Město Bystřice
Bystřice
Město Bystřice
Bystřice

Přihlašování a úhrady poplatku za svoz odpadu do 31. 3. 2023. » více informací

DOPRAVA | Došlo k celostátní změně jízdních řádů

web-icon

Došlo k celostátní změně jízdních řádů. V našem okolí na nás doléhají změny jízdních řádů v oblasti Voticka a změny na železnici v oblasti Benešovska. Pokud se stále ještě ve změnách neorientujete, zde najdete přehled změn a zdroje informací.

Větší změny nastávají v úpravách jízdních řádů autobusových linek PID v oblasti Voticka, které jsou vyvolány návazností na změnu časových poloh vlaků  a ve změnách na železnici v oblasti Benešovska, které nastávají v důsledku dokončení stavebních prací na úseku Sudoměřice - Votice.

 

Úprava dopravní obsluhy v oblasti Voticka

Úpravy linkového vedení na Voticku

 • Změny autobusových linek:
  • 401 V souvislosti s otevřením obchvatu Olbramovic zřízeny zastávky Olbramovice, Parcely – Olbramovice, žel. st. a Olbramovice, STS.
  • 451 Prodloužení linky (části spojů) o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st. Rozšíření provozu v pracovní dny o úsek Sedlec-Prčice – Borotín.
  • 519 Pro 1 školní spoj v pracovní dny ráno do Sedlčan zřízena zastávka Štětkovice, Sedlečko.
  • 532 Výrazné posílení v úseku Votice, aut. st. – Votice, žel. st. – Votice, Beztahov včetně zavedení večerního provozu v pracovní dny. V úseku Jankov – Votice nově nejede přes Ratměřice a Odlochovice a nově jede všemi spoji přes Otradovice.
  • 550 Linka nově nejede do Olbramovic, žel. st., ale do Votic, žel. st. a všechny spoje jsou prodlouženy do zastávky Votice, Beztahov.
  • 556 Vybrané spoje jsou prodlouženy o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st.
  • 558 V souvislosti s otevřením obchvatu Olbramovic zřízena zastávka Olbramovice, Parcely a zrušeny zastávky Olbramovice, Veselka a Olbramovice, STS.
 • Změny autobusových zastávek:
  • Mezno, hl. silnice nová zastávka pro linku 568 (na znamení)
  • Střezimíř, žel. zast. nová zastávka pro linky 451, 569 (stálá)
 • Změny na železnici:
  • Zkrácené jízdní doby vlaků dálkové dopravy znamenaly časový posun jejich tras s vlivem na přestupní vazby od a na regionální vlaky.
  • Pro linku S98 do Sedlčan byly změny kompenzovány prodloužením této linky již z Benešova a ve vztahu k vlakům dálkové dopravy je využit model jízdního řádu s upřednostněním přestupních vazeb ve směru s vyšší frekvencí.
  • Pro vlaky linky S99 do Vlašimi to pak bohužel znamená prodloužení přestupních vazeb na vlaky dálkové dopravy. Tato situace vznikla jak z důvodu pozdního obdržení informace o finální poloze vlaků dálkové dopravy, tak i špatnou koordinací infrastrukturních staveb, kdy vlaky na hlavní trati zrychlily a na vedlejší trati zatím nebyla vybudována požadovaná nová dopravna Domašín.
  • Linka od Tábora s označením S90 bude nově ukončena v Olbramovicích, kde budou zajištěny krátké návaznosti mezi osobními vlaky a rychlíky směr Benešov a Praha a zpět. Po projednání a ve spolupráci s dopravním svazem obcí BENE-BUS budou zavedeny v úseku Olbramovice – Votice a zpět vložené přípojné vlaky k a od vlaků dálkové dopravy zastavující v Olbramovicích a zkrátí tak v tomto úseku interval na 60 minut. Na trati 222, tedy na lince S99 Benešov u Prahy – Vlašim, byl, jako reakce na přeplněnost některých vlaků a na dokončení integrace Vlašimska, posílen víkendový provoz přidáním pěti párů vlaků a v době mezi devátou a devatenáctou hodinou tak pojedou vlaky v pravidelném intervalu 60 minut. Prodloužená linka S98 Sedlčany – Benešov pak nově zajistí i obsluhu úseku Benešov u Prahy –Olbramovice místo zkrácené linky S90.

 

Kde najdete jízdní řády?

Aktualizované jízdní řády najdete na webové stránce PID:
https://pid.cz/upravy-linkoveho-vedeni-na-voticku-od-11-12-2022-2/?tab=2

 

Přehled změn

Zkrácení jízdních dob dálkové dopravy

V oblasti Benešovska, díky dokončení stavebních prací na úseku Sudoměřice – Votice, došlo k zásadnímu zlepšení parametrů pro vlaky dálkové dopravy. Také ale došlo u několika zastávek ke změně jejich umístění – z pohledu docházkových vzdáleností došlo ke zhoršení. Při přípravě jízdních řádů jsme museli vycházet z tohoto nového stavu. V oblasti dálkové dopravy se podařilo zkrátit cestovní dobu mezi Táborem a Benešovem ze 47 na 30 minut (před optimalizací úseku Votice – Olbramovice to bylo dokonce 53 minut, všechny časy jsou s jedním zastavením v Olbramovicích). Vlaky kategorie Os se nicméně tomuto stavu musely přizpůsobit.

Úprava časových poloh vlaků regionální dopravy

Zkrácené jízdní doby vlaků dálkové dopravy znamenaly časový posun jejich tras s vlivem na přestupní vazby od a na regionální vlaky. Pro linku S98 do Sedlčan byly změny kompenzovány prodloužením této linky již z Benešova a ve vztahu k vlakům dálkové dopravy je využit model jízdního řádu s upřednostněním přestupních vazeb ve směru s vyšší frekvencí. Dopolední vlaky jsou svázány s vlaky ve směru do Prahy, odpolední mají kratší přestupní dobu od vlaků z Prahy.

Pro vlaky linky S99 do Vlašimi to bohužel znamená prodloužení přestupních vazeb na vlaky dálkové dopravy na 16 minut v obou směrech. Tato situace vznikla jak z důvodu pozdního obdržení informace o finální poloze vlaků dálkové dopravy, tak i špatnou koordinací infrastrukturních staveb, kdy vlaky na hlavní trati zrychlily a na vedlejší trati zatím nebyla vybudována požadovaná nová dopravna Domašín, která by umožňovala míjení vlaků a tím znovu dosažení krátkých přestupních vazeb v Benešově a tím i zrychlení dopravy i pro cestující využívající vlakovou linku S99.

Linka S98 ze Sedlčan nově až do Benešova

V souvislosti s dokončením modernizace traťového úseku Votice – Sudoměřice u Tábora byl pro relaci Benešov – Sedlčany (linku S98) zaveden dopravní koncept s novými přímými vlaky bez nutnosti přestupování v Olbramovicích, zajišťující přímé spojení sousedních ORP (Benešova a Sedlčan) s cestovní dobou 47 minut. Linka S98 tak nově zajistí i obsluhu úseku Benešov u Prahy – Olbramovice místo zkrácené linky S90. Nový dopravní koncept v kombinaci s provozem na jednokolejné trati v úseku Olbramovice – Sedlčany bohužel současně neumožnil zachovat ranní školní spoj do Sedlčan v potřebné časové poloze, a proto byla jako plnohodnotná náhrada k tomuto vlakovému spoji provedena odpovídající úprava vedení autobusového spoje veřejné linkové dopravy. Obsluhu Olbramovic a Vrchotových Janovic zajistí spoj linky č. 566 s garantovaným přestupem ve Vojkově na linku 519. V obci Štětkovice, místní části Sedlečko, bude zřízena autobusová zastávka, která bude obsluhována protažením linky 519 z Vojkova/ 518 ze Štětkovic.

Zkrácení linky S90 od Tábora v Olbramovicích s přestupem na rychlíky

Původní relaci Benešov u Prahy – Tábor bude zajišťovat nadále linka s označením S90, která bude od Tábora nově ukončena v Olbramovicích, kde budou zajištěny krátké návaznosti mezi osobními vlaky a rychlíky směr Benešov a Praha, a pochopitelně tyto návaznosti jsou zajištěny i v opačném směru. Výchozí koncept linky S90 nabízí osobní vlaky v po většinu dne v intervalu 120 minut, který je v ranní špičce doplněn o dva spěšné vlaky (jeden jedoucí v trase Tábor – Praha a druhý v trase Votice – Praha), v odpolední špičce o jeden spěšný vlak (Praha – Tábor) a naopak obsahuje delší prodlevou mezi spoji v dopoledním období.

Zavedení vložených spojů do Votic

Po projednání a ve spolupráci s dopravním svazem obcí BENE-BUS budou zavedeny v úseku Olbramovice – Votice a zpět krátké přípojné vlaky k a od vlaků dálkové dopravy zastavující v Olbramovicích a doplní tak v prokladu na interval 60 minut vlaky linky S90 jedoucích v celé trase do a z Tábora.

Ponechání zastavování ve všech zastávkách spolu s kompromisem ohledně časových poloh vlaků linky S90

V úseku Tábor – Olbramovice vznikla složitá situace. V obou krajních stanicích byl požadavek na krátké přestupní vazby mezi vlaky kategorie Os (linka S90) a vlaky dálkové dopravy. Přes veškerou snahu to ale se současnými vozidly není možné. Jednou z variant řešení bylo i projíždění některých zastávek. K tomuto tématu byla Správou železnic svolána pracovní schůzka za účasti zástupců dopravce České dráhy, a.s. a obou dotčených objednavatelů dopravy – za Středočeský kraj zastoupená organizací IDSK a za Jihočeský kraj společností JIKORD. Výstupem této schůzky byla kompromisní varianta, ve které všechny vlaky kategorie Os mezi stanicemi Olbramovice a Votice zastavují ve všech stanicích a zastávkách, krátké přestupní vazby zůstanou ve stanici Olbramovice a Tábor o ně naopak přichází. Kompenzací pro Jihočeský kraj byl posun většiny tras vlaků o hodinu později, kdy tento posun zajišťuje přestupní vazby v Táboře s vlaky kategorie Os do a z Českých Budějovic, které jsou svázány v Budějovicích s přestupy do/ ze všech směrů. Součástí této kompromisní varianty je i delší prodleva (240 minut) mezi vlaky kategorie Os v úseku Votice – Tábor. Provozní koncept a rozsah regionální dopravy na této trati pro období dalších let se bude v souladu s Plánem dopravní obslužnosti Středočeského kraje odvíjet s ohledem na skutečné využití vlaků a i na možnosti financování veřejné dopravy.

Zkrácení víkendového intervalu na lince S99

Na trati 222, tedy na lince S99 Benešov u Prahy – Vlašim, byl, jako reakce na přeplněnost některých vlaků a na dokončení integrace Vlašimska, posílen víkendový provoz přidáním pěti párů vlaků a v době mezi devátou a devatenáctou hodinou tak pojedou vlaky v pravidelném intervalu 60 minut.

 

Zdroje

 

 

 

Datum vložení: 13. 12. 2022 7:35
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2022 8:16
Autor: Bc. Denisa Havelka Říhová

Volný čas

logo MA21

Projekty hrazené z EU

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:504
TÝDEN:2123
CELKEM:1232217

Protipovodňová opatření

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

Virtuální prohlídka

Partneři, svazky, projekty

Osady