběnice - Jinošice - Líštěnec - Líšno. Tato objízdná trasa bude po dobu realizace objízdné trasy vedena jako hlavní silnice, pozor si tak budou muset dát řidiči na několika křižovatkách, kde bude provoz organizován odlišně od púvodního stavu. celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
popelnice

Změna svozu komunálního odpadu pro osady Mokrá Lhota a Vokov

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE OD 2. DUBNA 2019 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PROBÍHAT V OSADÁCH MOKRÁ LHOTA A VOKOV V ÚTERÝ.
celý text

ostatní | 19. 3. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková
Posázaví o.p.s.

MAS Posázaví rozdělí další dotace z Operačního programu Zaměstnanost

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila třetí výzvu k předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Jsou na ni alokovány dva miliony korun. Oprávněnými žadateli mohou být osoby samostatně výdělečně činné a obchodní korporace. Žádosti o podporu budou přijímány do 31. května 2019 do 12:00. celý text

ostatní | 17. 3. 2019 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Farmářské trhy

Farmářské trhy

Od dubna bude v Bystřici možnost nakoupit si zemědělské, potravinářské a rukodělné zboží na Farmářských trzích. Přijďte pro výrobky z regionální produkce (řezníci a uzenáři, zelináři, pekaři, květináři, rybáři, řemeslné výrobky a další). celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Martina Smahová
nákladní automobily

Upozornění na zvýšený provoz

Ve dnech 20. 3. 2019 - 22. 3. 2019 dojde ke zvýšení pohybu velkých nákladních vozů v ulici K Nesvačilům, konkrétně v úseku od mostu k vjezdu do prostor bývalého JZD. celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Pavel Němec
Ilustrační fotografie vyplňování formuláře

Používejte, prosím, nové formuláře

Město Bystřice poskytuje spolkům či jednotlivcům dotace na sport a volný čas, dále finančně pomáhá osadním výborům při akcích pro občany a poskytuje také příspěvky občanům na vybudování domovní čistírny odpadních vod. celý text

ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Pavel Němec
Městská policie Bystřice

Městská policie má nové telefonní číslo

Informujeme, že nyní můžete strážníky Městské policie kontaktovat na novém, snadněji zapamatovatelném mobilním čísle +420 602 206 156.

Mobilní telefon s tímto telefonním číslem bude mít vždy aktuálně sloužící strážník u sebe. celý text

ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Vít Vrtiška
ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE 1

ZDRAVÉ MĚSTO BYSTŘICE

Zastupitelé města Bystřice rozhodli o vstupu Města Bystřice do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM). NSZM je založena na spolupráci více než 130 měst, obcí, městských částí, mikroregionů a MAS, kteří sdílí zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS 1

Chytrá „SMART“ řešení dálkových odečtů vody v Bystřici v rámci pilotního projektu s VHS

V pátek 8. března proběhlo jednání mezi zástupci Města Bystřice - starostou Michalem Hodíkem, místostarostou Mgr. Danielem Štěpánkem a VHS Benešov – ředitelkou Ing. Marcelou Zachovou k přípravě pilotního projektu Zajištění dálkových odečtů ve městě Bystřice za využití technologie Smartmetering skupiny Suez Group S.A.S u vytypovaných 45 odběrných míst v Bystřici. celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Důležité upozornění v souvislosti s opravou komunikace I/3 3

Důležité upozornění v souvislosti s opravou komunikace I/3

v termínu od 20. března do 22. června 2019 bude z rozhodnutí Odboru výstavby a územního plánování - oddělení silniční správní úřad MÚ Benešov provedena úprava vodorovného a svislého dopravního značení na čtyřech místech v trase plánované objížďky celý text

ostatní | 7. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních 1

Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních

Rok 2018 byl již osmým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Díky pokračující obnově vozidel je už 71 % autobusů v celém systému bezbariérově přístupných a oproti roku 2017 se podařilo i přes končící desetileté smlouvy průměrný věk vozového parku mírně snížit. Provoz městských linek v Praze zajišťovalo v roce 2018 celkem 9 dopravců, příměstských linek 18 dopravců. Celkem je v systému PID zapojeno 19 autobusových dopravců. celý text

ostatní | 7. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Nové zastávky a integrovaná doprava v Bystřici 1

Nové zastávky a integrovaná doprava v Bystřici

Bystřice – Ve středu 6. března se uskutečnilo jednání mezi starostou Bystřice Michalem Hodíkem, místostarostou Mgr. Danielem Štěpánkem a zástupcem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS o plánech na rozšíření integrované dopravy do Bystřice a jejích místních částí. Součástí jednání byly i náměty týkající se výstavby nových autobusových zastávek, čímž by došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti pro několik bystřických místních částí. celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
thumb

Oprava komunikace I/3 v úseku Bystřice - Tožice

Město Bystřice upozorňuje na plánovanou opravu povrchu a odvodnění komunikace I/3 v úseku Bystřice – Tožice v termínu od 20. března do 22. června 2019. celý text

ostatní | 5. 3. 2019 | Autor: Pavel Němec
#

Malé pracovní setkání vedení DZV NOVA a.s. se starosty a místostarosty města Bystřice, města Benešov, obce Soběhrdy, obce Petroupim a obce Olbramovice

V prostorách Pivovaru Ferdinand v Benešově proběhlo malé pracovní setkání vedení DZV NOVA a.s. se starosty a místostarosty města Bystřice, města Benešov, obce Soběhrdy, obce Petroupim a obce Olbramovice celý text

ostatní | 1. 3. 2019 | Autor: Michal Hodík
Poděkování od Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 1

Poděkování od Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Do podatelny Městského úřadu Bystřice dorazilo poděkování, které patří nejen úřadu, ale každému občanovi města. celý text

ostatní | 22. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
#

Koordinační dohoda "Bystřice - bezpečné město"

Dnes podepsali zástupci města Bystřice a Policie ČR Koordinační dohodu o spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Bystřice celý text

ostatní | 20. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
 Návštěva KOPIS HZS Středočeského kraje 1

Návštěva KOPIS HZS Středočeského kraje

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bystřice a SDH Bystřice navštívili společně se starostou města Bystřice panem Michalem Hodíkem Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně. celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
Město Bystřice má nového projektového manažera 1

Město Bystřice má nového projektového manažera

Město tak naplňuje další ze svých dlouhodobých záměrů stanovených ve Strategickém plánu města Bystřice na léta 2014 - 2020, resp. v Akčním plánu - Priorita B1 - Provoz a technické zabezpečení města - Efektivní řízení městského úřadu a organizací zřízených a založených městem. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
Výroční členská schůze ZO ČSV z.,s. 1

Výroční členská schůze ZO ČSV z.s.

V sobotu 9.2.2019 proběhla za přítomnosti starosty města Bystřice Výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů Bystřice. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík
Na Posázaví o.p.s. proběhlo jednání o komplexních pozemkových úpravách se zástupci SPÚ 1

Na Posázaví o.p.s. proběhlo jednání o komplexních pozemkových úpravách se zástupci SPÚ

V úterý 12.2.2019 se zástupci vedení našeho města zúčastnili jednání na Posázaví o.p.s. o komplexních pozemkových úpravách se zástupci Státního pozemkového fondu. celý text

ostatní | 13. 2. 2019 | Autor: Michal Hodík

Projekt Bystřice – bezpečné město

Město Bystřice pracuje na podpisu koordinační smlouvy s Policií ČR v rámci projektu Bystřice – bezpečné město. celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Vít Vrtiška
Oznámení pro občany od ČSÚ 1

Oznámení pro občany - ČSÚ - výběrové šetření "Životní podmínky 2019"

Krajská správa ČSÚ ve Středočeském kraji oznamuje, že v období od 02.02.2019 do 26.05.2019 Český statistický úřad v roce 2019 organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková
Hlas Bystřice

Hlas Bystřice - leden 2019

Lednové číslo Hlasu Bystřice si můžete v plnobarevné verzi stáhnout už dnes. celý text

ostatní | 3. 1. 2019 | Autor: Pavel Němec

OZNÁMENÍ - Odečty vodoměrů ve městě Bystřici

Odečty vodoměrů budou probíhat od úterý 9. dubna 2019. celý text

ostatní | 1. 1. 2019 | Autor: Zdeňka Mrázková
betlem

Navštivte vánoční výstavu v ZŠ Bystřice

Tradiční vánoční výstava byla zahájena v pondělí 10. prosince v 15 hodin. Výstava potrvá až do 21. prosince. Přijďte ji navštívit! celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor: Pavel Němec
Rozsvěcení vánočního stromu v Bystřici

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Bystřici

V sobotu 1. prosince jsme na bystřickém Ješutově náměstí slavnostně rozsvítili vánoční strom. celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Pavel Němec
Vánoční strom

Vánoční strom je připraven

Přijďte se v sobotu 1. prosince zúčastnit slavnostního rozsvícení bystřického vánočního stromu! celý text

ostatní | 29. 11. 2018 | Autor: Pavel Němec
Zapojte se do rozvoje města a osad! 1

Zapojte se do rozvoje města a osad!

Pokud máte chuť udělat něco pro svoji osadu a město, máte možnost kandidovat do těchto nově vznikajících osadních výborů v jednotlivých osadách. celý text

ostatní | 15. 11. 2018 | Autor: Pavel Němec
komunikace Semovice

Oprava komunikací v Semovicích a Jarkovicích

Dnes proběhla plánovaná oprava komunikací v Semovicích a Jarkovicích. celý text

ostatní | 13. 11. 2018 | Autor: Mgr. Daniel Štěpánek
první předchozí
ze 2
poslední