Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Strategický plán 2014-2020

 

logo

Strategický plán města Bystřice tvoří dokumenty:

Informace k průběhu zpracování projektu:

Základní projekty strategického plánu města

Podrobnosti zobrazíte kliknutím (doc)

Otevřená jednání oponentního týmu ke strategickému plánu (2)

Chcete diskutovat s odbornými garanty (oponentním týmem) o problémech a budoucích výzvách naší obce? Pak jste určitě vítáni! Poznamenejte si do kalendáře, že v lednových termínech (14.1., 21.1. a 28.1.) vždy od 16 hodin bude v kavárně u Jelena možnost zúčastnit se pracovních jednáních oponentního týmu, na nichž se bude do podrobna přetřásat jedna jediná věc: na co se konkrétně zaměřit v Bystřici pro další léta, tj. co vtělit do v současnosti připravovaného strategického plánu města. A nebude to jen nějaké plané povídání, protože konečným výsledkem schůzek budou zcela jasně vyprofilované priority, které by se měly ve městě realizovat v následujících letech - a realizovat znamená investovat obecní finance, což zdaleka není nepodstatné. Pokud chcete, aby byl slyšet váš hlas, přijďte na některou ze schůzek a sdílejte své zkušenosti.

Seznam klíčových procesů ke strategickému řízení:
První veřejné projednávání ke strategickému plánu (2)

Poprvé se naskytla všem lidem z Bystřice a osad možnost, aby přišli veřejně diskutovat o přípravovaném strategickém plánu pro naše město. Společnost Proces, zpracovatel plánu, představila v úterý 3.12. v Hostinci u Hlaváčků první výstupy - analytická data sebraná jednak z veřejně dostupných registrů, jednak z dotazníků, které byly distrubovány všem Bystřičanům a "osadníkům" v minulých dnech a týdnech. A sluší se poznamenat, že se diskutovalo velmi živě, v mnohém i kriticky, ale co bylo nejdůležitější: diskutovalo se konstruktivně. Bylo vidět, že vypracování strategického plánu přichází právě včas. A co si přát do dalšího veřejného projednávání? Rozhodně více lidí - na prvním veřejném projednávání se jich sešlo několik málo desítek. Pojďme se bavit o naší obci společně, prospěje to všem!

Analytická část strategického plánu

Strategický plán se přiblížil svému druhému veřejnému projednávání (v úterý 28. ledna 2014  v 18 hodin v zasedací síni Městského úřadu Bystřice). V této souvislosti zveřejňujeme jeho analytickou část a znovu zveme k setkání s jeho tvůrci i členy oponentního týmu.

Analytická část (pdf)

Druhé setkání oponentního týmu projektu

Projekt SP musí být dlouhodobě udržitelný a má ambice pokrýt všechny klíčové oblasti, které město a osady trápí. Proto byl při ostrém startu projektu vybrán oponentní tým (dále OT) z řad osobností města a osad. OT pracuje ve složení Ing. Josef Hendrych, MBA (v rámci projektu má na starosti rozpočtové řízení); Tomáš Krampera (volný čas a prevence kriminality); Mgr. Viktor Liška (cestovní ruch); Ing. Libor Topol (doprava); Martina Trochová (územní rozvoj); Ing. Tomáš Semrád (provozní řízení); Mgr. Tomáš Vašáry (hlavní koordinátor projektu). Na už druhém setkání celého týmu jsme detailně řešili možnosti, nápady a konkrétní témata pro oblast volný čas/prevence kriminality a provozní řízení. Další oblasti budou prezentovány začátkem prosince 2013, následně v lednu 2014 proběhnou detailní analýzy všech diskutovaných témat a z každé klíčové oblasti budou vybrány 3-4 jako zásadní do realizace SP města a osad.

Pozvánka

V úterý 28. ledna 2014 se uskuteční 2. veřejné projednání pro účely zpracování Strategického plánu města Bystřice
na léta 2014 - 2020.

Veřejné projednání se uskuteční od 18 hodin v zasedací síni MěÚ Bystřice.

Pozvánka (pdf)

Tazatelky v terénu

Už zhruba dva týdny chodí po domácnostech města a osad naše tazatelky, které pomáhají s dotazníkem distribuovaným mezi občany. V těchto dnech máme již cca 500 zpracovaných dotazníků, což se už blíží reprezentativnímu výběru. Výsledky průzkumu, tzn. Vaše názory, budou sloužit jako podklad k zpracování klíčových témat do strategie města a jeho rozvoje na nejbližších pět let a budou oficiálně prezentované na prvním veřejném projednávání projektu, které se uskuteční 3. prosince od 18h v restauraci U Hlaváčků. Děkujeme občanům za jejich aktivní přístup a ochotu.

Oponentní tým se setkal s veřejností

K setkání oponentního týmu s bystřickou veřejností došlo v úterý 14. ledna v 16 hodin v Divadelní kavárně U Jelena.
Na přetřej přišla hlavně bezpečnostní situace v Bystřici a přilehlých osadách, s tím související možnosti volnočasových aktivit. Dalším tématem byl rozvoj občanské vybavenosti.

Oponentní tým si tak vyslechl dostal dostatek podnětů pro svou další práci a s bystřickými občany se sejde opět v úterý 21. 1. ve stejném čase a na stejném místě. Další setkání je naplánováno na 28 leden a potom bude následovat veřejné projednávání strategického plánu 28. ledna v 18 hodin v zasedací síni Městského úřadu Bystřice.

Město Bystřice má příležitost vytvořit strategický plán

Udělejme z Bystřice místo pro život i našich dětí!
Naše město má právě v těchto měsících možnost zevrubně debatovat o vizích, které rozvinout, a jejich uskutečněním zvýšit kvalitu života v naší obci, a to nikoli krátkodobě, ale v následujících pěti letech. Díky prostředkům Evropské unie (a jejímu operačnímu programu lidské zdroje a zaměstnanost) můžeme nyní důkladně promyslet a následně do jednoho strategického materiálu vtělit, co si představujeme pod pojmem „město pro život“. Máte svou představu? Neváhejte se zapojit do diskuse, i Váš hlas bude slyšen – už třeba jen díky tomu, že se může dost dobře stát, že Vás osloví v následujících měsících lidé v rámci dotazníkového šetření. Prosíme, vyjděte jim vstříc, bude to ku prospěchu naší obce.
 

Strategický plán není jen cárem papíru.
Co si pod ním v základu představit?

  • Jakých cílů chceme v Bystřici dosáhnout v horizontu deseti let.
  • Jakým způsobem jich můžeme dosáhnout.
  • Jaké nástroje k dosažení cílů můžeme využít.
  • A zcela konkrétně například:
  • Jakým způsobem řešit otázku dopravy ve městě?
  • Pomocí investic do jakého segmentu nejlépe zkvalitnit komunitní život?
  • Jakým způsobem může město v následujících letech pomoci při vytváření pracovních míst?
  • Jakými instrumenty lze reálně posílit bezpečnost ve městě v příštích letech?
  • Jak strukturovat v následujících letech obecní finance v oblasti bydlení, dětských sportovních hřišť a vlastně všeho, co se dotýká veřejných finančních prostředků?

Jinými slovy se nám naskytuje díky prostředkům Evropské unie obrovská příležitost: máme možnost zkonstruovat si svou vlastní vizi budoucího života a na jejím základě následně vytvořit prioritní osy, které v předem stanovených etapách budeme moci uvádět v život.

A co je nejdůležitější: strategický plán nebude a ani nemá být produktem současného vedení radnice. Má být produktem nás všech, všech těch, kterým leží na srdci budoucnost Bystřice. Diskutujme proto – třeba i velmi tvrdě, nicméně konstruktivně – o prioritách města. V diskusi o strategickém plánu neexistuje ani opozice, ani koalice, ani politické strany – existuje jen obecný zájem občanů města Bystřice a osad. Tento obecný zájem se pokusme naleznout a uskutečnit.

A ještě jedna nastávající aktivita je nachystána ke spuštění: v rámci téhož projektu bude poskytnut prostor i hledání možností, jak zvýšit efektivitu Městského úřadu. Ani to není jen slogan – dobře nastavené vnitřní procesy mohou přinést nezanedbatelné finanční úspory. Navíc kvalitně fungující úřad se rovná lepší a rychleji poskytované služby nám, občanům, a to až už obyvatelům Bystřice, nebo osad – jak osady, tak město Bystřice by se měly cítit dobře v rámci společného soužití. I od toho tu projekt je.

Neváhejte se proto zapojit do široké diskuze! Bez širokého společenského konsenzu se strategické plánování a zefektivnění služeb Městského úřadu naší obce neobejde.

 

Analýza rizik Splavského rybníka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Osady

Partneři, svazky, projekty