Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Prezidentské volby 2023 » více informací

V řadě druhé veřejné setkání vedení města s občany proběhlo v Ouběnicích

Ouběnice

Dnešní podvečerní setkání s občany osad Ouběnice, Jiřín, Strženec a Jeleneč bylo dalším v řadě letošních setkání starosty Michala Hodíka s veřejností.

Spolupráce vedení města s osadními výbory k naplňování aktivit Zdravého města Bystřice pokračovala ve čtvrtek 20.02.2020 podvečer. Tentokrát setkání s veřejností připravil osadní výbor Ouběnice. 

Setkání zahájila předsedkyně osadního výboru paní Hana Bartáková. Přítomné přivítala v budově Kampeličky, kde se sešlo téměř 30 občanů. Panem starostou Michalem Hodíkem byly opětovně shrnuty nejdůležitější projekty, které jsou v těchto osadách připravovány včetně návaznosti na nejdůležitější projekty vodovodů a kanalizací. Vysvětlil postupy a zpracování pasportizací zeleně, komunikací a veřejného osvětlení a věnoval se také tématu odpadového hospodářství. Tajemnice MÚ Bystřice Martina Trochová ke každé z doposud podaných projektových karet a ke všem požadavkům na opravy a údržbu majetku města poskytla informace k aktuálnímu stavu řešení. Prodiskutovány byly rovněž požadavky na údržbu cest a silnic, veřejná prostranství, řešení autobusových zastávek a vybudování chodníku od bytovek v Ouběnicích na autobusovou zastávku na Dubovku, zejména z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel, dopravní situace v osadách. Zmíněna byla také cesta v Jiříně, kde je třeba zprovoznit část obecní cesty, která v současné době vede v části po soukromých pozemcích. Velmi diskutovaným tématem byla integrace dopravy v Tomicích, Ouběnicích a Jiříně, a to jak z hlediska vedení tras, tak časů. 

Při diskusích se měli občané možnost k jednotlivým projektům dotazovat, přičemž poskytli vedení města řadu podnětným návrhů. Jedním z přání, které bylo vzneseno, je získání většího prostoru pro setkávání a aktivity nejen spolkové, ale rovněž volnočasové - pro cvičení žen a skupinu maminek s dětmi, která v Ouběnicích začala pravidelně fungovat ve spolupráci s SDH Ouběnice. Všechny činnosti se musí přizpůsobovat  současným omezeným prostorům. Místní obyvatelé by rádi rozvíjeli nadále své aktivity a nabídli svým sousedům větší příležitosti společného volnočasového vyžití. 

Závěrem byly i v Ouběnicích představeny projekty připravované a realizované pro Mateřskou a Základní školu v Bystřici, kterými jsou hydroizolace MŠ, zřízení Lesní mateřské školy, rekonstrukce polytechnických dílen v ZŠ, rekuperace a fotovoltaika v ZŠ, vybudování nových odborných učeben v ZŠ na předměty fyzika, chemie, přírodopis a cizí jazyky, vybudování nového sportovního areálu při ZŠ a projekt venkovních učeben ZŠ. Občané se mohli nahlédnout do vizualizací projektů sportoviště, dílen a venkovních učeben, které byly hodnoceny pozitivně a veřejnost zaujaly.

Jako tajemnice úřadu a autor článku musím za vedení města závěrem říci, že si velmi vážíme času, který věnují osadní výbory a občané přípravě prostor, občerstvení a zorganizování setkání. Takováto setkání, která se nesou v přátelském duchu, jsou pro nás další motivací a jsme velice rádi, že můžeme alespoň jednou za čas veřejnosti ukázat, v čem spočívá každodenní práce a úsilí nejen naše, ale i ostatních zaměstnanců města, kdy můžeme vysvětlit, jaké máme možnosti při realizacích, s jakými problémy se potýkáme, jaké postupy a proč musíme dodržovat. Jedině tak mohou občané lépe pochopit a přijmout i nepopulární kroky jako např. zvýšení poplatků za odpady, které musíme učinit a my máme možnost přítomné alespoň částečně seznámit s prací, která není vidět. A na závěr nás jen velmi mrzí, že jsme byli všichni soustředěni na diskuse, že jsme zapomněli učinit fotodokumentaci, abychom alespoň částečně mohli přiblížit ostatním příjemnou atmosféru, která se celým podvečerem nesla.

 

Datum vložení: 20. 2. 2020 20:55
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2020 6:58
Autor:

Volný čas

logo MA21

Projekty hrazené z EU

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:10
DNES:491
TÝDEN:491
CELKEM:1181754

Protipovodňová opatření

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady