#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 6
poslední

Dopravní značení na nám. II. odboje 1

Dopravní značení na nám. II. odboje

V rámci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích "Bystřice - dopravní opatření na silnici č. III/11112 a II/111" tj. ulice Dr. E. Beneše a ulice K Líšnu, probíhá v posledních týdnech umisťování svislého a vodorovného dopravního značení. celý text

ostatní | 7. 7. 2020 | Autor: Petra Leitnerová
Prázdninový Hlas Bystřice 1

Prázdninový Hlas Bystřice

Stáhněte si aktuální vydání zpravodaje celý text

ostatní | 1. 7. 2020 | Autor: Vladimír Hadač
1

Město Bystřice má zpracovaný Plán prevence kriminality na léta 2020 - 2024

Plán prevence kriminality popisuje problémy, které byly zjištěny v rámci sociálně demografických, institucionálních a bezpečnostních analýz obce, a stručně navrhuje jejich eliminaci a řešení. celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Klára Škvorová
zámek

Sdílení dobré praxe - setkání starostů v Líšně

V rámci sdílení dobré praxe pomáhá Posázaví o.p.s. s organizací společných setkání zástupců měst našeho regionu, vždy na vybrané téma.
Pro tentokrát se i vedení města Bystřice ujalo role hostitele a zástupce z měst Jílové u Prahy, Týnce nad Sázavou, Neveklova a Sázavy pozvalo ve čtvrtek 25.6.2020 na místní zámek v Líšně. Na programu byla debata o provozování a zajišťování sociálních služeb, vedení a financování SDH a JSDH a nakonec zhodnocení zvládnutí nouzového stavu (více viz Tisková zpráva).
Po společném obědě byli všichni pozváni na prohlídku zahrady a zámku, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí s úžasným výkladem kastelána N. Szalaye. celý text

ostatní | 29. 6. 2020 | Autor: Klára Škvorová
1

Veřejné projednání Územní studie Z.BY.17

Ve čtvrtek 25.6.2020 se od 18:00 hodin uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Bystřice veřejné projednání Územní studie pro zastavitelnou plochu Z.BY.17 v Bystřici, kterého se zúčastnily tři desítky občanů. Ing. arch. Jirovský, zhotovitel připravované studie, seznámil přítomné, jak se vypořádal se zapracováním návrhů, které od veřejnosti přišly. Rozsáhlá diskuse se týkala převážně požadavků odklonění dopravy z již zastavěné oblasti. Všechny požadavky byly sepsány a předány zhotoviteli pro další zapracování. Ne však všem požadavkům se je možné vyhovět a všechny připomínky zapracovat.
V současné době Ing. arch. Jirovský pracuje na finální verzi, kde zohlední reálně zpracovatelné návrhy.
V poslední fázi bude záležet na vlastnících pozemků, zda navržené studii dají zelenou. celý text

ostatní | 29. 6. 2020 | Autor: Klára Škvorová
Bystřické kulturní léto plakát

Bystřické kulturní léto

Bystřické kulturní léto začíná ve středu 1.7.2020 na náměstí II. odboje.
Těšíme se na vaší účast. celý text

ostatní, náš tip | 29. 6. 2020 | Autor: Petra Leitnerová
PODNIKATELÉ pojďte ZDARMA více zviditelnit Vaši firmu občanům 1

PODNIKATELÉ, pojďte ZDARMA více ZVIDITELNIT Vaši firmu občanům

Vážení podnikatelé,
Město Bystřice zavádí na svých webových stránkách záložku pro lepší informovanost občanů o dostupnosti obchodů, služeb, apod. na našem území.
Pojďte ZDARMA více zviditelnit Vaši firmu občanům. celý text

ostatní, náš tip | 26. 6. 2020 | Autor: Petra Leitnerová

Upozornění na dočasné uzavření STAVEBNÍHO ÚŘADU

Upozorňujeme občany, že od pondělí 22. června do 3. července 2020 je z důvodu nemoci STAVEBNÍ ÚŘAD UZAVŘEN.
Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor: Alexandra Malknechtová DiS.
pozvánka veřejné projednání

Veřejné projednání Územní studie ÚS7 zastavitelné plochy Z.BY.17 Bystřice

Město Bystřice zve občany na veřejné projednání Územní studie ÚS7 zastavitelné plochy Z.BY.17 Bystřice. Ve čtvrtek 25.6.2020 od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bystřice.
celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor: Klára Škvorová
Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na obnovení prací na dálnici D1 u Prahy 1

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na obnovení prací na dálnici D1 u Prahy

Ředitelství silnic a dálnic obnovuje v pátek 12. června práce na opravě dálnice D1 v km 2,4 – 11,2 ve směru z Prahy. V rámci opravy dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Rekonstrukcí projdou také obě odpočívky v Újezdu u Průhonic. celý text

ostatní | 20. 6. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
#

Setkání vedení města s občany osad Jírovice, Jarkovice a Semovice

V tomto červnovém týdnu proběhlo další ze setkání občanů a vedení města Bystřice. celý text

ostatní | 20. 6. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Prodej českých jahod pojízdnou prodejnou 1

Prodej českých jahod pojízdnou prodejnou

V příštím týdnu budou obslouženy osady a město Bystřice pojízdnou prodejnou. celý text

ostatní | 19. 6. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
DIO Olbramovice

Omezení v dopravě na silnici č. I/3 u Olbramovic

Dne 18.6.2020 zahájí zhotovitel společnost Eurovia CS a.s., pokud budou předloženy všechny dokumenty nutné k předání staveniště ze strany investora ŘSD ČR, opravu povrchu komunikace silnice I/3 na průtahu obcí Olbramovice s termínem ukončení 25.6.25020. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Michal Hodík
Veřejné zasedání zastupitelstva dne 10.06.2020 1

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 10.06.2020

jak již je zvykem, i dnes můžete on-line sledovat z pohodlí svého domova dnešní zasedání zastupitelstva města. celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
MZP

Soustava tůní v okolí Bystřice

Město Bystřice získalo od Ministerstva životního prostředí, z Operačního programu životního prostředí 2014-2020, Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 824 332,83 Kč na akci "SOUSTAVA TŮNÍ V OKOLÍ BYSTŘICE".
Projekt řeší soustavy tůní v okolí Města Bystřice. Jedná se o 4 lokality (Pod vodojemem, Nad Semovicemi, Pod Podhrázským rybníkem, Nad koupalištěm), kde bude celkem vybudováno 18 tůní, které budou po vytvoření obsazeny obojživelníky. Vzniknou tak místa pro jejich rozmnožování a zároveň dojde díky přerušení lokálních odvodnění k zadržení vody v krajině.
Termín pro ukončení realizace je stanoven nejpozději 31.7.2022. celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Klára Škvorová
Vzpomínka na Františka Malkovského 1

Vzpomínka na Františka Malkovského

Před devadesáti lety, 8. června 1930, tragicky zahynul bystřický rodák letec
štkpt. František Malkovský, první československý Král vzduchu. Jeho památku si
připomeneme v den výročí pohřbu, tedy ve čtvrtek 11. června 2020, v 18.30 hod.
na Novém hřbitové v Benešově položením květin, a od 19.30 hod. v sále U Jelena
v Bystřici (Ješutovo nám. 14) vzpomínkovým večerem. Na obě akce jste srdečně
zváni! (Vstup volný.) celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Vladimír Hadač
Obnovení fungování městského úřadu 1

Provoz městského úřadu od 7.6.2020

Od pondělí 7.6.2020 budou opětovně rozšířeny úřední hodiny. celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
KSUS

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje oznamuje uzavírky silnic

Pro měsíc červen naplánovala KSÚS Stčk následující opravy komunikací na území města Bystřice. celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Hlas Bystřice - červen 2020

Červnový Hlas Bystřice

Stáhněte si elektronickou verzi aktuálního vydání zpravodaje celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Vladimír Hadač
ŘSD

I/3 Benešov - okružní křižovatka Červené Vršky

Ředitelství silnic a dálnic ČR poskytuje občanům Bystřicka souhrn informací o zahájení stavby okružní křižovatky na silnici I/3 v Benešově na Červených Vrškách celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Čerpání schválených finančních prostředků z rozpočtu města Bystřice 1

Čerpání schválených finančních prostředků z rozpočtu města Bystřice

Upozornění pro osadní výbory a žadatele o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Cena města Bystřice 2020 1

Cena města Bystřice 2020

O tomto víkendu se v Opřeticích jel závod z kalendáře České jezdecké federace "CENA MĚSTA BYSTŘICE 2020" celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Michal Hodík
logo

Středočeský kraj finančně podpoří aktivity města Bystřice

Město Bystřice je úspěšným žadatelem o dotace poskytované Středočeským krajem, který na svém zasedání Zastupitelstva, dne 20.4.2020, schválil finančně podpořit město Bystřici v oblasti kultury a jednotku dobrovolných hasičů. celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Klára Škvorová

Rekonstrukce fasády staré školy č.p. 115 a budovy radnice č.p. 25

Během rekonstrukce dojde k omezení pohybu chodců.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Klára Škvorová
Rozšíření hodin fungování úřadu 1

Rozšíření hodin fungování Městského úřadu Bystřice

Městský úřad Bystřice rozšiřuje úřední hodiny od pondělí 18.05.2020. celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
logo Zdravého města Bystřice

Město Bystřice má logo Zdravého města

Děti ze Základní školy v Bystřici navrhovaly logo Zdravého města. celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Klára Škvorová
HZS

Cvičný výjezd Hasičského záchranného sboru Benešov

V úterý 12. 5. proběhl cvičný výjezd Hasičského záchranného sboru Benešov k Základní škole Bystřice. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Klára Škvorová
Hodík

Shrnutí současné situace slovy starosty Michala Hodíka

Stručný přehled činností vedení města a fungování úřadu v době mimořádných opatření poskytuje občanům města Bystřice pan starosta Michal Hodík. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Michal Hodík
Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru! 1

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Středočeský kraj otevřel podnikatelům program pro podporu podnikatelů s možností požádat si o bezúročnou návratnou půjčku. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Postupné obnovování plného provozu PID 1

Postupné obnovování plného provozu PID

Po skončení nouzového stavu, tj. od pondělí 18. 5. 2020, budou v kratších intervalech podle poloprázdninových jízdních řádů jezdit v Praze i tramvaje a v plném rozsahu bude obnoven provoz také vlaků a příměstských autobusů PID v Praze i Středočeském kraji (autobusy částečně již od 13. 5. 2020). celý text

ostatní | 13. 5. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Novinky z naší obce do Vašeho telefonu 1

Novinky z naší obce do Vašeho telefonu

Vzhledem k současné situaci, víc než jindy, všichni potřebujeme aktuální informace. Všechny novinky a důležité zprávy z našeho webu můžete mít ve svých mobilních telefonech.

Je tu pro Vás mobilní aplikace V OBRAZE. Pokud ji ještě nemáte, velmi jednoduše a rychle si ji nainstalujete. Tato služba je pro všechny občany zdarma. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: správce webu
Město Bystřice si připomnělo Den vítězství u příležitosti 75. výročí konce II. Světové války 1

Město Bystřice si připomnělo Den vítězství u příležitosti 75. výročí konce II. světové války

Zástupci města Bystřice uctili památku obětí II. světové války položením věnců k jednotlivým památníkům ve městě i osadách v předvečer Dne vítězství, který připadá na 8. května. celý text

ostatní | 8. 5. 2020 | Autor: Michal Hodík
POZOR! Omezení parkování na nám. II odboje 1

POZOR! Omezení parkování na nám. II. odboje

Vážení občané,
vzhledem k přípravě Bystřických farmářských trhů prosíme, abyste v období od čtvrtka 7. 5. 2020 do pátku 8. 5. 2020 14:00 neparkovali svá vozidla ve vyznačeném prostoru. Děkujeme za vstřícnost. celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Alexandra Malknechtová DiS.

Přerušení dodávky vody v Bystřici dne 05.05.2020

Dodávka vody bude zajištěna do 1 hodiny. celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
auto

Nový služební vůz pro strážníky Městské policie v Bystřici

Ve středu 29.4.2020 předalo vedení města Bystřice strážníkům Městské policie Bystřice nový služební vůz Octavii Scout. Obnova vozového parku má za cíl nejen snížit náklady na provoz a údržbu služebního vozidla, ale také zvýšit akceschopnost strážníků. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě. celý text

ostatní | 29. 4. 2020 | Autor: Klára Škvorová
Hlas Bystřice 5/2020

Květnový Hlas Bystřice

Stáhněte si elektronickou verzi aktuálního vydání zpravodaje celý text

ostatní | 29. 4. 2020 | Autor: Vladimír Hadač
pozvánka

Bystřické farmářské trhy 2020

V pátek 8. května začíná sezóna farmářských trhů na nám. II. odboje v Bystřici. celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Alexandra Malknechtová DiS.
regulacni opatreni

Regulační opatření - Zákaz napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou

Vzhledem k neustálému poklesu hladiny pitné vody ve studni rozhodl starosta města Bystřice o vydání regulačního opatření:
ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ PITNOU VODOU
z veřejného vodovodu v osadách Božkovice a Nesvačily
v období od 23. 4. 2020 do odvolání.

celý text

ostatní | 23. 4. 2020 | Autor: Mgr. Daniel Štěpánek
Prodloužení termínu pro podání návrhu do Participativního rozpočtu města Bystřice 1

Prodloužení termínu pro podání návrhu do Participativního rozpočtu města Bystřice

Podávejte vaše návrhy do Participativního rozpočtu města Bystřice až do 22. 5. 2020!!!
Máte nápad na zlepšení či zkvalitnění prostoru veřejného prostranství ve vašem okolí?
Projekty můžete konzultovat s projektovým řízením, nejlépe po telefonické dohodě na tel. čísle 702 265 672.
Těšíme se na vaše projekty. celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Klára Škvorová
Pojízdná prodejna ukončila svůj provoz do odvolání 1

Pojízdná prodejna ukončila svůj provoz do odvolání

Provozovatel pojízdné prodejny nemohl dnes obsloužit osady Bystřicka z důvodu poruchy na vozidle celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
čáp

Vítání občánků odloženo

Dovolujeme si informovat, že vzhledem k současné situaci je dubnové vítání občánků odloženo. O náhradním termínu budeme následně informovat. celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Petra Leitnerová
prsteny

Od pondělí se mohou konat svatby. Se snoubenci bez roušek, ale s omezením do 10 osob

Vláda tento týden představila plán uvolňování, který od pondělí 20. dubna 2020 umožňuje pořádat svatební obřady s omezením do 10 účastníků a za specifických hygienických podmínek. Ministerstvo vnitra proto vytvořilo doporučení pro obce, matriční úřady i svatebčany, jak svatbu při dodržení nařízení uspořádat. Povolení se kromě svateb vztahuje také na vstup do registrovaného partnerství. celý text

ostatní | 20. 4. 2020 | Autor: Petra Leitnerová
Informace k otevření městského úřadu pro veřejnost 1

Informace k otevření městského úřadu pro veřejnost

Ode dne 20. 4. 2020 otevře Městský úřad Bystřice za podmínek dodržování nutných bezpečnostních opatření vyplývajících z nouzového stavu. celý text

ostatní | 17. 4. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
Odečty vodoměrů 1

Odečty vodoměrů

VHS Benešov oznamují, že vzhledem k současné situaci nebudou prováděny odečty vodoměrů osobně a žádají o nahlášení stavu vodoměru prostřednictvím telefonu, SMS či e-mailu. celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Petra Leitnerová
pojízdná prodejna

Nový harmonogram pojízdné prodejny na Bystřicku

Provozovatel pojízdné prodejny, který obsluhuje Bystřicko informuje veřejnost o novém harmonogramu na další týden. celý text

ostatní | 11. 4. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
thumb

Sběrný dvůr otevře pro veřejnost

Bystřický sběrný dvůr obnoví své služby pro veřejnost v úterý 14. dubna 2020. Podrobný rozpis naleznete níže. celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor:
thumb

Distribuce ANTI-COVID pro seniory nad 65 let

Lahvičky s dezinfekčním roztokem ANTI-COVID jsou připraveny pro nejohroženější skupinu osob k distribuci celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Mgr. Martina Trochová
CzechPOINT

Poskytování služeb CzechPOINT

S žádostí o výpis z CzechPOINT kontaktujte nejprve telefonicky úředníka na telefonu 317 793 570 nebo 317 783 181. Úředník Vám sdělí postup s podáním žádosti, převzetím výpisu a způsobu platby. celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Petra Leitnerová
thumb

Likvidace požáru

V úterý 7. dubna dopoledne byl nahlášen požár u železniční trati mezi Bystřicí a Obramovicemi. Bystřičtí hasiči byli na místě jako první. Děkujeme! celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor:
Vlajka

Vlajka pro hrdiny

Od 7. dubna (Den světového zdraví) bude vlát na bystřickém městském úřadu státní vlajka. Město Bystřice se tak připojí k iniciativě Vlajka pro hrdiny. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Petra Leitnerová
první předchozí
ze 6
poslední