Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Přihlašování a úhrady poplatku za svoz odpadu do 31. 3. 2023. » více informací

METEOROLOGICKÁ SITUACE | Nebezpečí požárů do 12. 5. 23:59

web-ikona

Na základě výstrahy vydané ČHMU na nebezpečí požárů od 11.5. 00:00 hod. do 12.5. 24:00 hod. vstupuje v platnost Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Během výstrahy je pálení zakázáno.

Zakázané činnosti a protipožární opatření

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) se zakazuje:

a) používání zábavní pyrotechniky,

b) vypouštění "lampionů štěstí"3),

c) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

d) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

e) vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

f) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

(2) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru mimo ustanovení čl. 4 odst. 1 dále zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) jízda parní lokomotivy4),

d) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona5).

(3) V období sklizně zemědělské úrody [čl. 1 písm. c) tohoto nařízení]

a) se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru dle čl. 3 písm. c) a d) zakazuje:

1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně,

2. vypouštění "lampionů štěstí"3),

3. kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci a skladování materiálu. V případě kouření v uzavřených kabinách vozidel zajišťujících sklizeň a přepravu materiálu, je nutno učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru od popela či nedopalku cigarety, např. vybavením vozidel popelníky s vodní náplní,

b) musí být motorové vozidlo používané při přepravě hořlavých stébelnatých látek, při žních a sklizni úrody, při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybaveno lapačem jisker nebo jiným obdobným zařízením,

c) musí být žňová technika vybavena v souladu s návodem výrobce doporučeným počtem hasicích přístrojů6). V případě strojů uvedených do provozu před platností kodexu technických norem se vyžaduje hasicí přístroj s nejméně 6 kg hasiva umístněný v blízkosti pracovního stanoviště obsluhy,

d) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit písemnou formou organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích. Opatření musí být stanovena již před zahájením sklizně,

e) je nutno zajistit, aby byl materiál skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených,

f) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu u pícnin a slámy podle zásad uvedených v příloze tohoto nařízení; u zrnin zajistit prokazatelně měření teplot uskladněného materiálu tak, aby provedená měření monitorovala dostatečným způsobem uskladnění zrniny; v případě pokračujícího nárůstu teplot nad hodnoty okolního prostředí přijmout účinná opatření včetně možnosti vyskladnění,

g) je nutno sklizeň obilovin na poli zahájit obsekáním pole v rizikových místech (např. podél lesů, veřejných komunikací, železničních tratí a přilehlých polí s obilovinami) v šíři min. 20 m a provést účinná opatření proti šíření případného požáru (např. sběrem slámy v posečeném pruhu, zoráním či zdiskováním posečeného pruhu apod.),

h) je nutno mít k dispozici samostatnou zemědělskou techniku, kterou je možné použít k vytvoření ochranného pruhu proti přenosu požáru zoráním či zdiskováním v šíři nejméně 20 m. U této techniky mít nepřetržitě přítomnou a znalou obsluhu. Pokud se jedná o pole o výměře 50 ha a větší, mít na poli k dispozici tuto techniku ve dvojnásobném množství,

i) při provádění sklizně rozdělit pole ochranným pruhem v šíři 20 m dle písm. g) proti přenosu požáru na části o max. velikosti 50 ha.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy

Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

KÚ_3_2020_zvýšené nebezpečí vzniku požáru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,74 kB
Datum vložení: 11. 5. 2022 16:15
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2022 16:18
Autor: Bc. Denisa Havelka Říhová

Volný čas

logo MA21

Projekty hrazené z EU

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:1066
TÝDEN:5487
CELKEM:1227915

Protipovodňová opatření

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady